Safety play

I dagens andre kamp dukket det opp en spilleføring som inneholdt et instruktivt poeng. Du kan få prøve deg som spillefører i 3 grand på nords hånd:

Hvordan planlegger du spilleføringa etter hjerter 3 (invitt) ut fra øst, som går til kongen i vest?

Er det noen farer som truer, eller finner du en sikker vei til ni stikk?

Ofte er første tanke å gå på lengste farge når man spiller 3 grand. Her er det imidlertid en fare som truer. Dersom du for eksempel spiller ruter ess og nye ruter til knekten, og vest skulle komme inn på dama, er kontrakten i fare dersom han finner kløverskiften og øst har kongen. Da risikerer man at forsvaret får satt opp nok stikk i kløverfarga til å beite kontrakten før spillefører kommer til ni stikk.

I dette spillet er faktisk det tryggeste du kan gjøre å kontre i motpartens utspillsfarge! Etter østs invittutspill virker det sikkert at hjerterdama er i øst. I så fall holdes den farlige hånda ute. Om øst skulle stikke med hjerter dame, er kløveren beskyttet, og det finnes ingen måte å beite kontrakten på. Uansett tilbakespill har spillefører minst ni stikk i og med at to ekstrastikk kan settes opp i sparfarga i tillegg til tre hjerterstikk, to ruterstikk og to svarte ess.

Om øst i stedet skulle lasjere hjerteren, kan du spille deg inn på hånda i ruter, og spille nok en hjerter. Vi må nå regne med at øst stikker. Uansett hva han fortsetter med, kan du nå gå over til å sette opp de manglende stikkene i spar.

Under ser du hvordan hele spillet så ut, og hvordan Allan Livgård og Terje Aa meldte seg fram til 3 grand i det BBO-sendte oppgjøret mot Østerrike:

Allan fikk hjerter 3 (invitt) ut til kongen og esset, og fortsatte med hjerter i stikk to. Østerrikeren lasjerte, men Allan spilte da ruter til hånda, og nok en hjerter. Øst vant med dama, og godspilte farga ved å spille en fjerde runde hjerter. Allan spilte så en ruter til kongen (vest hadde fulgt på med tieren første gang), og nok en ruter til østs dame. Han kunne innkassere et hjerterstikk, før han spilte kløver opp i spilleførers ess-dame. Ti stikk og vunnet utgang etter vel utført safespilling.

Denne gang ville man ikke blitt straffet for å ta ruterfinessen i stikk to eller tre. Men neste gang kan det tenkes at vest har dama i ruter, og kommer inn og får hull på kløverfarga. Den dagen det sitter slik, vil det ikke lønne seg å være grådig. Da vil du få mer igjen for å tørre å tenke det verste!

 

Ny multismell

Tidligere i EM dukket det opp en vanskelig posisjon over multi, der Tor og Peter ikke fant 6-3 tilpasning i den andre majorfargen, og tror du ikke det skulle dukke opp enda et slikt spill i gårsdagens kamp mot de franske seniorene?

3 spar over 2NT burde kanskje vise en sterk hånd med spar, men det viste noe annet etter systemet, og derfor måtte Peter velge majorutgang uten å vite om makker hadde noe tilpasning i spar. Mot en maksimum, tok han sjansen på at 4 hjerter kunne være en vel så god kontrakt som 4 spar.

Slik var det ikke denne gangen, da det var 2 hjertertapere i 4 hjerter, i tillegg til en spar og en kløver, mens det var 11 stikk i spar. Dermed ble det 13 IMP til Frankrike.

Også Boye og Espen åpnet i 2 ruter multi, men de klarte å komme seg i 4 spar.

 

I dette spillet var det derimot ikke systemet som var feil, men en stor unøyaktighet:

De polske damene har hatt et bra mesterskap og leder med ca. 10 VP på Sverige før siste dag. De har likevel hatt sine smeller, og spillet over fra tidligere i mesterskapet var et av dem.

Din makker har åpnet med 2 ruter multi, og nå ser det ganske naturlig ut å fortsette med 2NT for å høre hva makker har, selv om du har en anelse om at makker har hjerter.

Den polske damen hoppet derimot rett i 3NT! 

Det var en som hadde hjerter rundt bordet, men det var ikke vest:

Syd kunne innkassere de ni første stikkene, og dermed ble det 5 beit og 500 til de tyske damene. Litt dumt å gå 5 beit i 3NT når man har 6 spar i kortene. Syd vil nok sannsynligvis stampe, og der kan de berge med 800 i 7 hjerter (1100 hvis man drar på seg en trumfhøyning). Polakkene fikk kjøpt kontrakten i 5 hjerter doblet med -300 på andre bordet, men måtte likevel betale ut 13 IMP!

Bra norsk dag!

Det har vært en god norsk dag i Ostende! Vårt lag i åpen klasse har vunnet alle kampene, mens veteranlaget har to seire og ett tap, og damelaget har en seier og to tap.

Før mesterskapets tre siste kamper i morgen ser det ut til at laget i åpen klasse og damelaget i praksis har sikret VM-billett. Men jeg minner om at det skal spilles tre kamper til, og spillerne må ha det riktige fokuset! Begge lagene har sågar meget gode sjanser til medalje med dette utgangspunktet.

Veteranene trenger en grei dag i morgen for å sikre VM-billett. Foreløpig er avstanden ned til "VM-streken" på 10 VP. Opp til medalje er det drøyt 11 poeng. Ikke helt umulig med full klaff i morgen!

Vi kommer tilbake med mer stoff fra dagens spilling utover kvelden. Men her følger kortversjonen av det som har skjedd i dag:

Åpen klasse
Norge - Danmark 13,28 - 6,72 (57-45)
Norge - Østerrike 15,56 - 4,44 (44-21)
Norge - Frankrike 13,52 - 6,48 (35-22)

Dameklassen
Norge - Polen 7,97 - 12,03 (26-33)
Norge - Tyrkia 14,18 - 5,82 (30-14)
Norge - Serbia 6,72 - 13,28 (27-39)

Veteranklassen
Norge - Sverige 2,41 - 17,59 (11-47)
Norge - Østerrike 15,38 - 5,62 (52-30)
Norge - Portugal 15,56 - 1,94 (43-20)

Vi følger Norge på BBO!

Norge møter Frankrike til BBO-overført kamp i åpen klasse klokka 16.10. Jeg kommer til å følge kampen, og vil legge ut noen spill her etter hvert.


Nils og Ulf spiller i åpent rom, og møter Bessis og Volcker.


I lukket rom spiller Espen og Boye. De møter Lorenzini og Rombaut.

Kampen startet med to buttspill, før det ble sving i spill 3:

Boye og Espen kom ikke med i meldingsforløpet etter 1 grand fra syd. Nord overførte til spar, og ingen hadde noe å tilføye. I den kontrakten ble det akkurat åtte stikk. Øst-vest har god tilpasning i kløver, men i 3 kløver blir det etter alt å dømme beit.

Ved det andre bordet gikk meldingsforløpet annerledes:

Etter 1 ruter (presisjon) fra Ulf i syd, gikk vest innpå med 1 grand. 2 kløver fra Nils viste begge major. Det er uvisst hva 2 spar fra øst viste, men etter alt å dømme var øst-vest på tur til 3 kløver. Ulf hadde imidlertid gode kort, og det var opplagt å være med siden han hadde tilpasning i hjerter. 3 hjerter var ikke mulig å vinne, og aktuelt ble det to beit. Dermed fem IMP til Frankrike.

Allerede i neste spill kom Norge heldigvis på pairet:

På tross av sur sits i spar, var det mulig å vinne kontrakten. Ulf fikk bra dreis på spilleføringa etter ruter ut til dama. Han fortsatte med en hjerter til dama og kongen. Øst fortsatte med kløver, som gikk via Ulfs dame til vests konge. Ny kløver gikk via tieren til esset. Deretter tok Ulf to høye trumf fra hånda. Da sitsen kom for en dag, spilte Ulf ruter til esset, og sendte hjerter knekt av gårde. Øst la liten, og Ulf slapp en minortaper fra hånda. Hjerter 10 fikk også beholde stikket, før nok en hjerter tok med seg esset fra øst. Ulf trumfet, og vest kunne gjøre hva han ville. Med bordets hjerter godspilt, var det ikke mer enn et trumfstikk for forsvaret.

Ved det andre bordet var kontrakten den samme, men franskmannen valgte en annen spilleplan som ikke førte fram da trumfen satt surt. 13 IMP til Norge!

Spill 20 ga forøvrig utgangssving inn både for damene og veteranene også. Det var henholdsvis Marianne Harding og Peter Marstrander som spilte hjem kontrakten for våre to andre lag, mens deres respektive motstandere gikk beit. Dermed ble det altså 13 IMP til Norge i alle tre klasser på dette spillet. Akkurat slik vi liker det!

Neste sving av betydning kom på spill 24:

Etter 1 hjerter fra Espen, meldte syd inn 1 spar. Boye kunne meldt 2 kløver for å vise en god løft i hjerter, og fikk dermed vist omtrent 5-8 hp ved å melde 2 hjerter. Espen nøyde seg med en invitt, og da slo Boye naturlig nok av. I 3 hjerter var det to tapere i hver av de røde fargene. Dermed ni stikk.

Dessverre var det de samme stikkene i grand-kontrakt, og franskmennene fikk faktisk meldt denne utgangen etter at Bessis oppvurderte østs hånd til en 20-21-NT. Volcker i vest tok seg ikke bryet å søle etter 5-kortsfarge i major hos makker. Han tenkte nok at veien ofte kan være kortere til ni stikk i grand enn ti stikk i majorkontrakt når han har ei trillrund hånd:

Etter ni stikk i 3 grand ble det 6 IMP til Frankrike.

I veteranklassen ble det buttspill da begge bordene fant 3 grand, mens de norske damene tjente 4 IMP på spillet etter at Gunn Tove spilte 3 grand med ti stikk, mens Marianne gikk 300 i beit i 2 spar doblet ved det andre bordet.

Allerede på neste spill ble det en ny sekser til Norge:

Franskmennene meldte seg opp i 3 grand på vests hånd. Nils hadde tidenes enkleste utspill, og innkasserte raskt fem kløverstikk og sikret beit i kontrakten før spillefører kunne kreve resten.

Ved det andre bordet stoppet Espen og Boye i 3 hjerter. Her måtte Espen spille godt for å vinne kontrakten, og det gjorde han heldigvis!

I spill 26 fikk nord utdelt voldsomt gode kort:

I åpent rom spilte Nils 4 spar med elleve stikk. Over vests ruteråpning doblet han først opplysende, før han lukket meldingsforløpet med 4 spar i neste melderunde.

I lukket rom sørget Boye for at det ble mer action. Han satte nemlig motparten under press ved å åpne i 3 ruter i tredje hånd. Nord startet med å doble, og over 3 hjerter fra syd, meldte han 4 ruter. Syd slo av i 4 hjerter, men nord gikk på enda en gang med 4 spar. Nå kom det en lang tenkepause fra syd før han meldte 5 kløver. Nord-syd fikk så satt bremsene på med nød og neppe, og stoppet i 5 hjerter. Selv om det sitter fint, er det beit i denne kontrakten med beste motspill.

Boye spilte ut ruter ess. Espen må legge kongen for å beite kontrakten. Aktuelt la han liten, og Boye skiftet til kløver i stikk to. Med det bevarte spillefører kontrollen, og med den meget gunstige trumfsitsen, ble det ikke mer enn en kløvertaper og en rutertaper. Dermed uavgjort spill, selv om kontraktene (og veiene til disse) var helt forskjellige.

Det var flere spennende spill underveis her, men vi rekker rett og slett ikke å ta med alle!

Før siste spill ledet franskmennene med 1 IMP. Kampens siste spill, så over hodet ikke ut til å være flatt:

I lukket rom fikk Boye doblet en kontrollmelding i ruter da nord-syd begynte å legge opp løype mot slem. Da kontrakten til slutt ble 6 hjerter i nord, spilte Espen dermed ut en liten ruter. Med alt annet ut er det tolv enkle stikk. Da kan spillefører trekke ut trumfen, ta for ess-konge i kløver, for så å spille bordet inn på ruter ess og kaste en spar på det siste kløverstikket. Med ruter ut ble bordets inntak borte, og dermed hadde ikke spillefører kommunikasjon til å få tak i det siste kløverstikket. Da var det ikke annet å gjøre enn å spille spar knekt i stikk to, og forsøke å gjøre riktig i den farga. Spillefører spilte spar knekt, og tenkte seg om ei stund før han gikk opp på kongen. Nå kunne Espen stikke med esset, og det ble ei beit.

Ved det andre bordet ble kontrakten den samme. Franskmannen i øst tenkte seg godt om før han skulle spille ut. Da valget falt på spar ess, var jubelen stor ved det norske bordet i som fulgte kampen på BBO like utenfor spillelokalet. Da var det tolv enkle stikk å innkassere for Nils, og Norge fikk 14 IMP inn på det siste spillet!

35-22-seier gjør at Norge får med seg 13,52 VP fra dagens siste kamp. Herlig med ei god avslutning!

Tre norske seire i midtkampen!

I midtkampen ble det tre norske seire å glede seg over!

Vårt lag i åpen klasse tok en storseier mot Østerrike. Etter IMP-sifrene 44-21 fikk Norge med seg 15,56 VP.

Damelaget vant 30-14 mot Tyrkia, og fikk dermed med seg 14,18 vinnerpoeng.

I veteranklassen fikk Norge endelig snudd trenden, og vant 52-30 mot Østerrike. Denne seiersmarginen tilsvarer 15,38 vinnerpoeng.

I sammendraget ser det slik ut etter to av dagens tre kamper:

Åpen klasse

Dameklassen

Veteranklassen

En seier og to tap

I åpen klasse vant Norge mot Danmark, og får med seg rundt 13 VP fra denne kampen.

I dameklassen ble det et knepent tap mot Polen, men Norge fikk med seg rundt 8 VP.

I veteranklassen gikk Norge på sitt tredje strake stortap mot Sverige, og fikk med seg 2,5 VP.

Slik ser stillinga ut i de tre klassene etter dagens første kamp:

Åpen klasse

Dameklassen

Veteranklassen

Det var mange potensielle svingspill i dagens første kamp. En del av dem var i slemsonen, og her følger et av disse:

Finner du noen farbar vei til toppkontrakten 7 ruter? Du kan ikke regne med å få melde uforstyrret. Øst kommer nok til å melde kløver på et eller annet nivå.

For damelaget meldte Liv Marit og Bodil seg fram til storeslemmen på følgende vis:

Spilleføringa var en ren formalitet. Etter trumfutspill fra vest kunne Bodil trekke ut trumfen i to runder og kreve alle stikkene. Polakkene fant også denne kontrakten ved det andre bordet.

I veteranklassen ble det også buttspill i Norges kamp mot Sverige etter at begge bord fant storeslemmen. Tolle og Leif-Erik meldte imidlertid noe annerledes enn damene:

Fint å se at konvensjonen "Store frie" fortsatt benyttes og kommer til sin rett.

I åpen klasse ble dette et tapsspill for Norge da Ulf og Nils stoppet i lilleslem etter en meldemisforståelse, mens danskene meldte storeslem ved det andre bordet. Heldigvis kom Norge sterkt tilbake og vant kampen!

Svensk medvind

Det ble nok en tung kamp for veteranene mot Sverige. Svenskene var både gode og heldige, og Norge fikk ikke helt drag på kampen.

Tolle spilte ut kløver 7 som Leif-Erik stakk med esset og skiftet til hjerter 7.

Spillefører stakk med esset, tok 2 runder spar, spilte hjerter til kongen og kastet bordets siste hjerter på spar 10. Nå var det bare å stjele en hjerter med kløver dame, og trekke ut trumfen for 12 stikk og 920 til Sverige.

Om nord fortsetter i kløver blir det verre for spillefører, da han ikke har kløver å spille seg hjem på i sluttposisjonen over. Han kan vinne kontrakten, men en mer naturlig plan vil være å ta hjerterfinessen, og da tar syd beiten med hjerter dame. Nå ble det 10 IMP ut mot 3NT med 12 stikk på andre bordet.

På spillet etter meldte svenskene seg opp i nok en slem:

 

Jeg tror ikke svenskene hadde helt kontroll på meldingsforløpet, men etter at øst valgte å reversere på sine 14 gode poeng, stod vest på til 6 ruter.

Slemmen er veldig god, og etter hjerter ut til esset, hadde spillefører få problemer med å ta 12 stikk og notere 1370.

Kun 5 par i seniorklassen meldte slemmen, og på andre bordet stoppet de i 3NT for 12 nye IMP til Sverige.

Svenskene meldte siden nok en slem uten helt kontroll:

Svensken i vest tenkte lenge før han gikk på over 4 hjerter, og forklarte etterpå at han var litt usikker på 4 hjerter.

Tolle spilte ut ruter 10, og det kunne se ut som et lovende utspill når bordet kom ned, men spillefører hadde ruter dame og ikke noe annet alternativ enn å la ruteren gå til damen. Nilsland tok to runder trumf og spilte spar, og da fikk syd for esset og øst claimet resten.

Spillet gikk heldigvis ut, da de meldte ut 6 hjerter på andre bordet også.

Så et nydelig svensk motspill:

Øst spilte ut sin single ruter, som Leif-Erik stakk med kongen og spilte hjerter. Vest stakk med esset og så at det ikke var noen hast med å gi makker ruterstjeling, men skiftet i stedet til sin singelton i kløver.

Leif-Erik vant stikket med kløver 10, men var låst i bordet og prøvde en ruter til esset. Øst stjal og fortsatt med kløver dame til stjeling i vest.

Hvis vest nå fortsetter i ruter, kan nord trumfe med hjerter konge og fri seg med en trumf, og motspillet får 4 hjerterstikk og spar ess. Vest forutså dette og spilte derfor spar først til øst sitt ess, som kunne gi vest enda en kløverstjeling. Nå var det tid for å spille ruter, og øst fikk trumfhøyningen sin på hjerter knekt for en beit.

Norge taper til slutt 11-47 mot Sverige, og nå begynner det å haste med å snu vinden skal det bli medalje på seniorene.

Program fredag: To norske BBO-kamper

I dag har alle våre lag tre kamper. Det åpne laget kan følges på BBO i de siste to kampene, henholdsvis klokka 13.20 og 16.10. Følg med!

Dagens program ser slik ut:

Åpen klasse:
10.00: Norge - Danmark
13.20:Norge - Østerrike  BBO
16.10: Norge - Frankrike  BBO

Damer:
10.00: Norge - Polen
13.20: Norge - Tyrkia
16.10: Norge - Serbia

Veteran:
10.00: Norge - Sverige
13.20: Norge - Østerrike
16.10: Norge - Portugal