Et innlegg fra bloggen Mesterskapsbloggen Mesterskapsbloggen

Safety play

I dagens andre kamp dukket det opp en spilleføring som inneholdt et instruktivt poeng. Du kan få prøve deg som spillefører i 3 grand på nords hånd:

Hvordan planlegger du spilleføringa etter hjerter 3 (invitt) ut fra øst, som går til kongen i vest?

Er det noen farer som truer, eller finner du en sikker vei til ni stikk?

Ofte er første tanke å gå på lengste farge når man spiller 3 grand. Her er det imidlertid en fare som truer. Dersom du for eksempel spiller ruter ess og nye ruter til knekten, og vest skulle komme inn på dama, er kontrakten i fare dersom han finner kløverskiften og øst har kongen. Da risikerer man at forsvaret får satt opp nok stikk i kløverfarga til å beite kontrakten før spillefører kommer til ni stikk.

I dette spillet er faktisk det tryggeste du kan gjøre å kontre i motpartens utspillsfarge! Etter østs invittutspill virker det sikkert at hjerterdama er i øst. I så fall holdes den farlige hånda ute. Om øst skulle stikke med hjerter dame, er kløveren beskyttet, og det finnes ingen måte å beite kontrakten på. Uansett tilbakespill har spillefører minst ni stikk i og med at to ekstrastikk kan settes opp i sparfarga i tillegg til tre hjerterstikk, to ruterstikk og to svarte ess.

Om øst i stedet skulle lasjere hjerteren, kan du spille deg inn på hånda i ruter, og spille nok en hjerter. Vi må nå regne med at øst stikker. Uansett hva han fortsetter med, kan du nå gå over til å sette opp de manglende stikkene i spar.

Under ser du hvordan hele spillet så ut, og hvordan Allan Livgård og Terje Aa meldte seg fram til 3 grand i det BBO-sendte oppgjøret mot Østerrike:

Allan fikk hjerter 3 (invitt) ut til kongen og esset, og fortsatte med hjerter i stikk to. Østerrikeren lasjerte, men Allan spilte da ruter til hånda, og nok en hjerter. Øst vant med dama, og godspilte farga ved å spille en fjerde runde hjerter. Allan spilte så en ruter til kongen (vest hadde fulgt på med tieren første gang), og nok en ruter til østs dame. Han kunne innkassere et hjerterstikk, før han spilte kløver opp i spilleførers ess-dame. Ti stikk og vunnet utgang etter vel utført safespilling.

Denne gang ville man ikke blitt straffet for å ta ruterfinessen i stikk to eller tre. Men neste gang kan det tenkes at vest har dama i ruter, og kommer inn og får hull på kløverfarga. Den dagen det sitter slik, vil det ikke lønne seg å være grådig. Da vil du få mer igjen for å tørre å tenke det verste!

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.