Tilleggssjanse

I onsdagens siste kamp skulle øst prøve seg i kontrakten 4 kløver ved et av bordene. Hvilke tanker gjør du deg om spilleplanen etter spar 10 ut fra syd?

Jeg bakspilte Liv Marit Grude (nord) og Bodil Nyheim Øigarden i Norges kamp mot Tyskland. Her vant den tyske spilleføreren utspillet med kongen, og fortsatte med en kløver som gikk rundt til esset hos Liv Marit i nord. Hun fortsatte med hjerter 10. Spillefører vant med esset og seilte kløver knekt. Begge motstanderne fulgte farge. Deretter stjal hun seg inn i bordet i spar, tok for kløver konge, og fikk med det tatt ut syds siste trumf.

Vi var nå framme i følgende posisjon:

Hva ville du gjort nå?

Du har fem kløverstikk, samt ess-konge i begge majorfargene. Det ser ut til å mangle ett stikk, og det må trolig komme fra ruterfarga. Er det bare å prøve en ruter til kongen, eller finnes det en bedre variant?

Hovedsjansen du har er selvfølgelig at nord har ruter ess, men det finnes en tilleggssjanse det er helt gratis å ta med seg. I og med at du fortsatt har to trumf igjen som innkomster i bordet, haster det ikke å spille ruter til kongen nå. Du kan spille en liten ruter fra begge hender, og tilleggssjansen du får med deg er at syd har singel ruter ess. Merk at du uansett må tape to ruterstikk, og det har du også råd til siden alt du har gitt bort til nå er ett trumfstikk.

Syd har gjennom meldingene vist minst åtte kort i major, men kan godt ha enda mer. I tillegg har hun vist fram 3-korts kløver. Dermed er det slettes ikke usannsynlig med nettopp singel ruter ess. Med en annen singelton ville syd kanskje spilt ut ruter for å få ei stjeling? Uansett er det altså helt gratis å ta med seg denne varianten.

Hele spillet så slik ut:

Den tyske spilleføreren spilte ruter til kongen på direkten. Bodil vant med esset, og fortsatte med hjerter dame til spilleførers konge. Hun kunne så kaste en ruter på spar ess, men satt fortsatt igjen med dobbel ruter i bordet, og måtte få to rutertapere til slutt. Dermed ei beit og 100 inn til Norge etter at den tyske spilleføreren ikke tok med seg denne gratis tilleggssjansen.

Eneste måte motspillerne kan beite kontrakten på uten å få hjelp fra spillefører, er ved å starte med ruter ess. Da kan nord spille ruter dame inne på trumfesset for å gi makker ei stjeling. Om øst stikker med kongen, kan syd stjele, og nord må senere få ett ruterstikk. Om øst alternativt ikke legger i ruter konge, står dama, og nord kan fortsette med ruter til stjeling. Imidlertid er det ikke så naturlig å spille ut et singel ess da det like gjerne kan koste stikk som å gi mulighet for ekstrastikk.

Norge henger med!

Alle de tre norske lagene kom samlet sett godt ut av dagens kamper i Ostende. Dermed er alle tre lagene fortsatt godt med i kampen om medaljene.

Dagens resultater i åpen klasse:
Norge - Portugal 17,72 - 2,28  (66 - 29)
Norge - Israel 3,27 - 16,73  (15 - 45)
Norge - Sveits 13,97 - 6,03  (26 - 11)

Dagen åpnet altså bra for laget i åpen klasse med storseier mot beskjedent plasserte Portugal. Deretter ble det norske laget satt på plass av Israel før det ble en grei seier mot Sveits til slutt. Det er nå knapt fire poeng opp til medalje, mens det er drøyt 13 poeng ned til den rød streken (de åtte første lagene kvalifiserer seg for neste års VM i Kina). Morgendagens motstandere er Skottland, Ukraina og Belgia. Den siste kampen kan følges på BBO fra klokka 16.00.

Dagens resultater i dameklassen:
Norge - Sverige 6,48 - 13,52 (27 - 40)
Norge - Hellas 17,97 - 2,03  (58 - 19)
Norge - Tyskland 9,69 - 10,31  (22 - 23)

Vårt damelag fikk med seg drøyt 34 vinnerpoeng fra de tre kampene i dag. De innehar tredjeplassen, og i øyeblikket er det 29 poeng ned til niendeplassen. I morgen venter en lang dag med fire kamper. Mostanderne er henholdsvis England, Portugal, Finland og Belgia. Den siste av kampene kan følges direkte på BBO fra klokka 18.40.

Dagens resultater i veteranklassen:
Norge - Israel 8,24 - 11,76  (36 - 42)
Norge - Italia 10 - 10  (21 - 21)
Norge - Polen 14,60  (44 - 26)

Veteranene fikk med seg drøyt 32 poeng fra dagens tre kamper mot relativt god motstand. I øyeblikket er Norge nummer tre, og har tdrøyt 13 poeng ned til fjerdeplassen, mens det er 31 poeng ned til niendeplassen. I morgen blir en viktig dag. Da venter England, Nederland og Frankrike. Kampen mot Frankrike kan følges direkte på BBO fra klokka 16.00. Følg med!

Viktig seier for veteranene

Før kamp 12 lå Norge på 3. plass i veteranklassen, 6 VP foran Polen på 4. plass. Dagens siste motstander var nettopp Polen, og derfor var det viktig med en god kamp. De norske veteranene vant til slutt 44-26 og får med seg 14,60 VP. Allerede i første spill tok Norge ledelsen 11-0, etter at polen gikk beit i en slem. På spillene etter vant Polen tilbake en utgangssving, og etter 6 spill stod det 12-12. Så fant Peter frem tryllestaven og fikk lurt hjem en utgang:

 

Vest spilte ut ruter 10 til syds knekt. Peter fortsatte med ruter ess, der øst kastet en kløver. Så fulgte kløver til damen og spar til Peters dame og vest stakk med kongen.

På neste ruter fikk øst problemer med å kaste, som valgte å hive fra seg enda en kløver. Dermed kunne Peter innkassere 4 kløverstikk, 3 ruterstikk og 2 hjerterstikk for +600 og 12 IMP til Norge.

På spillet etter kom polakkene på andre bordet i nok en 3NT, etter å ha tatt i litt i meldeboksen.

Tolle spilte ut hjerter 5 (svensk fordeling), og nå var polakken redd for at øst kom inn på hjerter konge og skiftet til spar, og kunne sette opp 3 sparstikk, hjerterstikk og ruterstikk. Derfor stakk polakken opp med esset (Leif-Erik la styrke) og spilte kløver til damen som vant stikket. I stikk 3 fortsatte han med ruter konge, som øst stakk med esset. Nå kom det ny hjerter fra øst, og plutselig måtte polakken gjøre rett i hjerter for å vinne kontrakten!

Han gikk opp på damen, og da kunne motparten ta 4 hjerterstikk for en beit. Slipper han derimot utspillet, vil han ikke ha noen problemer med å vinne kontrakten.

5 IMP til Norge da Tor og Peter spilte 3 kløver med 10 stikk på andre bordet.

På spill 12 kom det nok en nok en storsving for Norge:

Peter balanserte i 3 kløver, og Tor meldte kanskje litt hardt da han hoppet rett i 5 kløver, men kortene passet perfekt sammen, slik at det kun var to rutertapere. +600 for Norge i åpent rom.

I lukket rom doblet Polen brødrene Stabell i 2 spar. Nord spilte ut liten spar til kongen i øst, som felte knekten i syd.

Tolle fortsatte med hjerter til syds ess, som skiftet til ruter dame. Nå var Tolle trygg på minst 8 stikk da han fortsatte med spar dame, og det endte til slutt opp med 9 stikk og +570 og 15 IMP!

Norge vinner til slutt 44-26 og har i øyeblikket 13,53 VP ned til 4. plassen.

 

Sammenligning etter kampen mot Polen.

I morgen venter England og Nederland, før det blir en viktig BBO-kamp mot lederne Frankrike!

Vi følger midtkampen

I dagens midtkamp overføres Norge - Israel i åpen klasse på BBO. Her kommer noen av spillene til å bil publisert underveis i kampen.

De tre første spillene spillene gikk ut, mens Israel fikk inn 1 IMP på spill 4. I kampens femte spill fikk de som satt i øst en utspillsprøve:

Hva ville du spilt ut fra østs hånd?

Hele spillet så slik ut:

Øst må unngå å gi bort noe i utspillet. Både spar og ruter går bra, men alt annet gir spillefører enkelt spill for kontrakten. I kampen mellom Norge og Israel ble det meldt 6 hjerter ved begge bord. Allan fikk ruter ut, og da måtte det bli beit da hjerterfinessen sprakk og forsvaret måtte få ett kløverstikk i tillegg.

Ved det andre bordet var det Espen Lindqvist som skulle spille ut. Han valgte et aggressivt utspill av kløver 4. Da kunne spillefører stikke med dama. Håndas kløvertaper forsvant senere på ruterkonge, og alt Espen fikk var ett trumfstikk. Dermed slemsving i sonen og 17 IMP til Israel.

6 hjerter var normalkontrakten. Både for de norske veteranene og damene ble det buttspill etter 6 hjerter med ei beit.

Allerede i neste spill var det en del IMP i sving igjen:

Boye valgte, i mangel på noe godt alternativ, å passe ut makkers negative dobling. Det er liten risiko siden 2 ruter doblet med hjemgang ikke gir mer enn 180. Samtidig kan oppsida være stor dersom det for eksempel er to beit. Dessuten ser jo Boye at det er lite som tyder på tilpasning egen vei. Dermed vil det fort være beit i kontrakter egen vei.

Som vi ser er det mulig for forsvaret å få tak i to kløverstikk, to hjerterstikk og to trumfstikk. Det fordrer imidlertid presist motspill. Espen spilte ut hjerter, som Boye vant med esset. Nå må det skiftes kløver for å beite. Boye valgte aktuelt hjerter konge, og ny hjerter. Espen fikk ei stjeling, men forsvaret fikk aldri satt opp noe kløverstikk. Dermed 180 til Israel.

Ved det andre bordet tok spillet en annen vending:

Terje hadde sjansen til å vinne 2 spar, men det endte til slutt med ei beit. Dermed ble det 6 IMP til Israel. Om både 2 ruter hadde gått beit og 2 spar hadde gått hjem ville det blitt 5 IMP til Norge i stedet.

I dameklassen fikk Ann Karin Fuglestad hjem 3 grand etter liten kløver i utspill fra øst. Damene ser forøvrig ut til å gå mot storseier mot Hellas.

På spill 9 ble det 7 etterlengtede norske IMP etter at Norge fikk hjem dlekontrakt ved begge bord:

Israelerne fant ikke beste motspill mot 3 spar, og dermed fikk Boye kontrakten hjem.

Ved det andre bordet fikk Allan ti stikk i 3 hjerter.

I neste spill var det god tilpasning begge veier:

I 4 spar gikk det greit å vinne ti stikk, selv om forsvaret skulle finne ruterstjelinga. Med hjerter 10 singel i syd er det mulig å løse farga uten taper.

Imidlertid sto det elleve stikk nord-syd i kløver. Det var nok litt passivt av terje ikke å støtte makkerens kløvermelding. Om han melder 4 kløver, er det gode muligheter for at nord melder 5 kløver. Det ender fort med at øst-vest dobler. Kontrakten vinnes greit ved å godpille ruteren. Det er sannelig litt av en forskjell på 620 ut og 750 inn. Men en enkeltmelding kan altså utgjøre hele denne forskjellen.

Ved det andre bordet fant ikke Espen og Boye utgangen i spar, men hadde for så vidt et godt resultat på spillet i og med at det strengt tatt var nord-syd som hadde høyeste kontrakt:

I spill 11 gikk meldingsforløpet identisk ved begge bord:

Terje Aa valgte, ikke unaturlig, å spille ut hjerter ess. Da sto kontrakten. Alt forsvaret fikk i tillegg var to trumfstikk.

Ved det andre bordet fant israeleren det eneste beitende utspillet. Utspillet av kløver 6 måtte spillefører trumfe i bordet, og mistet etter hvert kontrollen på spillet da syd spilte kløver hver gang han kom inn. Ei beit og 10 IMP til Israel. Før kampens fem siste spill var stillinga dermed 8-45 til Israel.

Heldigvis kom det et godt norsk resultat mot slutten av kampen:

Espen ble spillende 4 spar på østs hånd, mens Israel stoppet i 3 spar ved det andre bordet.

Med kløver ut, eller ruter ess og skift til kløver, må det bli beit i kontrakten med en taper i hver farge. Espen fikk imidlertid liten ruter ut, som løp til åtteren. Nå kunne Espen spille hjerter mot konge-dame i bordet. Syd stakk, og spilte ruter ess, før han skiftet til kløver. Kunne stikke med esset, og innkassere to hjerterstikk med kløveravkast på hånda. Da trumfen løste seg med en taper, ble det ti stikk og vunnet utgang.

Etter 3 spar med ni stikk ved det andre bordet, ble det 7 IMP til Norge i nest siste spill. Det skulle vise seg å være verdt nesten ett vinnerpoeng. Kampens siste spill gikk ut, og Israel vant 45-15. Norge fikk dermed med seg 3,27 VP fra dette oppgjøret. Laget er nå på syvendeplass med drøyt syv poeng opp til teten.

I dameklassen ble det storseier til Norge. 58-19 i IMP gjorde at Norge fikk med seg nesten 18 VP.

Veteranene spilte uavgjort mot Italia.


Damene kunne juble for storseier over Hellas! Fra venstre Marianne Harding, Gunn Tove Vist, Torild Heskje og Ann Karin Fuglestad.

Norge på BBO klokka 13.20

Norges lag i åpen klasse møter Israel i dagens midtkamp. Dette oppgjøret overføres på BBO, og du kan følge det direkte fra klokka 13.20. Heia Norge!


Terje (til venstre) og Allan - klare til innsats i åpent rom.


Espen og Boye gjør de siste forberedelsene i lukket rom før det BBO-overførte oppgjøret mot Israel.

Spill fra morgenkampen

I dagens første kamp følger vi damenes kamp mot Sverige på BBO. Nok en gang er det nok av spill å skrive om.

Det startet bra sett med norske øyne. Svenskene kom i en hardmeldt 3 grand mot Marianne og Ann Karin:

Ann Karin startenet med kløver 7 (fjerde høyeste), som gikk til spilleførers knekt. Hun fortsatte med å ta ruterfinessen. Marianne kom inn på kongen, og fortsatte i makkers utspillsfarge. Ann Karin stakk med esset og godspilte farga. Hun måtte også få for de to majoressene. To beit og 100 inn til Norge.

Ved det andre bordet valgte Torild heskje enn litt mer forsiktig tilnærming:

Med 15 relativt tynne poeng og dårlig fordeling valgte Torild å passe i stedet for å melde inn 1 grand i første melderunde. Hun balanserte i stedet med 1 grand neste gang. Da svenskene var med til 2 hjerter, meldte Gunn Tove seg på med 2 spar. Det fikk hun spille, og den kontrakten gikk akkurat hjem. Forsvaret fikk med seg ei kløverstjeling, men utenom det fikk de ett stikk i hver av fargene. Scoren 110 ga 5 IMP til Norge, og en fin start på kampen.

I følgende spill ble Marianne og Ann Karin tatt etter Ekrens-åpning:

2 ruter i åpning viste minst 4-4 i majorfargene og under åpning. Østs dobling av 2 hjerter var opplysende, og vest passet gladelig ned. Ann Karin flyktet i 2 spar, men det var opplagt for øst å doble. Motspillet startet med to hlye trumf før øst tok for hjerter ess. Deretter tok hun også for spar dame, før ruter ess og ruter til dama fulgte. Nå fikk øst ei hjerterstjeling, før hun kunne fri seg i ruter. Ann Karin stjal i bordet, og spilte kløver til tieren. Øst vant med knekten, og returnerte kløver. Spillefører fikk dermed to kløverstikk, to trumfstikk og ett hjerterstikk. Tre beit ga 500 ut.

Ved det andre bordet fikk Gunn Tove og Torild melde i fred:

Med dette meldingsforløpet var det naturlig for syd å spille ut kløver. Dermed kunne nord ta for dama og esset i farga, før en ny kløver gikk til stjeling hos makker. Ei beit i kontrakten ga 11 IMP til Sverige etter at svenskene ved det andre bordet altså hadde 500 inn.

Dette spillet ga forøvrig sving i mange av kampene da det var en del bord som fikk hjem 5 ruter. Sågar var det noen som fikk hjem lilleslem i ruter. I Monacos kamp mot Island i åpen klasse lå det an til buttspill i 6 ruter. Ved begge bord løy øst på seg kløverkontroll. Selv om det ble spilt ut kløver ved begge bord, var det naturlig nok ingen av nordspillerne som prøvde å ta for ett kløverstikk til. De regnet med at spillefører hadde singelton kløver.  Tor Helness spilte hjem 6 ruter, mens islendingen gikk beit. Dermed 14 IMP til Monaco.

Tilbake til damenes kamp på BBO. Svenskene tok over initiataivet, og ledet 29-9 før de fire siste spillene. Heldigvis kom det inn noen norske IMP i kampens fjerde siste spill:

Her ble Ann Karin spillende 4 hjerter i nord etter å hå oppvurdert til en 15-17 grand med de fine mellomkortene. Etter at Marianne spurte i Stayman og fikk høre om hjerterfarga, hoppet hun til utgang. Med hjerter konge på rett sted, var tre ess alt svenskene kunne få for. En litt hardmeldt, men fair utgang som man gjerne ønsker å være i.

Ved det andre bordet fikk Gunn Tove spill 2 ruter med to beit på østs hånd. 200 ut var billig moro da det sto utgang andre vei. 9 IMP til Norge.

Tredje siste spill var flatt, men på nest siste spill var det igjen tid for norske IMP:

Kontrakten ble 4 hjerter doblet i vest ved begge bord. Kanskje stusser du litt over å høre om sluttkontrakten når du ser kortene, men faktisk var det ikke så unaturlig å havne nettopp der. Etter pass fra syd og pass fra vest, åpnet nord med 1 spar. Hva ville du nå meldt på østs hånd?

Her er det fristende å være med. Om makker har tilpasning til ei av de umeldte fargene, kan det fort stå en kontrakt egen vei. Du skulle ideelt sett hatt 4-korts hjerter for å doble opplysende, men totalt elleve kort i de umeldte fargene, gjør at let likevel er betimelig å doble. Makker kan ha 5-kortsfarge i hjerter, og dessuten trenger det ikke være noen krise å havne på 4-3-tilpasning heller. Det er et viktig poeng at du har dobbel spar. Det er en buffer mot et eventuelt angrep i spar. Makker behøver i alle fall ikk å bli kortet på sin hånd.

Over opplysende dobling fra øst sperret syd med 3 spar. Vest meldte da 4 hjerter, som nord doblet. Mot 4 hjerter doblet spilte Ann Karin ut spar ess og ny spar til makkers konge. Tre trumfstikk og et ruterstikk måtte forsvaret også få, og dermed endte det med tre beit.

Ved det andre bordet prøvde svensken i nord seg med et passivt kløverutspill. Da ble det med ett flere stikk for Torild. Hun stakk utspillet med esset, tok for kløver dame, og spilte ruter til esset. Deretter tok hun for kløver konge, og kastet en spar. Kløver knekt ga mulighet til å kaste den siste sparen. Nå kunne riktignok nord trumfe, men det var med et originalstikk. Etter at Torild fikk kastet begge spartaperne, var alt forsvaret fikk tre trumfstikk og ett ruterstikk. Ei beit ga 9 IMP til Norge.

Dermed hadde de norske damene redusert til 27-29 før kampens siste spill. I det spillet sto det slem nord-syd:

Som du ser er det viktig å få kontrakten på syds hånd, slik at spar konge er beskyttet i utspillet. 6 hjerter er en meget god kontrakt. Om ruteren sitter 3-2, kan man kaste to spartapere fra syds hånd på ruteren. Om ruteren er fordelt 4-1 er tilleggsjansen at man løser sparen for en taper.

Marianne og Ann Karin stoppet i 4 hjerter, mens svenskene ved det andre bordet meldte lilleslem med syd som spillefører. Dermed ble det dessverre 11 IMP ut på siste spill, og svenskene vant kampen 40-27. Uansett fikk Norge med seg drøyt 6 vinnerpoeng fra dette oppgjøret, noe som kan vise seg å bli verdifullt til slutt.

I kampens siste spill hadde forøvrig Norges lag i åpen klasse slemsving inn etter at Ulf og Nils fikk meldt 6 hjerter, mens Portugal stoppet i utgang ved det andre bordet. Det siste spillet ble prikken over i-en i en solid seier for Norge. Etter IMP-sifrene 66-29 fikk Norge med seg nesten 18 VP fra dagens første kamp. Norge holder dermed andreplassen, drøyt fire poeng bak ledende Nederland, men med rundt 13 poeng ned til niendeplassen.

I kampen mellom Norge og Israel i veteranklassen stoppet begge bord i 4 hjerter i kampens siste spill. Norge tapte kampen med 6 IMP, og fikk dermed med seg drøyt 8 VP.

Slik ser stillinga ut i de tre klassene etter dagens første runde:

Damer:

Åpen:

Veteran:

Dagens program

I dag har alle våre lag i EM tre kamper. Programmet ser slik ut:

Åpen klasse:
10.00: Norge - Portugal
13.20:Norge - Israel - overføres på BBO
16.10: Norge - Sveits

Damer:
10.00: Norge - Sverige - overføres på BBO
13.20: Norge - Hellas
16.10: Norge - Tyskland

Veteran:
10.00: Norge - Israel
13.20: Norge - Italia
16.10: Norge - Polen

Følg damene på BBO!

I dagens første runde spiller de norske damene BBO-overført kamp mot Sverige. Følg med!


Ann Karin og Marianne møter Kathrine Bertheau og Jessica Larsson i åpent rom.