Finner du varianten?

Mandag kveld var det kun damene som spilte. De hadde nemlig fire kamper i dag, mens de andre to klassene bare hadde tre. Jeg var selvfølgelig mest interessert i hvordan det gikk med de norske damene, men siden de ikke ble vist på BBO, fulgte jeg like godt med litt i de oppgjørene som faktisk ble overført der. I kampen mellom Frankrike og Island fikk jeg se en interesant variant. Du skal få prøven, og se om du finner veien til hjemgang i 4 spar på syds hånd:

Vest spiller ut spar 7. Hva er din plan?

Hele spillet så slik ut:

Vi skal se på hvordan den franske spilleføreren Zochowska briljerte og fant en vei til hjemgang.

Hun stakk utspillet med spar konge, og fortsatte deretter med spar dame. Håpet var nok at øst skulle ha knekten dobbel, men slik var det altså ikke. Vest forsynte seg så med sine to trumfstikk og kløver ess, før en ny kløver ble stjålet i bordet. Øst fulgte forøvrig med kløver dame andre gang farga ble spilt.

Spillefører fortsatte med en stor spar, og var så framme i følgende posisjon:

Nå spilte hun hjerter til esset på hånda, og fortsatte med ruter knekt. Vest dekket med dama, og kongen vant stikket. Etter å ha tatt en trumfrunde til, spilte hun ruter 9 fra bordet. Aktuelt dekket øst med tieren, før spillefører stakk med esset. Hun tok for ruter 8 og kunne til slutt sake bordets hjertertaper på det siste ruterstikket.

Ti stikk og vunnet utgang etter vellykket vridd finesse. Ingen tvil om at bridge er et morsomt spill!

Boye lurt av merkelig motspill

Norge fikk en tung start på dagen med tap mot både Latvia og Bulgaria, før det ble en etterlengtet seier mot Island. Allerede i dagens første spill, ble Boye villedet til å velge en tapende variant etter et litt merkelig motspill av latvieren:

Etter 1NT-åpning i syd og overføring i nord, ble Boye spillefører i 4 hjerter. Vest spilte ut kløver 5 (4. høyeste) til esset i øst, som skiftet til spar 8 (2./4.). Vest stakk kongen med esset og fortsatte med kløver til stjeling med hjerter 7 i øst. Så kom ruter 9 i skift, som også var 2. eller 4., slik at øst lovet en høyere en 9'eren.

Boye lot ruteren gå til esset i bordet og dro hjerter knekt. Øst dekket med kongen (i tilfelle makkeren skulle ha singel dame...) og syd stakk med esset og spilte ny hjerter til 10'eren, der vest kastet en kløver og øst fulgte med den siste trumfen.

Så spilte Boye ruter fra bordet, der øst fulgte med 6'eren. Det ser nå ut som øst har startet med 4 rutere, men så var spørsmålet om han hadde skiftet fra Q986 eller 10986. Fra Q986 kunne det være katastrofalt å skifte ruter, i tilfelle syd har KJ10 og et valg om hvilken vei han skal kutte ruteren. Har han 10986 ser det mindre risikabelt ut å skifte ruter.

Boye satset på at det var den siste varianten og gikk opp på kongen, men det ble feil da kortene satt slik:

Øst kunne helt trygt fridd seg med hjerter 9 i stikk 4, men denne gangen ble det veldig heldig å skifte ruter, da det førte Boye bort fra den ellers naturlige ruterfinessen. Av og til er det enkle ofte det beste, men i det lange løp vil nok Boyes dype analyser gi mer poeng inn enn ut.

Selv ikke de beste gjør alt rett!

Oppsummering av dagen

Etter dagens spilling har vi følgende status for våre lag i EM:

Åpen klasse: Norge er på syvendeplass med ni poeng opp til medalje og ett poeng ned til niendeplass (førsteplassering som ikke gir VM-plass)

Dameklassen: Norge er på andreplass med tre poeng opp til lederlaget Polen og 24 poeng ned til niendeplassen (første plassering som ikke gir VM-plass)

Veteranklassen: Norge leder, og har halvannet poeng ned til Frankrike på andreplass, mens det er 23 poeng ned til niendeplassen (førsteplassering som ikke gir VM-plass)

Vi kommer tilbake med noe mer stoff fra dagens spilling i løpet av kvelden.

I morgen spiller alle klassene tre kamper (klokka 10.00, 13.20 og 16.10). Dessverre får vi ikke se Norge på BBO, men det er uansett spennende å følge med!


De norske damene har fått en super start på EM med seire i de seks første kampene!

Live-referat fra Norge - Island

Omtrent halvveis inn i dagens tredje kamp, var både damelaget (øverst) og veteranlaget i ledelsen:

La meg understreke at det er lenge igjen, men dette er uansett veldig gledelig lesing sett med norske øyne!

Vårt lag i åpen klasse fikk en flott start på oppgjøret mot Island. Alle med norske bridgehjerter håpet at dette er vendepunktet!

I kampens tredje spill fikk Allan og Terje stoppet fint i delkontrakt i ruter, mens islendingene gikk et par sonebeit i 3 grand:

3 ruter fra Terje i syd viser konstruktive kort i disse soneforholdene. Allan hadde uansett ikke gode nok kort til å gjøre noe mer, og dermed ble det sluttkontrakten. Der var det ni enkle stikk, mens Espen og Boye hadde fire hjerterstikk og to ess mot 3 grand. 7 IMP til Norge.

Noen spill senere fikk Espen utdelt voldsomt gode kort:

Han nøyde seg med 4 spar over 3 spar fra Boye, og dermed endte de i en sunn kontrakt. Utspillet var en liten hjerter, som gikk via knekten i syd til spilleførers ess. Han fortsatte med å seile spar dame rundt til syds konge. Det var ikke heldig med den aktuelle sitsen, men veldig naturlig i og med at sparlengden etter alt å dømme er i nord og spillefører har svært begrenset med inntak på hånda. Det var uansett ingen fare så lenge kløveren oppførte seg. Alt nord fikk var to trumfstikk, og dermed ble det ti stikk på spillefører.

Ved det andre bordet tok islendingene hardere i:

6 spar var ikke mulig å vinne, slev ikke om spillefører legge ned spar ess. Aktuelt endte det med to beit og 200 inn for Allan og Terje. Dermed kunne vi notere 13 IMP i Norges kolonne. Etter halvspilt kamp ledet Norge hele 35-0.

Dessverre skulle det komme to store tapsspill i andre del av kampen. I det første av dem meldte Boye tilsynelatende veldig forsiktig:

Espen tok ti stikk i 2 spar. Det satt fint, og nettopp det var ingen ulempe for islendingene, som meldte hardere:

Allan fant det utspillet som gjorde at spillefører kunne føle seg litt presset, nemlig kløver 7. Terje fikk beholde første stikk for nieren. Han skiftet til ruter 10, som gikk til Allans konge. Ny ruter fra Allan vant spillefører med dama på hånda. Han innkasserte så de to kløverstikkene, før en hjerter til kongen fulgte. Spar til esset ble etterfulgt av en ny hjerter mot bordet. Allan vant med kongen, og fridde seg med spar knekt. Etter å ha vunnet stikket med kongen, spilte vest en ruter til knekten og innkasserte så hjerter dame. En spar satte nord inn, og han måtte gi spillefører det siste stikket for ruter ess. Ni stikk og 10 IMP til Island.

Så hadde Island flaks:

Denne kontrakten var mildt sagt hardmeldt, mend det satt som det skulle. Dermed kunne Island notere 1370 inn. Ved det andre bordet stoppet Allan og Terje i en langt sunnere kontrakt:

Den gunstige sitsen gjorde at det ble tolv stikk i hjerterkontrakt også, men det ble uansett 12 IMP til Island.

I nest siste spill fikk Island inn en dobbeltscore som ga 11 IMP. Da var nesten hele forspranget oppspist, men heldigvis fikk Norge inn en utgangssving i siste spill.

Dermed ble det 12 IMP til Norge på siste spill, og Norge vant kampen 50-33. IMP-differansen på 17 IMP gjør at Norge får med seg 14,39 VP fra dagens siste kamp. Laget er nå oppe på 7.plass, men det er bare ett drøyt poeng ned til Israel på niendeplass. Samtidig er det såpass jevnt at det ikke er mer enn ni poeng opp til medalje. Det blir spennende å følge veien videre!

Nok en storseier for veteranene

Etter 4 kamper ledet de norske seniorene foran Romania, og da disse to lagene møttes i kamp 5, ble det nok en storseier til veteranene!

Den første store svingen kom på spill 6:

Brødrene Mæsel viste på det andre bordet at det ikke alltid lønner seg å melde inn, selv i gunstig, og der gikk meldingsforløpet 1NT-3NT. Syd kunne spille ut hjerter dame og godspille 4 hjerterstikk og ruter ess. Spillefører hadde ikke mer enn 8 stikk, og dermed +100 til Norge.

Ved det andre bordet meldte syd inn, og da kom Norge i 5 kløver i stedet, som er en mye bedre kontrakt. Når ruteren sitter så fint som nå, står det til og med 12 stikk. Selv uten innmelding har det norske paret system for å unngå 3nt, der vest kan melde 2sp etterfulgt av 3hj for å vise 3 korts spar og minst 5-4 i minor. Da vil de også komme i 5 kløver.

 

 Peter Marstrander har all grunn til å være fornøyd med starten.

Så hentet Norge flere IMP på spill der rumenerne gikk flere sonebeiter:

Peter spilte ut kløver 4 til syds dame, som fortsatte med ruter til knekten og østs dame i stikk 2. Tor skiftet til spar 4, syd la liten, og vest vant med knekten og spilte ny kløver.

Syd vant kløveren med kongen og spilte ruter til kongen som stod. Så fulgte spar 9, som fikk seile til vests dame. Peter kunne nå godspille kløveren med kløver knekt, med ruter ess som innkomst, og spillefører fikk ikke mer enn 3 kløverstikk, hjerter ess og et ruterstikk for 300 i beit.

Ved det andre bordet sa Roald Mæsel pass i syd, og brødrene hentet en beit for 8 norske IMP.

Tor Bakke er klar til å møte vår neste motstander - Ungarn.

På spillet etter gikk rumenerne beit igjen:

Syd tok en sjanse på 3NT over 2NT, som kunne være en svak hånd med minor. Øst spilte ut hjerter dame, og kontrakten står med ruter ess foran og ruteren 2-1.

Spillefører burde kanskje larsjert utspillet, men gikk for kontrakten ved å stikke med kongen og spille ruter i stikk 2. Da kunne vest stikke kongen med esset og spille ny hjerter. Vest måtte komme inn igjen i ruter, og da hadde motspillet 4 hjerterstikk og 4 minorstikk for 4 beit og +400!

Ved det andre bordet stoppet Mæsel i 3 ruter med 9 stikk, og dermed fikk Norge 11 IMP til!

Norge vinner til slutt 56-10, og skal møte Ungarn i dagens siste kamp.

Tolle Stabell

Leif-Erik Stabell

Vi følger kampen mot Bulgaria

Norges lag i åpen klasse har vært inne i en litt dårlig periode de siste par dagene med følgende rekke med VP-resultater: 9 - 12 - 1 - 5. Det gir et snitt på mindre enn syv på de fire siste kampene. Vi er mange som håper det snur mot Bulgaria, og følger kampen melding for melding og kort for kort på BBO.


Det norske støtteapparatet følger spent med på BBO. Fra venstre kaptein Christian Vennerød, sportssjef Jon Egil Furunes og Jon Egils kone Trine.

Det åpnet ikke særlig lovende sett med norske øyne. Etter fem spill ledet nemlig bulgarerne 16-1. De to svingspillene var henholdsvis en delkontraktssving der bulgarerne stoppet i 1 grand, mens Nils gikk ei beit i 2 grand. Dette ga 6 IMP til motstanderne. Et par spill senere ble det en utgangssving ut da bulgarerne meldte og vant 3 grand, mens Espen og Boye meldte 5 kløver i stedet. Der måtte det bli ei beit.

Men så skiftet vindretninga, og Norge fikk to store scorer inn på de neste to spillene. I spill 6 meldte Espen og Boye seg opp i en hardmeldt lilleslem i kløver:

Kontrakten sto i praksis på ruter ess foran kongen. Så lenge ikke minorfargene sitter for surt blir man ikke avhengig av sparfinessen. På de godspilte ruterstikkene i bordet får spillefører saket spar dame og de av hjerterne han ikke får trumfet i bordet. Aktuelt satt det veldig fint, så spilleføringa bød ikke på noen problemer. Hjerter dame ut til esset, ble fulgt av ruter mot kongen. Syd stakk med esset, og skiftet spar, som gikk via kongen i nord til spilleførers ess. Espen tok ut trumfen og krevde tolv stikk for den nette score av 1370.

Ved det andre bordet tok spillet en annen vending:

Som dere ser hadde Nils sjansen til å passe ut 3 grand. Da ville Norge fått 17 IMP siden spillefører bare har åtte stikk å hente med hjerter ut. Det ble imidlertid fristende å stampe i de gunstige soneforholdene. Med perfekt motspill kan kontrakten gå fire beit. i så fall ville det blitt 11 IMP til Norge. Aktuelt ble det tre beit for -500, og dermed fikk Norge 13 IMP. Med andre ord ble det meste avgjort ved bordet til Boye og Espen. 6 kløver i hus la grunnlaget for et gladspill for Norge. Men det gir aldri noen god følelse å stampe når motpartens utgang er beit.

Dette var for øvrig et interessant spill der det altså var om å gjøre å unngå 3 grand. For det norske damelaget meldte Gunn Tove Vist og Torild Heskje den flotte kontrakten 5 kløver, mens ungarerne ved det andre bordet meldte 3 grand med beit. Dermed tjente de norske damene 12 IMP på dette spillet. De leder sin kamp 31-19 før de fire siste spillene.

Også de norske veteranene hadde et godt resultat på spillet da Peter Marstrander og Tor Bakke meldte 5 kløver, mens rumenerne meldte 3 grand med beit ved det andre bordet. Våre veteraner fortsetter poengsankinga, og leder sin kamp 32-10 før de fem siste spillene.

Det er godt å se at de norske har fått med seg at man ikke alltid trenger å leve opp til Bob Hammans regel om at man skal melde 3 grand dersom det er et alternativ.

Allerede på neste spill ble det et nytt godt resultat for Norge:

En hardmeldt utgang i sonen kan ofte gi poeng inn dersom man spiller den hjem. Her fikk Ulf ut ruter dame, som ble vunnet av esset i bordet. Deretter fulgte ruter konge og ruter til stjeling med spar 5. Deretter fulgte en liten trumf fra hånda. Vest gikk opp med kongen, og skiftet til liten hjerter i følgende posisjon:

Nå måtte Ulf gjøre riktig i hjerter. Hvis ikke ville øst vinne med dama, fulgt av ny hjerter til esset og hjerter til stjeling for ei beit. Heldigvis stakk Ulf med kongen. Da ble det ti stikk siden ruteren ga de nødvendige avkastene. 620 på bok for Norge.

Ved det andre bordet gikk det roligere for seg:

Jeg har stor sans for Boyes pass. Med 11 flate poeng foretrekker jeg pass i åpning, særlig i sonen. i 2 ruter ble det ni stikk, men 110 kunne selvsagt ikke måle seg med 620 fra det andre bordet. Dermed nye 11 IMP til Norge og 25-16 etter syv spill.

Dessverre var det Bulgaria som fikk det til å svinge i andre halvdel av kampen.Først med noen småscorer inn, mens de to største svingene kom til slutt.

I nest siste spill valgte Boye en litt alternativ variant:

Med sine 21 honnørpoeng valgte han å passe syds ruteråpning, som ikke trengte å inneholde en eneste ruter. Soneforholdene var nok avgjørende for Boyes valg. Med mindre makker har en 5-korts majorfarge, er det 3 grand som er den eneste aktuelle utgangen. Om det står 3 grand kan det være at det er vel så lukrativt å spille motspill og hente sonebeiter i stedet.

Denne gang ble det ikke riktig. Selv om det ble ei beit i kontrakten, fikk Bulgaria 8 IMP etter å ha meldt og vunnet 4 hjerter ved det andre bordet. I den kontrakten var det ikke mer enn to sparstikk og et trumfstikk å få tak i for forsvaret.

I kampens aller siste spill ble Boye og Espen satt under maksimalt press av bulgarerne. Det endte med at de ikke fant beste utgang, noe som ikke var helt unaturlig da meldingene gikk som de gjorde:

Utspillet fra nord var en ruter, som gikk til knekten i syd. Boye lasjerte, og syd fortsatte med en kløver, som gikk til knekten i bordet. Deretter fortsatte Boye med ruter til esset og ruter til stjeling med spar dame. Da han spilte hjerter dame fra bordet, kunne syd sikret beit ved å stikke med esst og spille ruter. Syd la imidlertid liten, og da kunne Boye vunnet ved å stikke over med kongen. Boye la imidlertid liten, og da fikk syd komme inn på neste hjerterrunde. Han spilte så mer ruter, og dermed måtte forsvaret få to tumfstikk til.

Det endte sågar med to beit og 200 ut. Ved det andre bordet fant bulgarerne 6-2-tilpasninga i hjerter etter at de ikke ble satt under like stort press som Espen og Boye:

I 4 hjerter ble det ti stikk, og dermed13 IMP ut på det siste spillet. Kampen endte med 30-50-tap, og Norge fikk med seg 5 VP. Laget er nå nede på 9.plass.

Nå må vi håpe at det (endelig) kan snu i dagens siste kamp mot Island! Også dette oppgjøret kan følges på BBO. Kampstart er klokka 16.00.

To storseire og ett tap

I dagens første runde ble det storseier både til damelaget og veteranlaget, mens vårt lag i åpen klasse dessverre gikk på et relativt klart tap.

Damelaget møtte Russland, og vant kampen med IMP-sifrene 52-25. Dermed får de med seg 16,26 vinnerpoeng fra kampen. I sammendraget leder Norge, et knapt poeng foran Polen, etter fire av 23 runder. I dagens andre kamp er det Ungarn som er Norges motstander.

Running scores damer

Vårt veteranlag tok en enda klarere seier mot vertsnasjonen Belgia. Etter IMP-sifrene 53-7, fikk Norge med seg nesten 19 vinnerpoeng fra denne kampen. Dermed er laget i ledelsen, åtte poeng foran Romania, som er motstander i dagens andre kamp. Det er for all del langt igjen i og med at det ikke er spilt mer enn fire av 21 runder, men det skader jo ikke å få en god start.

Running scores veteran

I åpen klasse tapte dessverre Norge mot Latvia med IMP-sifrene 25-42. Dermed får Norge med seg 5,61 VP fra dette oppgjøret. Imidlertid så det enda styggere ut noen spill før slutt. Heldigvis fikk Norge inn til sammen 10 IMP i løpet av de fire siste spillene. Det er såpass jevnt i sammendraget at det å få med seg 5,61 VP i stedet for 3,5 fra en dårlig kamp, godt kan være avgjørende når vi skal summere opp til slutt. i et seriespill er alle poeng like viktige! Men nå håper vi at trenden snur snart etter en litt tyngre periode for vårt lag i det siste.

I dagens andre kamp spiller Norge mot Bulgaria. Denne kampen kan følges direkte på BBO. Kampen starter klokka 12.40.

Running scores åpen klasse

Kjempestart for damene!

Vårt damelag fikk en kjempestart i kampen mot Russland. Etter syv spill ledet de 32-10.

I spill 2 fant Marianne og Ann Karin en litt hardmeldt, men godt spillbar hjerterslem, som et av få par:

Om motparten forsyner seg med ruter ess i utspillet, må det bli beit med den aktuelle sitsen. Etter at nord-syd har hentet ett stikk i ruter, trenger nemlig spillefører å kaste alle sine kløvertapere på bordets sparfarge. Det går bra om sparen er fordelt 3-3 eller 4-2, men ikke med den aktulle 5-1-sitsen. I tillegg må trumfen løses uten taper.

Ved bordet fikk Marinne i vest kløver ut. Da kan hun for eksempel ta for spar dame og to høye trumf, for så å kaste to ruter i bordet på ess-konge i spar. Med den aktuelle sparsitsen, må hun gå over til å godspille kløveren i stedet for sparen. Den kan sitte 3-3 eller 4-2. Ved det andre bordet stoppet russerne i 4 hjerter med elleve stikk. Dermed 11 IMP til Norge.

6 hjerter ble meldt og vunnet ved ti av de 76 bordene som er i aksjon i de tre klassene. I tillegg var det fem spilleførere som gikk beit i 6 hjerter.

I neste spill stoppet Marianne og Ann Karin i 3 ruter med elleve stikk, mens russerne gikk to sonebeit mot Bodil og Liv Marit:

Som vi ser er det tre topptapere i ruterkontrakt, men det fordrer at forsvaret får innkassert de to kløverstikkene før spillefører kommer inn. Hvis ikke kan spillefører ta ut trumfen og kaste en kløvertaper på det redje sparstikket. Mot 3 grand har nord-syd fem kløverstikk og hjerter ess. 8 nye IMP til Norge og 19-0 etter to spill.


Bodil Nyheim Øigarden gir her de siste formaninger til makker Liv Marit Grude før oppgjøret mot Russland.

Russerne fikk inn en toer og en åtter i løpet av de neste par spillene. Men i kampens syvende spill var det igjen tid for et stort svingspill inn for Norge:

Mens Bodil og Liv Marit fikk kjøpe kontrakten 2 spar i nord i lukket rom, ble Ann Karin spillefører i 4 hjerter på østs hånd i åpent rom. Om motparten starter med ruter ess og to toppstikk i spar, må hun toppe ut hjerter konge for å vinne kontrakten. Hvordan spillet gikk vites ikke, men hovedsaken er uansett at hun kunne notere 620 i riktig kolonne etter vunnet utgang! Dermed 12 IMP til Norge.

I spill 26 fikk russerne en utgangssving inn i sonen. Dermed ledet Norge 32-22 etter ti av 16 spill.

Men allerede i neste spill fikk Norge en syver tilbake etter at russerne gikk tre beit i 5 ruter, mens Marianne og Ann Karin fikk åtte stikk i 1 grand:

Norge på BBO 12.40 og 16.00

I dag får vi sjansen til å følge Norges lag i åpen klasse på BBO i to av rundene. I dagens andre kamp klokka 12.40 møter Norge i Bulgaria (16.plass), mens Island (3.plass) er motstander klokka 16.00. Begge disse oppgjørene kan du altså følge direkte på BBO. God fornøyelse!

 

Noen gladspill fra veteranene

Som tidligere lovet følger her noen av spillene som bidro til den første av to storseire for vårt veteranlag i dag. Finland ble totalt rundspilt i dagens midtkamp, og Norge ga seg ikke før det sto 83-5 på resultattavla. Det var mer enn nok til å vinne 20-0.

Det første spillet i kampen ble så vidt nevnt underveis i kampen, men her følger Mæsel-brødrenes vei til toppkontrakten 6 ruter:

Spilleføringa var en formalitet. Alt forsvaret kunne få for var spar ess. 10 IMP til Norge da Finland stoppet i 3 grand ved det andre bordet og fikk 12 stikk.

I kampens fjerde spill fikk Mæsel-brødrene doblet utgang i hus:

Med kurant sits var det ingen problem for Roald å snelle hjem åtte stikk for den nette score av 670. Forsvaret startet med to kløverstikk før vest skiftet til ruter, som gikk via knekten til dama. Vest spilte en kløver, som spillefører stjal i bordet. Deretter fulgte spar til kongen, og hjerter mot bordet. Vest la liten, og kongen vant stikket. Da det ble spilt ny hjerter fra bordet, måtte vest på med esset. Han fortsatte med sin siste kløver. Den ble stjålet i bordet, før en hjerter til stjeling på hånda fulgte.

Vest kunne velge om han ville stjele over eller ei. Uansett ble det ikke mer enn to kløverstikk og ett stikk i hver av de andre stikkene for forsvaret. Dette spillet ga 13 IMP til Norge da Peter Marstrander og Tor Bakke spilte 3 kløver med ti stikk ved det andre bordet.

I det neste spillet vi skal se på får vi se et eksempel på  at Roald kan leve opp til sitt kallenavn "Luringen":

Mot 2 spar spilte Helge ut en kløver gjennom bordets konge. Dermed startet forsvaret med to kløverstikk. Roald skiftet så til en liten trumf, som gikk til bordets dame. Da spillefører så spilte ruter dame, lasjerte Roald. Om han hadde stukket, ville spilleførers vei til hjemgang blitt enkel, fordi han kan sette opp ruteren. Nå ble det imidlertid for få inntan på hånda til både å få satt og ruteren og få hentet stikkene. Det hele endte med ei beit.

Ved det andre bordet tok Peter vare på sjansen han fikk i 3 ruter. Om nord finner kløver ut, må syd få fem stikk. Men uten gjennomspill i kløver, vil syd bli innspilt, og kan ikke få tak i mer enn fire stikk. Etter sparutspill ble det sågar ti stikk, og dermed 5 IMP til Norge.


Roald Mæsel skapte trøbbel for spillefører ved å lasjere. Her fra et tidligere mesterskap.

Det siste spillet vi tar med viser at man kan få godt betalt for å tørre å være aktiv i meldingene:

Her var Roald med til 4 spar, og fikk faktisk spille den kontrakten udoblet.To beit var billig moro da Tor Bakke spilte 3 grand med ni stikk ved det andre bordet. Dermed vant Norge 7 IMP på dette spillet. Det kan være flere oppsider med å melde 4 spar. Enten kan det stå, eller så kan det være en god stamp mot 4 hjerter.

Det har vært gøy å følge den fine starten til veteranene. Forhåpentligvis blir det en god dag i morgen også!