Et innlegg fra bloggen Mesterskapsbloggen Mesterskapsbloggen

Tilleggssjanse

I onsdagens siste kamp skulle øst prøve seg i kontrakten 4 kløver ved et av bordene. Hvilke tanker gjør du deg om spilleplanen etter spar 10 ut fra syd?

Jeg bakspilte Liv Marit Grude (nord) og Bodil Nyheim Øigarden i Norges kamp mot Tyskland. Her vant den tyske spilleføreren utspillet med kongen, og fortsatte med en kløver som gikk rundt til esset hos Liv Marit i nord. Hun fortsatte med hjerter 10. Spillefører vant med esset og seilte kløver knekt. Begge motstanderne fulgte farge. Deretter stjal hun seg inn i bordet i spar, tok for kløver konge, og fikk med det tatt ut syds siste trumf.

Vi var nå framme i følgende posisjon:

Hva ville du gjort nå?

Du har fem kløverstikk, samt ess-konge i begge majorfargene. Det ser ut til å mangle ett stikk, og det må trolig komme fra ruterfarga. Er det bare å prøve en ruter til kongen, eller finnes det en bedre variant?

Hovedsjansen du har er selvfølgelig at nord har ruter ess, men det finnes en tilleggssjanse det er helt gratis å ta med seg. I og med at du fortsatt har to trumf igjen som innkomster i bordet, haster det ikke å spille ruter til kongen nå. Du kan spille en liten ruter fra begge hender, og tilleggssjansen du får med deg er at syd har singel ruter ess. Merk at du uansett må tape to ruterstikk, og det har du også råd til siden alt du har gitt bort til nå er ett trumfstikk.

Syd har gjennom meldingene vist minst åtte kort i major, men kan godt ha enda mer. I tillegg har hun vist fram 3-korts kløver. Dermed er det slettes ikke usannsynlig med nettopp singel ruter ess. Med en annen singelton ville syd kanskje spilt ut ruter for å få ei stjeling? Uansett er det altså helt gratis å ta med seg denne varianten.

Hele spillet så slik ut:

Den tyske spilleføreren spilte ruter til kongen på direkten. Bodil vant med esset, og fortsatte med hjerter dame til spilleførers konge. Hun kunne så kaste en ruter på spar ess, men satt fortsatt igjen med dobbel ruter i bordet, og måtte få to rutertapere til slutt. Dermed ei beit og 100 inn til Norge etter at den tyske spilleføreren ikke tok med seg denne gratis tilleggssjansen.

Eneste måte motspillerne kan beite kontrakten på uten å få hjelp fra spillefører, er ved å starte med ruter ess. Da kan nord spille ruter dame inne på trumfesset for å gi makker ei stjeling. Om øst stikker med kongen, kan syd stjele, og nord må senere få ett ruterstikk. Om øst alternativt ikke legger i ruter konge, står dama, og nord kan fortsette med ruter til stjeling. Imidlertid er det ikke så naturlig å spille ut et singel ess da det like gjerne kan koste stikk som å gi mulighet for ekstrastikk.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.