Det ser stygt ut mot Wales!

Etter 10 IMP inn på det første spillet, har det meste gått i Norges disfavør etter det. Etter 10 av 16 spill ligger vårt lag i åpen klasse under hele 17-50 mot Wales. Vi får håpe det snur i siste del av kampen. I et seriespill er hvert vinnerpoeng viktig. Det innebærer at det er viktig å få meg seg så mye poeng som mulig fra hver eneste kamp, også når man taper.

Vi skal ta en kjapp titt på noen av spillene som har vært dyre for Norge.

I det følgende spillet meldte Boye og Espen seg opp i 6 ruter:

Dette er en helt fair kontrakt når man ser nord og syds kort mot hverandre. Om sparen sitter 4-3 (ca 60 % sjanse) og kløveren ikke verre enn 5-3, står kontrakten i praksis veldig ofte. Beste spilleplan er nok å ta tre runder kløver og kaste bordets spartaper. Deretter kan man stjele spar i bordet, trumfe seg inn på hånda i hjerter, for deretter å trumfe nok en spar i bordet. Deretter tas trumfen ut, og alt motparten får er ett sparstikk.

Dessverre satt sparen 5-2, og da måtte det bli beit i 6 ruter. Da Wales spilte 3 grand doblet med ti stikk ved det andre bordet ble det 12 IMP ut.

Her er et spill der Terjes valg av utspill mot 3 grand ble dyrt:

Etter liten spar ut, kan kontrakten vinnes. Spillefører kan gi bort ett  hjerterstikk for å sette opp en inngang i bordet slik at man får tatt kløverfinessen. Motparten kommer inn på hjerter konge, men med sparen 4-4 får de bare hentet fire stikk. Spillefører kan spille seg inn i bordet i hjerter, spille kløver til finesse og ta for kløver ess. Når kongen kommer deisende fra øst, er det bare å ta for en stor kløver til før man stikker over kløver 7 og får tak i bordets siste kløverstikk. Dermed blir det hjemgang etter ett sparstikk, to hjerterstikk, ett ruterstikk og fem kløverstikk. Dette var et klassisk eksempel på at man må spille på den sjansen som er der. Her var man avhengig av at sparen satt 4-4 og at kløver konge satt singel eller dobbel i kutt.

Boye og Espen fikk 200 inn i 4 ruter doblet ved det andre bordet, men det ble likevel 9 IMP til Wales.

La oss håpe det snur og blåser Norges vei i kampens seks siste spill!

Slemsving inn for Norge!

Midtkampen er i gang, og Norge har fått en flott start både i åpen klasse og veteranklassen. Det ble 10 IMP inn allerede på det første spillet etter at begge de norske lagene meldte lilleslem, mens motstanderne stoppet i utgang:

For det åpne laget var det Espen Lindqvist som spilte 6 ruter i nord, mens det var Helge Mæsel som satt i samme posisjon og ble spillefører i samme kontrakt for veteranlaget. Siden ingen av kampene overføres på BBO, vet vi foreløpig ikke noe om hvordan meldingsforløpene har gått. Spilleføringa er imidlertid en formalitet. Spar ess er det eneste forsvaret får for.

La os håpe det blir flere norske IMP videre utover i kampen!

Running scores åpen klasse - Scorecard i Norges kamp

Running scores veteranklassen - Scorecard i Norges kamp

Damelaget har oversitt i midtkampen, og skal ikke i aksjon igjen før i dagens siste kamp mot Danmark. Denne kampen overføres direkte på BBO. Det samme gjør det åpne lagets oppgjør mot Monaco. Det blir med andre ord mye å følge med på og holde kontroll på for oss nordmenn i ettermiddag.

Lilleslem på 4-3

Det ble en ganske bra åpning på EM dag 5 i Ostende søndag sett med norske øyne. Mest gledelig var det at det norske damelaget åpnet sitt mesterskap med en flott seier mot Italia. Etter IMP-sifrene 38-7 får jentene med seg nesten 17 vinnerpoeng fra den første kampen. Alltid kjekt å få en god start!

Veteranlaget startet mot Skottland. De måtte til slutt gi tapt med 5 IMP etter at skottene leverte en god kamp. Uansett en grei åpning.

Norges lag i åpen klasse startet kampen mot Russland lovende, og ledet 26-8 etter halvspilt kamp. Dessverre kom russerne sterkt tilbake, og vant til slutt 32-29. Vi skal ta en titt på det enkeltspillet som ga russerne flest IMP. Der fikk vi se dem melde seg opp i 6 spar på 4-3-tilpasning:

 

Utspillet var hjerter via knekten til esset. Spillefører fortsatte med hjerter til stjeling. Deretter spilte han seg inn på hånda på kløver ess, og stjal nok en hjerter med knekten. Så fulgte spar konge og ruter til esset før han kunne ta ut resten av trumfen. Da ruteren ga fire stikk, ble det sågar overstikk siden kløvertaperen kunne parkeres på det fjerde ruterstikket.

Det ble meldt og vunnet slem ved seks av totalt 76 bord i de tre klassene. Litt utur for Norge. Imidlertid må det sies at russerne kanskje hadde fått det litt verre om Ulf hadde sperret i første melderunde. Men øst-vests avtaler tillater kanskje ikke at det sperremeldes på denne håndtypen? De aller mest aggressive vil vurdere å åpne med 3 hjerter i første hånd i disse sonene. Det er dog ikke mitt personlige valg! Men om det går 3 hjerter - pass - pass, hva annet skal syd melde enn 3 grand?


Nils (t.v) og Ulf måtte fikk se russerne melde og vinne 6 spar på 4-3.

Ved det andre bordet stoppet Espen og Boye, ikke unaturlig, i utgang:

I damenes kamp mot Italia ble det buttspill etter at begge sydspillerne gikk beit i 6 grand. I veteranklassen ble det imidlertid norsk sving inn da brødrene Stabell stoppet i 3 grand, mens skottene ved det andre bordet gikk beit i 6 grand:

Et litt heldig resultat for veteranene, men Tolle hadde her et meldeproblem etter denne innledninga med det systemet de spiller. Dobling i denne posisjonen viser enten minst 5-korts hjerter og straffeforslag, eller maksimalt én hjerter og opplysende.

Tolle kan velge å doble og late som om han har minst 5-korts hjerter. Men det som eventuelt kan bli problematisk er at makker kan komme til å melde hjerter på 3-kortsfarge dersom øst tar ut i 2 spar. Men det er kanskje ikke så veldig sannsynlig at makker har til å melde i og med at syd er så sterk? Tolle valgte en konservative tilnærming, og fikk belønning da skottene meldte seg opp i den hardmelte lilleslemmen som ikke sto.

I 2 hjerter doblet blir det nok 800 med beste motspill. Men med det aktuelle resultatet fra det andre bordet var det aktuelt sett ikke mange flere IMP å hente på å få 800 i stedet for 660.

Nå er alle i gang!

Søndag morgen startet damene og veteranenes mesterskap i Ostende. Dermed har vi nå alle våre tre lag i aksjon.

Åpen klasse:
Running scores
Forhåndsomtale (av Christian Bakke)

Damer:
Running scores
Forhåndsomtale (av Christian Bakke)

Veteran:
Running scores
Forhåndsomtale (av Kristian B. Ellingsen)


Her er hele den norske troppen sammen med president Kari-Anne Opsal (foran t.v.) og visepresident Astrid Steen Lybæk (foran t.h.).

Program søndag

På søndag starter det for alvor for vårt damelag og seniorlag. Det åpne laget vårt har fått en kjempestart, og skal i morgen ut mot Russland, Wales og Monaco. Kampene mot Russland (klokken 10.00) og Monaco (kl 16.10) vises på BBO.

Det norske damelaget starter mot Italia, før de har oversitt i kamp 2. I sistekampen skal de ut mot Danmark, og også denne kampen vises på BBO. Man kan derfor velge mellom Norge-Monaco i åpen klasse og Norge-Danmark i dameklassen på BBO i morgendagens siste kamp.

Seniorlaget skal i første kamp ut mot Skottland, etterfulgt av Finland, før de, i likhet med damelaget, avslutter dagen mot Danmark.

Live resultater i alle klasser blir lagt ut i margen til høyre når de er klare i morgen.

Nå venter 7 dager med spilling for alle lag. Seniorene og det åpne laget skal spille 3 kamper hver dag fremover, mens damelaget har 4 kamper 2 av dagene.

 

Kamprapport: Norge - Sverige

Det ble en spennende og til tider dramatisk kamp mellom Norge og Sverige. På det første spillet fikk Norge ett IMP etter at Boye fikk ett overstikk i 3 grand. Men allerede i neste spill fikk svenskene revansj:

 

Ulf valgte å spille ut sin single trumf. Spillefører vant med syveren på hånda før kløver konge fulgte. Ulf vant med esset, men det var ikke mer enn to minoress og spar konge å få tak i for forsvaret. Spillefører fikk stjålet en spar i bordet og kastet sin siste spar på kløver dame før finessen i trumf ble gjentatt

Også Boye fikk ti stikk, men det var i delkontrakt etter en noe mer forsiktig, men slettes ikke usaklig, tilnærming:

Dermed 10 IMP til svenskene. Etter et flatt tredjespill, fikk Norge en femmer inn  at Ulf  og Nils  hentet 800 i 1 spar doblet mens svenskene spilte 3 grand med ti stikk ved det andre bordet.

I spill 5 var det mange IMP i sving:

Vi ser at Espen valgte å åpne med en 15-17-grand. Riktignok har han singelton ruter, men det er jo en singel honnør. Oppspillsverdier i både ruter og spar gjør at det godt kan være riktig å få kontrakten på den hånda. Og kanskje syntes han det var vel så greit å melde på denne måten som å åpne med 1 kløver for så å gjenmelde 2 kløver.

Utspillet fra Fredrik Nystrøm var en liten spar. Boye vant på hånda, før trumfen ble rensket. Kontrakten er hardmeldt, og eneste sjanse for hjemgang er at spillefører får tak i to ruterstikk slik at to hjertertapere kan kastes i bordet. Sjansen for to ruterstikk ligger i at knekten sitter singel, dobbel eller tredje, eller at motparten forsaker seg. Dette hadde nok Boye i minne da han spilte fire runder trumf. I følgende posisjon kunne øst beitet kontrakten ved å lasjere ruter konge:

Da har Boye en overgang for lite på hånda til å stjele godt ruterstikk nummer to. Aktuelt stakk øst, og fortsatte med en hjerter. Boye vant med esset, og innkasserte ruter dame, før en ny ruter til stjeling fulgte. Da knekten kom på fra vest, var det tolvte stikket i havn.

Ved det andre bordet fant Nils, heldigvis sett med norske øyne, det eneste beitende utspillet:

Her hadde meldingsforløpet gått noe annerledes, og kontrakten havnet dessuten på motsatt hånd. Nords grandmelding gjorde at det ikke var så fristende å angripe ruteren, og valget falt på hjerter dame. Da var spillefører sjanseløs. Forsvaret fikk satt opp hjerterstikket som kunne innkasseres da Nils kom inn på ruter ess etter at spillefører hadde saket en hjerter i bordet på det siste sparstikket. 16 deilige IMP til Norge!

Et par spill senere ble Nils og Ulf tatt:

1 grand viste 14-16 hp. Nord satt bak med ei opplagt straffedobling, og han satt klar til å doble det meste. Ulfs redobling viser etter systemet begge minor. Nils var imidlertid ikke helt sikker på betydninga, og prøvde seg med 2 hjerter. Etter at nord doblet nok en gang, flyktet Ulf i 3 kløver. Etter å ha tenkt seg litt om, doblet Ola Rimstedt for tredje gang.

Utspillet var hjerter ess, noe som gir motparten sjansen til å hente fire beit. I løpet av spillet var Ulf inne for å begrense skaden til tre beit, men med den spilleplanen han til slutt endte opp med, ble det fire beit og 1100 ut. Det kostet 9 IMP da Boye og Espen spilte 4 spar med tolv stikk for scoren 680 ved det andre bordet.

Etter dette fulgte et knippe flate spill, samt to femmere til Sverige og en femmer til Norge, alle som følge av dobbeltscore. Før kampens aller siste spill ledet Norge 31-29. Det første bordet som tok fatt på spillet var i lukket rom. De unge og dyktige Rimstedt-tvillingene meldte seg kjapt fram til 3 grand mot Ulf og Nils:

Ulf spilte ut spar 2 (norsk fordeling). Nils fulgte med femmeren, før spillefører vant med dama. I stikk to spilte Mikael en ruter til kongen. Nils stakk med esset, og returnerte spar 7 (lavinthal til hjerter). Spillefører innkasserte så tre stikk i hver av minorfargene, men mer var det ikke å hente. Dermed ei beit.

Ved det andre bordet gikk meldingene annerledes. Sluttkontrakten ble imidlertid den samme, men med nord som spillefører:

Utspillet fra Johan Upmark var kløver 10. Det var en god start for spillefører, men han var likevel ikke i havn siden han måtte presse ut både ruter ess og ess-konge i hjerter før han hadde nok stikk.

Espen stakk utspillet med esset i bordet, og fortsatte med hjerter til knekten. Da Upmark kom inn på kongen, var det stor spenning rundt bordet med norske støttespillere som fulgte kampen på BBO. Hvis han fant sparskiften, ville kontrakten gå beit. Da han i stedet skiftet til en liten ruter, var Espen ovenpå. Det hele endte med ti stikk, og dermed ble det 10 IMP til Norge i kampens siste spill.

IMP-sifrene 41-29 gjorde at Norge fikk med seg 13,3 IMP fra kampen mot Sverige. Og ikke minst har nordmennene æra i behold!

 

Norge overnatter på tabelltopp!

Det var en del flate spill i dagens siste runde. For Norge satt poengene litt langt inne mot Litauen. Etter ni av 16 spill var stillinga 11-10 i norsk favør. I spill 10 fikk Norge 12 IMP inn da Allan og Terje fikk med seg de fire motspillsstikkene mot 4 spar, mens Boyes motstandere ikke greide det samme. Det ble også tre seksere til på Norge i kampens avgjørende fase. På tross av at det ble et stort tapsspill, ble det dermed en fin seier til Norge. IMP-sifrene 41-22 gir Norge 14,8 vinnerpoeng.

Med det leder Norge EM etter dag fire når vi har spilt tolv av 33 runder:

I morgen venter Russland (10.plass), Wales (26.plass) og Monaco (17.plass) for det norske laget. La oss håpe den gode trenden fortsetter!

Selv om Monaco har fått en dårligere start en forventet, skal man aldri avskrive laget som har Geir Helgemo og Tor Helness i spissen. Kanskje kan storseier med IMP-sifrene 60-9 mot Sverige i dagens siste kamp tyde på gryende form. Det er ingen tvil om at det er stor prestisje i oppgjørene mellom Norge og Monaco der mange av de norske spillerne får bryne seg mot tidligere lagkamerater som nå representerer Monaco.

Jeg har store forhåpninger om at nettopp dette oppgjøret blir mulig å følge på BBO. Oppsettet for hvilke av morgendagens kamper som blir overført på BBO blir publisert senere i kveld.

I morgen åpner også mesterskapet for damene og veteranene. Forhåpentligvis lar de seg inspirere av suksessen som laget i åpen klasse har hatt så langt. Uansett blir det mye å følge med på for oss bridgeinteresserte de neste syv dagene.


Det har vært mye stødig spiling og mye å glede seg over i den norske leiren så langt.

Seier mot Sverige!

Etter en jevn og spennende kamp mot Sverige, var det Norge som kunne slippe jubelen løs etter en deilig utgangssving inn i siste spill. Resultatet ble til slutt 41-29, og Norge får dermed med seg 13,3 VP fra prestisjeoppgjøret. Enda viktigere er det at Norge henger godt med i kampen om både VM-plass og medalje. Etter lørdagens første kamp er vi ferdige med nøyaktig en tredjedel av mesterskapets 33 kamper. Foreløpig ser toppen av resultatlista slik ut:

Det dukket opp flere interessante spill i kampen mot svenskene. Jeg kommer tilbake med en rapport med noen av disse i løpet av ettermiddagen. I skrivende stund spiller Norge sin andre og siste kamp for dagen. Motstander er Lituaen, som ligger på 17.plass.

Running scores

Kari-Anne valgt inn i EBL!

Lørdag formiddag ble generalforsamlinga i EBL avholdt i Ostende. Det ble innledet med gjennomgang av beretninger og regnskap, men størst spenning var det knyttet til valget. Vår egen Kari-Anne Opsal var en av 20 kandidater som kjempet om tolv plasser i EBL Executive Comitee (styret i EBL). Hun var den kandidaten som fikk tredje flest stemmer. Det blir også presidentskifte i EBL. Sittende president Yves Aubry tapte andre valgomgang mot svenske Jan Kamras.

Les mer i nyhetssak på bridge.no

Kari-Anne stiller til valg i EBL

Lørdag 9.juni avholdes EBL General Assembly i Ostende. NBF har nominert vår egen president Kari-Anne Opsal som kandidat til styret i European Bridge League (EBL).

Nominasjonsbrevet sendt til EBL


NBF-president Kari-Anne Opsal er blant kandidatene til styret i EBL.

EBL er overordnet organ for alle bridgenasjonene i Europa, og har per i dag et styre bestående av president og 13 styremedlemmer. Alle de 14 plassene i styret er på valg. Det er totalt 22 kandidater til disse plassene. Tre kandidater kjemper om å bli president, hvorav sittende president Yves Aubrey er én av dem. De to andre er Jan Kamras fra Sverige og Marc de Pauw fra Belgia.

Kandidater til EBLs styre

NBF ønsker med Kari-Annes kandidatur å bidra til en organisasjon med større åpenhet og mer demokrati. Dessuten er det i det sittende styret bare én kvinne, og NBF ønsker å bidra til at det blir flere kvinner i styret.

Kari-Anne Opsal, Astrid Steen Lybæk og undertegnede blir NBFs delegater på EBLs General Assembly. Norge har fire stemmer (og får benytte alle fire selv om det er bare tre personer som stiller som delegater). Hvor mange stemmer hvert enkelt land avgjøres av antall medlemmer i det nasjonale forbundet. Totalt vil det være 123 stemmer ved valget.

Oversikt over stemmerett

Kari-Anne er spent før valget, og deler noen av sine tanker om hva hun ønsker å bidra med dersom hun blir valgt:

- Jeg har et mål om å bidra til å minske gapet mellom styremedlemmene og spillerne slik at EBL blir en organisasjon med mer åpenhet,. Jeg er også opptatt av at medlemslandene kan samarbeide enda mer og nyte godt av hverandres kompetanse og erfaringer, enten det er innenfor rekruttering, IT eller andre områder.

Vi krysser fingrene for at vår kandidat blir valgt, og sier HEIA KARI-ANNE!

Norge - Sverige på BBO

Norges kamp mot Sverige lørdag klokken 13.00 blir vist på BBO!

I tillegg møter Norge Litauen klokken 15.40, men den kampen blir ikke overført på BBO. 

Norge tilbake i ledelsen!

Etter 3 fine seire mot Nederland, Spania og Polen, er Norge tilbake igjen på tabelltopp, 0,08 VP foran Italia:

Som vi ser, har også Hellas kommet seg opp topp 10, til tross for 20-0 tapet mot Norge i første kamp. De startet bl.a. dagen i dag med en god seier over Italia, og avsluttet med å knuse våre danske naboer.

Norge startet dagen med 40-32 seier over Nederland, som har hatt en dårlig dag.

I dagens andre kamp var motstanderen Spania, og vi lå under en del i starten, men kom tilbake og vant 37-33.

I dagens siste kamp ble det en god 36-6 seier over Polen, og Norge tar med seg ca. 40 VP fra dagen.

Det norske laget kan igjen overnatte på tabelltopp, og forhåpentligvis blir det ikke for siste gang!

I morgen er det kun 2 kamper for det norske laget, noe som skyldes at det på kvelden skal være premieseremoni for damepar og veteranpar, samt åpningsseremoni for alle klasser i EM-lag.

I Norges første kamp blir det et spennende nabooppgjør mot Sverige klokken 13.00, mens Litauen venter i kamp 2 klokken 15.40! Vi får tro og håpe at kampen mot Sverige blir vist på BBO, og informasjon om det kommer her på siden i løpet av kvelden.

I EM for damepar er Stine og Maja beste norske par på en 7. plass etter første dag av finalen, som spilles ferdig i morgen. Resultater her

Norge - Polen

Norges siste kamp på fredag var mot Polen på BBO. Norge leverte en solid kamp, mens polakkene hadde flere rufsete motspill, og det endte med 36-6 seier til Norge. 

Allerede i første spill burde Polen tatt ledelsen:

Syd spilte ut ruter ess og skiftet til kløver 6. Espen la knekten i bordet, og stakk damen med esset. Så fulgte en hjerter til kongen som stod, spar til esset og en ny hjerter mot bordet. Syd stakk med esset og fortsatte med liten ruter til stjeling i bordet. Espen tok for spar konge, som avslørte at sparen satt 4-1. Han fortsatte med spar dame, før han kastet sin siste ruter på bordets hjerter dame. Posisjonen var nå som følger:

Inne i bordet i vest spilte Espen kløver konge, som nord trumfet. Dermed var det bare å trumfe neste stikk i øst og ta den markerte kløverfinessen gjennom syd for 10 stikk.

Nord burde ha ventet en runde med å trumfe. Hvis han i stedet kaster en ruter, kan ikke Espen fortsette med kløver 10, for den trumfer nord, og syd får siste stikk på kløver 9. Spiller han i stedet hjerter til stjeling, tar nord de to siste stikkene.

Spillet gikk ut ved det andre bordet, der kløver dame falt under esset uten at spillefører brukte en høy kløver fra bordet, og det ikke var noe problem å få tak i 4 kløverstikk.

I spill 2 vant Norge et IMP der Boye fikk 10 stikk i 3nt, mot 9 stikk på andre bordet. Så fikk polakkene prøve seg i enda et motspill:

Syds 2 spar åpning viste 5 spar og 4+ i en minor, men det skremte ikke Boye fra å melde 4 spar.

Nord spilte ut kløver ess og ny kløver til syds konge. Syd fant nå den eneste beitesjansen i liten spar i stikk 3, for å forhindre at vest får stjålet kløverne sine. Han kan ikke ta for spar ess først, for da mister han kontroll på trumfen, og Boye får enkelt tatt ut trumfen og hevet to kløvertapere på hjerteren.

Boye stakk sparen på hånden og tok for hjerter konge, etterfulgt av en kløver til stjeling.

Inne i øst spilte han nå hjerter ess. Hvis syd trumfer, må Boye trumfe over. Han kan ikke spille trumf, for da tar syd beiten med kløver konge, og spiller han ruter til esset og hjerter dame, kan syd trumfe igjen, og Boye har ingen muligheter for å kvitte seg med kløvertaperen sin.

I stedet for å trumfe hjerter ess, hev syd en ruter. Nå kunne Boye kvitte seg med kløveren sin, ta for ruter ess og fortsette med hjerter dame. Hvis syd ikke trumfer, hiver Boye en ruter, og har bare spar igjen og får en taper for esset. Trumfer syd, trumfer Boye over og er fortsatt lengst i trumf før han presser ut spar ess.

Merk at Boye måtte spille nøyaktig og ta en ruter honnør før han spilte hjerter dame. Hvis han trumfer seg hjem uten at syd må trumfe, blir han trumfmatt, derfor måtte han innkassere vinnerne sine før han fikk tatt ut trumfen eller tvinge syd til å trumfe på veien. Tar han hjerter dame først, kaster syd sin siste ruter, og Boye får ikke med seg noe ruterstikk.

Allan og Terje spilte nøyaktig i mot på andre bordet, og hentet inn en doblet beit for 13 norske IMP.

På spillet etter fikk Allan og Terje hjem 5 kløver doblet med 2 overstikk og +1150, mens Espen og Boye lot doblingslappen bli igjen i meldeboksen for 11 nye IMP til Norge.

Norge vinner senere en 6'er etter at polakkene nok en gang ikke treffer motspillet, og uten flere store svinger vinner Norge til slutt 36-6 og får med seg 16,73 VP mot er bra lag.

Kamp 8 - Norge - Nederland

Norge startet dagen mot Nederland på BBO. Etter litt utveksling av IMPs til begge lag, ledet Norge 20-15 etter 10 spill. Så dukket 2 store slemspill opp:

Boye og Espen endte i 6 hjerter etter at Boye hadde vist 18-19 med Hx eller 3 korts hjerter. Som man kan se, er kontrakten ganske dårlig da man må løse trumffargen K4 mot Q97532 med bare 1 taper. 6 spar er en mye bedre kontrakt, og trenger bare majorfargene 3-2, med et par tilleggssjanser. I 6 hjerter måtte syd ha esset dobbel i hjerter eller en av hendene J10 blokk. Slik satt det ikke, og dermed ble det 2 beit. Trøsten får være at også 6 spar går beit slik det sitter.

Ved det andre bordet stoppet Nederland i 4 spar med 11 stikk, og dermed 11 IMP til Nederland.

På spillet etter kom det nok et slemspill, men denne gangen til NS:

Simon de Wijs klinket til med 7 spar, etter at makker hadde vist 6+ spar og 6-8 hp. Espen spilte ut kløver konge til nords ess, som fortsatte med to runder trumf.

Inne i bordet i syd dro han ruter knekt, til kongen i vest og esset i nord. For å vinne kontrakten må spillefører nå spille ny spar til bordet og ruter til 9'eren. Deretter kan han stjele god ruteren, og score 6 sparstikk, 5 ruterstikk + 2 ess. Spillefører valgte i stedet en mer naturlig plan der han la ned ruter dame. Han er da hjemme med ruteren 3-2, men nå som ruteren satt 4-1, måtte han stjele 2 rutere for å få den fargen godspilt. Dermed mangler spillefører et stikk, og den eneste sjansen var hjerterkutten. Heldigvis kunne Espen stikke hjerter dame med kongen og notere en beit!

Ved det andre bordet ble det enda mer action i meldingsforløpet:

Bart Nab i vest prøvde å skremme Kvangraven-Tundal borte fra slem ved å doble både 4 og 5 spar (doblet utgang med overstikk gir mindre poeng enn slem), men de lot seg ikke lure. Da vest stampet i 7 kløver, meldte Nils 7 spar, og dermed kom de i samme kontrakt som åpent rom, men den store forskjellen var at kontrakten ble spilt av syd.

Spilleføringen gikk likt de første 3 stikkene, men da Ulf spilte ruter knekt fra hånden, dekket ikke vest. Dermed slapp Ulf å gjøre rett i ruter neste gang, men kunne nå enkelt fortsette med ruter til damen og stjele god ruteren. 2210 og 20 IMP til Norge!

 

Nederland scoret et par IMP til på slutten, men Norge vant til slutt 40-32, som må sies å være godkjent mot et bra lag!

Slem fra damenes par-EM

Parallelt med EM for nasjonslag i åpen klasse spilles åpne europamesterskap for veteranpar og damepar. Det er ingen norske veteraner med, men fem damepar som forsvarer de norske fargene blant de 43 deltagende parene. Etter to dager med kvalifisering gikk de 24 beste parene videre til A-finale, og her kom fire av de norske parene med:

11. Stine Holmøy – Maja Rom Anjer
15. Virginia Chediak – Ranja Sivertsvik
20. Astrid Steen Lybæk – Kari-Anne Opsal
24. Gunn Helness – Lise Blågestad

Marianne Homme og Ann-Karin Fuglestad hadde enn bra start på kvalifiseringa, men endte til slutt like utenfor kvalifiseringsgrensa på 26.plass.

 

Maja Rom Anjer (til venstre) og Stine Holmøy under gårdagens spillgjennomgang.

Vi skal ta en titt på et spill fra første spilledag der Stine Holmøy og Maja Rom Anjer meldte seg opp i en sjanserik lilleslem i ruter:

Utspillet fra vest var spar 10, som gikk til liten, liten og spilleførers ess. Stine fortsatte med esset og dama i trumf. Øst var fri andre gang. En tredje runde trumf til tieren brakte blindemann inn. Øst saket to hjerter. Det var tid for å ta kløverfinessen, og den gikk i første omgang bra. Deretter ruter til kongen. På den siste trumfen saket øst en spar. Nå spilte Stine hjerter dame fra bordet. Øst dekket med kongen, og dermed hadde spillefører fire stikk i den farga.

Hele spillet så slik ut:

Før Stine innkasserte det siste hjerterstikket, så det slik ut:

Øst var skvist! Hun hadde ikke råd til å kaste hverken spar eller kløver. Aktuelt kastet hun en kløver. Da kunne Stine spille kløver til knekten og ta for kløver ess, for så å få siste stikk på kløver 8.

13 stikk ga 100 % score på Maja og Stine.

Øst hadde imidlertid sjansen til å beite kontrakten. Det var uforsiktig å kaste to hjerter såpass tidlig i spillet. Om hun fortsatt har 3-korts hjerter idet spillefører er inne på bordet for nest siste gang, vil spillefører kun få tak i elleve stikk (1+3+4+3). Da hun gikk ned på kongen dobbel i hjerter allerede på dette tidspunktet, fikk spillefører tak i det fjerde hjerterstikket og dermed kom sjansen for en skvis og ett overstikk på kjøpet.

Det var ikke urimelig å spille slik Stine gjorde. Det ga sjansen for overstikk, noe som godt kan være viktig i parturnering. Men med den aktuelle sitsen og med optimalt motspill må det spilles hjerter knekt eller liten hjerter fra hånda i stikk fire i stedet for en tredje runde trumf.

Siden Maja og Stine ble beste norske par i kvalifiseringa er det de som starter med det beste utgangspunktet blant våre håp i finalen. Det er nemlig en liten carry-over. Det innebærer at man skal få litt igjen for å gjøre det godt i kvalifiseringa. Normalt er det imidlertid ikke snakk om at det skiller mer enn omtrent en topp fra første til siste par.

Jeg tror Stine og Maja vil kunne være med å kjempe om medaljer. De andre norske parene vil nok også ha et ord med i laget. Jeg vil nevne Gunn Helness og Lise Blågestad som et «jokerpar». Når de først fikk karret seg videre fra kvalifiseringa, tror jeg de kan være i stand til det meste i finalen. Minner om at de tok bronse i tilsvarende turnering i Budapest for to år siden. Men de gjenstår å se om de hever seg de nødvendige hakkene.

Jeg ønsker alle de norske parene lykke til i finalen, og krysser fingrene for at det blir suksess!


NBF-president Kari-Anne Opsal (til høyre) og visepresident Astrid Steen Lybæk spiller A-finale i åpent EM for damepar før de skal delta som NBFs delegater på EBLs
generalforsamling. Kari-Anne er også kandidat til styret i EBL.

Norge på BBO fredag morgen

Norges kamp mot Nederland blir vist på BBO i morgen klokken 10.00.

Også Norges 3. kamp i morgen mot Polen klokken 16.10 blir vist på BBO.

Oppsummering dag 2

Norge startet dagen med oversitt og 12 vp, før det ble 14,39 VP og en god seier mot Irland. Dessverre ble det en tøff sistekamp for Norge som tapte 41-7 mot Ungarn og fikk med seg 2,69 VP.

Til tross for en tung sistekamp, ligger Norge fortsatt godt an på en 4. plass etter dag 2 av EM:

I morgen venter tøffe kamper mot Nederland, Spania og Polen, men det er ingen grunn til å tro at Norge ikke kan få med seg gode resultater i de kampene. Forhåpentligvis blir det også noen BBO-kamper, det vil vi i så fall legge ut informasjon om her når det er klart.

 

EM for damepar

 4 norske par kom topp 24 og gikk videre til A-finalen i EM for damepar.

11 - Stine Holmøy - Maja Rom Anjer

15 - Vicky Chediak - Ranja Sivertsvik

20 - Astrid Steen Lybæk - Kari-Anne Opsal

24 - Gunn Helness - Lise Blågestad

 

Dessverre ble det like bak for Ann Karin og Marianne som ble nummer 26. Forhåpentligvis går det bedre for Ann Karin når EM lag starter søndag.

Masse lykke til til de 4 parene som skal spille A-finale!

Tung start for Monaco

I kamp 7 ble Monaco mot Nederland vist på BBO. Monaco har ikke fått en veldig god start på mesterskapet, og ligger litt under middels etter 6 kamper. Her kan det se ut som en av dem glemte systemet:


Nords 5 kløver var exclusion blackwood, og da øst doblet, spørs det om redoblingen viste 0 eller 1 ess.

Siden nord gikk ned i 5 hjerter, kan det tyde på at det viste 0. Helgemo tenkte en stund over 5 hjerter, før han til slutt løftet til 6 med sitt ene Key Card. 980 var butt i så godt som alle kamper.

 

Så en sjeldent merkelig variant av Tor Helness:

6 kløver hadde vært toppkontrakten, men det var vanskelig å komme dit. 6 spar kan også vinnes slik det sitter, men det ser ut som en utfordring nok å spille 4!

Øst spilte ut ruter ess til stjeling i nord. Så fulgte hjerter til bordet og en spar mot hånden. Vest la liten og Tor gikk opp på kongen!

Jeg klarer ikke helt å se når det skal være rett å gå opp på kongen. Nord spilte ny spar til vests dame, som fortsatte i ruter. Nord har nå bare 1 spar igjen, og det har også begge motspillerne. Han fortsatte med 2 runder kløver, men da trumfet vest med spar dame og spilte nok en ruter. Nords eneste sjanse nå var at ruteren satt fordelt 7-3 og øst den siste trumfen, men da hadde sikkert vest latt makkeren i øst trumfe kløveren. Tor trumfet ruteren, men da kom øst senere inn på den siste trumfen og kunne spille mer ruter, og det hele endte opp med 3 beit.

Jeg lurer på om Tor har sett en variant vi andre ikke ser, eller om dette bare var en sjelden glipp. Spiller han spar til knekten kan han gå inn igjen på bordet og spille ny spar mot kongen. Når han kommer inn neste gang kan han ta ut trumfen for 12 stikk.

Spillet ble uansett butt, da vest ikke meldte inn på andre bordet, og motparten kom i 3NT. Der kunne motparten forsyne seg med 6 ruterstikk og spar ess for de samme 150!

Det er lenge igjen av mesterskapet, og våre venner på Monaco har vist flere ganger tidligere at de kan komme sterkt tilbake etter en dårlig start!

Tor Helness kommer nok sterkere tilbake

 

Det så vi allerede i kampens siste spill, der Helgeness klinket til med 7 hjerter, som øst doblet. Det var hele 3 renonser rundt bordet.

Vest spilte ut ruter konge, og da trengte Geir kun å stjele tre rutere (den tredje med hj dame) for 9 trumfstikk, 1 sparstikk og 3 kløverstikk, før han noterte den litt sjeldne scoren 1770!

 

Ved det andre bordet ble det vanskeligere for NS, og de stoppet i 6 hjerter. Dermed ble det 13 IMPs til Monaco som vant kampen 25-9 og klatret litt på tabellen.

 

Også Allan og Terje kom ut i 7 hjerter på siste spill, mens Boye og Espen stampet i 7 spar på andre bordet for -1400 og 3 IMP til Norge.

Men her var det skvis

Norge fortsetter godspillet med nok en seier i kamp 6, denne gangen over Irland. Norge vinner til slutt 38-21. Italia går derimot forbi Norge etter å ha slått Ukraina 80-14 og dermed 20-0.

I artikkelen under kan du lese om Rumeneren som trodde han fikk til en skvis som ikke var der. I kamp 6 så jeg flere muligheter til skvis på BBO. Først til kampen mellom Italia og Ukraina, der Duboin fikk til en entry shifting skvis i sluttpossen etter å ha rotet det litt til for seg selv tidligere.

Øst spilte ut singel ruter til esset, etterfulgt av ruter til 10'eren i nord og stjeling i øst. Øst fortsatte med hjerter ess og hjerter til stjeling i nord.

Duboin fortsatte med kløver til kongen og ny kløver, der vest stjal med spar 5. Ukraineren fridde seg med en ruter til kongen i nord, stjeling i øst og over stjeling med spar 8. Nord har nå telling på at øst sannsynligvis startet med 2515 fordeling og vest dermed 3271 og de siste to sparene. Han fortsatte derfor med spar til 10'eren i nord, der øst kunne hive en hjerter. Nå var posisjonen som følger:

Inne på hånden i nord spilte Duboin spar konge, og øst blir utsatt for en entry shifting skvis! Kaster han en kløver, vinner spar konge stikket, og nord fortsetter med en kløver til stjeling, før hånden står. Kaster øst i stedet en hjerter, stikker han over spar konge med esset og stjeler god hjerteren og bordet står. +140 ga Italia 6 IMP mot 4sp-2 på andre bordet.

Vest kunne ha unngått skvisen ved å legge i spar knekt da spar ble spilt fra bordet. Da må nord stikke med kongen, og vil alltid være låst i bordet. Det virker derimot veldig rart at ikke Duboin stjal med spar dame i stedet for spar 8, for hvis vest da legger i spar knekt, kan nord fortsette med spar 10 og få den samme skvisen som nå. Så det er mulig at BBO-operatøren ikke har vist helt rett.

 

Et par spill senere dukket dette spillet opp i kampen mellom Island og Danmark, der islendingene tok i litt for hardt i meldeboksen:

Etter et presisjonsmeldingsforløp, meldte islendingene seg opp i 7NT. I utgangspunktet er det bare 12 stikk (2+7+2+1), men kanskje finnes det noen skvissjanser for det trettende?

Vest spilte ut en hjerter, og så tidlig at han kunne få kasteproblemer da syd tok alle hjerterne sine. Han kastet derfor så tidlig som mulig en spar og 2 kløvere. Etter 6 runder hjerter var posisjonen som følger:

På den siste runde hjerter kastet vest ruter 8. Nå kan syd vinne kontrakten ved å hive en ruter i bordet. Deretter følger AK i ruter, og i 4-kortsposisjonen klarer ikke øst å holde både 1098 i spar og QJ i kløver, han blir dermed skvist og spillefører kan ta sine 13 stikk.

Vest så tidlig kasteproblemene sine, og ventet til de to siste hjerterne før han hev ruter 7 og ruter 8. Dermed trodde syd at ruter 9 kunne være god, og hev derfor en spar i bordet. Nå var det ikke lenger noen som trengte å holde på sparen, og islendingen måtte gå en beit.

Kontrakten kan vinnes etter hjerter ut, selv om vest klarer å hive all kløveren og holde Qxx i spar:

 

Spillefører kan ta for AK i ruter. Øst kan hive en kløver på den første, men må kvitte seg med en spar på den andre. Da kan spillefører fortsette med kløver til esset og spar knekt!

Dekker ikke vest, kan syd seile knekten, og dekker han, tar spar 7 siste stikk!

Det var ikke så lett for islendingen å finne ut av sitsen, og kanskje burde de derfor ha holdt seg til 6-trinnet. Det gjorde de i Norges kamp, der 990/980 var buttspill.

 

Hvis du har lyst å lære mer om skvis kan det være lurt å ta en kikk på et tidligere innlegg på bridge.no, der Sven-Olai gir en introduksjon til skvis og det oppfordres også til å støtte jentelaget til VM.

Skvisen som ikke var der

I den fjerde kampen i årets EM tok Norge nok en storseier, etter å ha slått Romania 62-10. Nils har sendt meg et spill, der den Rumenske spillefører ikke traff helt med spilleføringen, og i sluttposisjonen fikk han et vanskelig valg:

2 ruter i åpning var svake to i ruter. Sluttkontrakten kunne se rimelig grei ut og Tundal spilte ut kløver dame, toeren fra øst og liten fra spillefører. Ruter 9 kom så i neste stikk, den fikk løpe rundt til damen hos spillefører.

Personlig hadde jeg nok satset på sparfargen på dette tidspunktet, men spillefører fortsatte i stedet med kløver ess som dro kongen fra øst og ny kløver. Den fargen var fordelt 4-2 så vest hentet sine to stikk i den fargen hvorpå øst kastet to ruter, det gjorde spillefører også.

Ruter 7 i neste stikk vant øst med esset før han vridde spar 8 til knekt, dame og ess. Spar til kongen trakk 4 og 5 fra motparten. Posisjonen var blitt denne:

Ruter konge ble spilt fra hånden og vest kastet en hjerter, hva kaster du hos blindemann?

Den Rumenske spillefører hadde lagd merke til spar 8 og hadde bestemt seg for at vest hadde startet motspillet med D9xx i spar og Kxx i hjerter. Det betyr at vest er skvist på ruter konge. Da han kastet en hjerter ba spillefører om en spar fra blindemann. Hjerter til knekten gikk fint og da hjerter ess ble spilt var det bare å titte seg til høyre og venstre for å motta applaus for den fine prestasjonen i spilleføring.

Men neida, kortene så ut som dette:

Det var aldri noen skvis. Sparfargen var fordelt 3-3 og nå var det i stedet spillefører som ble lurt. Ulf Tundal i vest måtte få det siste stikket for hjerter konge og kunne notere en beit.

Det kom noen raske kommentarer mellom spillefører og blindemann da beiten var et faktum, jeg tror kombinasjonen av å ha spilt dårlig og blitt lurt av motspillet ikke smakte særlig godt for en spiller som til tider var litt vel mye frempå ellers i runden i forhold til hva bridgeferdighetene skulle tilsi! 

Nils og Ulf har fått en kjempestart på EM!