Tre norske seire i midtkampen

Det har så langt vært en bra norsk dag i Ostende. I midtkampen ble det norske storseire i alle de tre klassene!

Her er de norske lagenes resultater i dagens to første kamper:

Åpen klasse:
Norge - Kroatia:12,55 - 7,45
Norge - Finland: 16,26 - 3,74

Norge er nummer 6 etter 19 av 33 runder.

Dameklassen:
Norge - Spania: 15,56 - 4,44
Norge - Frankrike: 14,80 - 5,20

Norge leder etter 9 av 23 runder!

Veteranklassen:
Norge - Tyrkia: 7,97 - 11,03
Norge - Tyskland: 17,72 - 2,28

Norge er nummer 3 etter 8 av 21 runder

Vi skal se på et par av spillene som dukket opp i dagens andre kamp. Allerede i kampens første spill ble det IMP inn til både veteranene og det åpne laget:

For veteranene spilte Peter hjem 4 spar på syds hånd. For å vinne den litt hardmeldte utgangen må man gjøre riktig i ruter og finne hjerter knekt. Ved det andre bordet fikk øst-vest spille 3 kløver med to beit, og dermed ble det 8 IMP til Norge. I åpen klasse stoppet Boye og Espen i 3 spar med ti stikk, men det ble likevel stor gevinst til Norge da Allan og Terje fikk spille 2 ruter doblet med overstikk øst-vest! Dobbeltscore er alltid fint.

Veteranene spilte nok en god kamp og fikk med seg en storseier mot Tyskland. Blant spillene som ga score inn var flere utgangssvinger, og her følger ett av dem:

Det er elleve enkle stikk i hjerterkontrakt øst-vest. Helge og Roald meldte utgangen, mens tyskerne stoppet i 3 hjerter. Dermed 10 IMP til Norge. Både i åpen klasse og i dameklassen var 4 hjerter med elleve stikk buttspill.

Også det siste spillet bød på sving, og også her ble det score inn for to av de norske lagene:

Flest IMP fikk laget i åpen klasse da Boye fikk spille 4 hjerter udoblet med åtte stikk etter meldingsforløpet pass - pass - 1 ruter - 4 hjerter - pass rundt. Ved det andre bordet meldte Allan og Terje seg opp i 6 spar, og da stampet syd i 7 hjerter for 800 ut. Det ga Norge 14 IMP. I dameklassen ble det 8 IMP til Norge da Gunn Tove og Torild meldte 6 spar for 1430, mens Marianne stampet i 7 hjerter for 1100 ut.

Spillet inneholder et instruktivt poeng som dukker opp dersom forsvaret starter med to høye ruter. Da bør spillefører kaste en spar i stedet for å trumfe. Om det kommer nok en ruter, kan spillefører trumfe høyt, spille hjerter til dama, for så å trumfe seg inn på hånda i spar og trekke ut trumfen. Om man trumfer den andre ruterrunden lavt, kan vest trumfe over, og om man trumfer høyt, må vest få ei trumfhøyning.

I veteranklassen ble det buttspill etter at begge lag gikk 800 i beit i hjerterstampen.

Svingspill fra morgenkampen

Det var en del svingspill i dagens første kamp. I Norges kamp mot Kroatia i åpen klasse var det nesten 130 IMP i omsetning i løpet av 16 spill.

Se på scorekortet fra Norges kamp!

Vi skal her se på noen av spillene som ga sving:

Her fant kroatene den gode hjerterslemmen øst-vest, mens Ulf og Nils stoppet i utgang for Norge. Man kan se for seg at det ikke er så enkelt å melde etter at syd åpner og vest går inn med 1 spar. Det er vanlig å spille 2 hjerter som konstruktivt (men ikke krav) fra øst i denne posisjonen. I så fall må øst overmelde motpartens farge (som i første omgang tyder på god løft i spar). Vest melder 2 spar, før øst kommer igjen med 3 hjerter, som er krav. Vest har ikke så mye annet å melde enn 4 hjerter. Men dette er ei melding som må avgis på en del ulike hender. Han trenger hverken ha 3-korts hjerterstøtte eller stjeleverdi i ruter. Så det er ikke unaturlig at øst passer ned. 13 IMP ble det til Kroatia i alle fall.

Spill 8 svingte ikke mer enn ett IMP i åpen klasse da begge lagene stoppet i utgang - Norge i grand og Kroatia i hjerter. Men dette spillet svingte i en del av de andre kampene. Hjerterslemmen er ikke spesielt god, men med hjerteren 3-2 og spar konge foran (litt over 30 % sjanse), sto det tolv stikk.

Her var det om å gjøre å unngå 3 grand. Nord-syd kan hente fem ruterstikk. Utspillet er opplagt fra syd, og absolutt mulig å finne for nord også. 4 hjerter og 5 kløver er de tryggeste utgangene. Mens 3 grand står på ruteren 4-4, er det godt spill for lilleslem i kløver eller hjerter på 5-2-tilpasning. Om sparfinessen går, er man hjemme så lenge ikke hjerteren og/eller  kløveren sitter verre enn 4-2.

Kroatene meldte 4 hjerter, mens Nils la kontrakten i 3 grand etter å ha fått vite om 9-12 hp og fordelinga 2-5-4-2 hos makker. Han kunne godt hatt betydelig dårligere hjerter og (minst) en honnør i ruter. Så det var en helt naturlig aksjon fra Nils. Det ble bare ikke riktig denne gangen. 11 IMP til Kroatia.

På spill 14 var det tid for en sving inn for Norge. Kroatene meldte seg opp i lilleslem i hjerter på tross av at de manglet sparkontroll. Her må det spar ut for å beite. Med et annet utspill har spillefører fem hjerterstikk, fem kløverstikk og tre ruterstikk. Heldigvis fant Boye utspillet, og da ble det 11 IMP til Norge da Ulf og Nils stoppet i 4 hjerter ved det andre bordet.

I veteranenes kamp mot Tyrkia fant dessverre ikke Roald Mæsel utspillet mot 6 hjerter. Det svingte 22 IMP og mer enn 5 vinnerpoeng!

Spill 15 bekreftet mistanken om at kroatene melder gjennomført hardt. Her meldte de seg opp i slem igjen. Det var mye som skulle ordne seg, men det satt sannelig som det skulle. Trumfen må sitte 3-2, ruteren må løses til en taper og man må i tillegg få stjålet en hjerter i bordet før trumfen er ute. Kontrakten har med andre ord ikke stor sjanse for å gå hjem, men denne gang gikk det bra. Dermed 13 IMP til Kroatia i stedet for 13 til Norge, som det ville blitt dersom det var beit. Boye og Espen spilte 4 spar ved det andre bordet.

Før det siste spillet ledet Norge med 3 IMP. Dette spillet var også et mulig svingspill. Det er flere utganger som er aktuelle å melde. 3 grand går ikke bra med sparutspill, og i minorutgang risikerer man en taper i hver av minorfargene i tillegg til hjertertaperen. Dessuten er det en mulig sparstamp nord-syd. Boye og Espen kapret meldingsforløpet i åpent rom, og tok forhåndsstampen i 4 spar for 300 ut. Det var stor spenning knyttet til hva Ulf og Nils kom til å melde ved det andre bordet. Heldigvis var de i 5 kløver med hjemgang etter at Ulf fant ruterdama.

Dermed 7 IMP inn til Norge på det siste spillet, og 68-58-seier til Norge. Det gir 12,8 VP til Norge etter det som må være den kampen Norge har spilt i løpet av mesterskapet med klart mest omsetning!

Dagens program

Alle våre tre lag har tre kamper i dag. Dessverre får vi ikke se noen norske lag i aksjon på BBO.

De respektive lagens program ser slik ut:

Åpen klasse:
10.00: Kroatia (25.plass)
13.20: Finland (22.plass)
16.10: Tsjekkia (32.plass)

Damer:
10.00: Spania (18.plass)
13.20: Frankrike (7.plass)
16.10: Israel (15.plass)

Veteran:
10.00: Tyrkia (11.plass)
13.20: Tyskland (15.plass)
16.10: Irland (3.plass)

Finner du varianten?

Mandag kveld var det kun damene som spilte. De hadde nemlig fire kamper i dag, mens de andre to klassene bare hadde tre. Jeg var selvfølgelig mest interessert i hvordan det gikk med de norske damene, men siden de ikke ble vist på BBO, fulgte jeg like godt med litt i de oppgjørene som faktisk ble overført der. I kampen mellom Frankrike og Island fikk jeg se en interesant variant. Du skal få prøven, og se om du finner veien til hjemgang i 4 spar på syds hånd:

Vest spiller ut spar 7. Hva er din plan?

Hele spillet så slik ut:

Vi skal se på hvordan den franske spilleføreren Zochowska briljerte og fant en vei til hjemgang.

Hun stakk utspillet med spar konge, og fortsatte deretter med spar dame. Håpet var nok at øst skulle ha knekten dobbel, men slik var det altså ikke. Vest forsynte seg så med sine to trumfstikk og kløver ess, før en ny kløver ble stjålet i bordet. Øst fulgte forøvrig med kløver dame andre gang farga ble spilt.

Spillefører fortsatte med en stor spar, og var så framme i følgende posisjon:

Nå spilte hun hjerter til esset på hånda, og fortsatte med ruter knekt. Vest dekket med dama, og kongen vant stikket. Etter å ha tatt en trumfrunde til, spilte hun ruter 9 fra bordet. Aktuelt dekket øst med tieren, før spillefører stakk med esset. Hun tok for ruter 8 og kunne til slutt sake bordets hjertertaper på det siste ruterstikket.

Ti stikk og vunnet utgang etter vellykket vridd finesse. Ingen tvil om at bridge er et morsomt spill!

Boye lurt av merkelig motspill

Norge fikk en tung start på dagen med tap mot både Latvia og Bulgaria, før det ble en etterlengtet seier mot Island. Allerede i dagens første spill, ble Boye villedet til å velge en tapende variant etter et litt merkelig motspill av latvieren:

Etter 1NT-åpning i syd og overføring i nord, ble Boye spillefører i 4 hjerter. Vest spilte ut kløver 5 (4. høyeste) til esset i øst, som skiftet til spar 8 (2./4.). Vest stakk kongen med esset og fortsatte med kløver til stjeling med hjerter 7 i øst. Så kom ruter 9 i skift, som også var 2. eller 4., slik at øst lovet en høyere en 9'eren.

Boye lot ruteren gå til esset i bordet og dro hjerter knekt. Øst dekket med kongen (i tilfelle makkeren skulle ha singel dame...) og syd stakk med esset og spilte ny hjerter til 10'eren, der vest kastet en kløver og øst fulgte med den siste trumfen.

Så spilte Boye ruter fra bordet, der øst fulgte med 6'eren. Det ser nå ut som øst har startet med 4 rutere, men så var spørsmålet om han hadde skiftet fra Q986 eller 10986. Fra Q986 kunne det være katastrofalt å skifte ruter, i tilfelle syd har KJ10 og et valg om hvilken vei han skal kutte ruteren. Har han 10986 ser det mindre risikabelt ut å skifte ruter.

Boye satset på at det var den siste varianten og gikk opp på kongen, men det ble feil da kortene satt slik:

Øst kunne helt trygt fridd seg med hjerter 9 i stikk 4, men denne gangen ble det veldig heldig å skifte ruter, da det førte Boye bort fra den ellers naturlige ruterfinessen. Av og til er det enkle ofte det beste, men i det lange løp vil nok Boyes dype analyser gi mer poeng inn enn ut.

Selv ikke de beste gjør alt rett!

Oppsummering av dagen

Etter dagens spilling har vi følgende status for våre lag i EM:

Åpen klasse: Norge er på syvendeplass med ni poeng opp til medalje og ett poeng ned til niendeplass (førsteplassering som ikke gir VM-plass)

Dameklassen: Norge er på andreplass med tre poeng opp til lederlaget Polen og 24 poeng ned til niendeplassen (første plassering som ikke gir VM-plass)

Veteranklassen: Norge leder, og har halvannet poeng ned til Frankrike på andreplass, mens det er 23 poeng ned til niendeplassen (førsteplassering som ikke gir VM-plass)

Vi kommer tilbake med noe mer stoff fra dagens spilling i løpet av kvelden.

I morgen spiller alle klassene tre kamper (klokka 10.00, 13.20 og 16.10). Dessverre får vi ikke se Norge på BBO, men det er uansett spennende å følge med!


De norske damene har fått en super start på EM med seire i de seks første kampene!

Live-referat fra Norge - Island

Omtrent halvveis inn i dagens tredje kamp, var både damelaget (øverst) og veteranlaget i ledelsen:

La meg understreke at det er lenge igjen, men dette er uansett veldig gledelig lesing sett med norske øyne!

Vårt lag i åpen klasse fikk en flott start på oppgjøret mot Island. Alle med norske bridgehjerter håpet at dette er vendepunktet!

I kampens tredje spill fikk Allan og Terje stoppet fint i delkontrakt i ruter, mens islendingene gikk et par sonebeit i 3 grand:

3 ruter fra Terje i syd viser konstruktive kort i disse soneforholdene. Allan hadde uansett ikke gode nok kort til å gjøre noe mer, og dermed ble det sluttkontrakten. Der var det ni enkle stikk, mens Espen og Boye hadde fire hjerterstikk og to ess mot 3 grand. 7 IMP til Norge.

Noen spill senere fikk Espen utdelt voldsomt gode kort:

Han nøyde seg med 4 spar over 3 spar fra Boye, og dermed endte de i en sunn kontrakt. Utspillet var en liten hjerter, som gikk via knekten i syd til spilleførers ess. Han fortsatte med å seile spar dame rundt til syds konge. Det var ikke heldig med den aktuelle sitsen, men veldig naturlig i og med at sparlengden etter alt å dømme er i nord og spillefører har svært begrenset med inntak på hånda. Det var uansett ingen fare så lenge kløveren oppførte seg. Alt nord fikk var to trumfstikk, og dermed ble det ti stikk på spillefører.

Ved det andre bordet tok islendingene hardere i:

6 spar var ikke mulig å vinne, slev ikke om spillefører legge ned spar ess. Aktuelt endte det med to beit og 200 inn for Allan og Terje. Dermed kunne vi notere 13 IMP i Norges kolonne. Etter halvspilt kamp ledet Norge hele 35-0.

Dessverre skulle det komme to store tapsspill i andre del av kampen. I det første av dem meldte Boye tilsynelatende veldig forsiktig:

Espen tok ti stikk i 2 spar. Det satt fint, og nettopp det var ingen ulempe for islendingene, som meldte hardere:

Allan fant det utspillet som gjorde at spillefører kunne føle seg litt presset, nemlig kløver 7. Terje fikk beholde første stikk for nieren. Han skiftet til ruter 10, som gikk til Allans konge. Ny ruter fra Allan vant spillefører med dama på hånda. Han innkasserte så de to kløverstikkene, før en hjerter til kongen fulgte. Spar til esset ble etterfulgt av en ny hjerter mot bordet. Allan vant med kongen, og fridde seg med spar knekt. Etter å ha vunnet stikket med kongen, spilte vest en ruter til knekten og innkasserte så hjerter dame. En spar satte nord inn, og han måtte gi spillefører det siste stikket for ruter ess. Ni stikk og 10 IMP til Island.

Så hadde Island flaks:

Denne kontrakten var mildt sagt hardmeldt, mend det satt som det skulle. Dermed kunne Island notere 1370 inn. Ved det andre bordet stoppet Allan og Terje i en langt sunnere kontrakt:

Den gunstige sitsen gjorde at det ble tolv stikk i hjerterkontrakt også, men det ble uansett 12 IMP til Island.

I nest siste spill fikk Island inn en dobbeltscore som ga 11 IMP. Da var nesten hele forspranget oppspist, men heldigvis fikk Norge inn en utgangssving i siste spill.

Dermed ble det 12 IMP til Norge på siste spill, og Norge vant kampen 50-33. IMP-differansen på 17 IMP gjør at Norge får med seg 14,39 VP fra dagens siste kamp. Laget er nå oppe på 7.plass, men det er bare ett drøyt poeng ned til Israel på niendeplass. Samtidig er det såpass jevnt at det ikke er mer enn ni poeng opp til medalje. Det blir spennende å følge veien videre!

Nok en storseier for veteranene

Etter 4 kamper ledet de norske seniorene foran Romania, og da disse to lagene møttes i kamp 5, ble det nok en storseier til veteranene!

Den første store svingen kom på spill 6:

Brødrene Mæsel viste på det andre bordet at det ikke alltid lønner seg å melde inn, selv i gunstig, og der gikk meldingsforløpet 1NT-3NT. Syd kunne spille ut hjerter dame og godspille 4 hjerterstikk og ruter ess. Spillefører hadde ikke mer enn 8 stikk, og dermed +100 til Norge.

Ved det andre bordet meldte syd inn, og da kom Norge i 5 kløver i stedet, som er en mye bedre kontrakt. Når ruteren sitter så fint som nå, står det til og med 12 stikk. Selv uten innmelding har det norske paret system for å unngå 3nt, der vest kan melde 2sp etterfulgt av 3hj for å vise 3 korts spar og minst 5-4 i minor. Da vil de også komme i 5 kløver.

 

 Peter Marstrander har all grunn til å være fornøyd med starten.

Så hentet Norge flere IMP på spill der rumenerne gikk flere sonebeiter:

Peter spilte ut kløver 4 til syds dame, som fortsatte med ruter til knekten og østs dame i stikk 2. Tor skiftet til spar 4, syd la liten, og vest vant med knekten og spilte ny kløver.

Syd vant kløveren med kongen og spilte ruter til kongen som stod. Så fulgte spar 9, som fikk seile til vests dame. Peter kunne nå godspille kløveren med kløver knekt, med ruter ess som innkomst, og spillefører fikk ikke mer enn 3 kløverstikk, hjerter ess og et ruterstikk for 300 i beit.

Ved det andre bordet sa Roald Mæsel pass i syd, og brødrene hentet en beit for 8 norske IMP.

Tor Bakke er klar til å møte vår neste motstander - Ungarn.

På spillet etter gikk rumenerne beit igjen:

Syd tok en sjanse på 3NT over 2NT, som kunne være en svak hånd med minor. Øst spilte ut hjerter dame, og kontrakten står med ruter ess foran og ruteren 2-1.

Spillefører burde kanskje larsjert utspillet, men gikk for kontrakten ved å stikke med kongen og spille ruter i stikk 2. Da kunne vest stikke kongen med esset og spille ny hjerter. Vest måtte komme inn igjen i ruter, og da hadde motspillet 4 hjerterstikk og 4 minorstikk for 4 beit og +400!

Ved det andre bordet stoppet Mæsel i 3 ruter med 9 stikk, og dermed fikk Norge 11 IMP til!

Norge vinner til slutt 56-10, og skal møte Ungarn i dagens siste kamp.

Tolle Stabell

Leif-Erik Stabell

Vi følger kampen mot Bulgaria

Norges lag i åpen klasse har vært inne i en litt dårlig periode de siste par dagene med følgende rekke med VP-resultater: 9 - 12 - 1 - 5. Det gir et snitt på mindre enn syv på de fire siste kampene. Vi er mange som håper det snur mot Bulgaria, og følger kampen melding for melding og kort for kort på BBO.


Det norske støtteapparatet følger spent med på BBO. Fra venstre kaptein Christian Vennerød, sportssjef Jon Egil Furunes og Jon Egils kone Trine.

Det åpnet ikke særlig lovende sett med norske øyne. Etter fem spill ledet nemlig bulgarerne 16-1. De to svingspillene var henholdsvis en delkontraktssving der bulgarerne stoppet i 1 grand, mens Nils gikk ei beit i 2 grand. Dette ga 6 IMP til motstanderne. Et par spill senere ble det en utgangssving ut da bulgarerne meldte og vant 3 grand, mens Espen og Boye meldte 5 kløver i stedet. Der måtte det bli ei beit.

Men så skiftet vindretninga, og Norge fikk to store scorer inn på de neste to spillene. I spill 6 meldte Espen og Boye seg opp i en hardmeldt lilleslem i kløver:

Kontrakten sto i praksis på ruter ess foran kongen. Så lenge ikke minorfargene sitter for surt blir man ikke avhengig av sparfinessen. På de godspilte ruterstikkene i bordet får spillefører saket spar dame og de av hjerterne han ikke får trumfet i bordet. Aktuelt satt det veldig fint, så spilleføringa bød ikke på noen problemer. Hjerter dame ut til esset, ble fulgt av ruter mot kongen. Syd stakk med esset, og skiftet spar, som gikk via kongen i nord til spilleførers ess. Espen tok ut trumfen og krevde tolv stikk for den nette score av 1370.

Ved det andre bordet tok spillet en annen vending:

Som dere ser hadde Nils sjansen til å passe ut 3 grand. Da ville Norge fått 17 IMP siden spillefører bare har åtte stikk å hente med hjerter ut. Det ble imidlertid fristende å stampe i de gunstige soneforholdene. Med perfekt motspill kan kontrakten gå fire beit. i så fall ville det blitt 11 IMP til Norge. Aktuelt ble det tre beit for -500, og dermed fikk Norge 13 IMP. Med andre ord ble det meste avgjort ved bordet til Boye og Espen. 6 kløver i hus la grunnlaget for et gladspill for Norge. Men det gir aldri noen god følelse å stampe når motpartens utgang er beit.

Dette var for øvrig et interessant spill der det altså var om å gjøre å unngå 3 grand. For det norske damelaget meldte Gunn Tove Vist og Torild Heskje den flotte kontrakten 5 kløver, mens ungarerne ved det andre bordet meldte 3 grand med beit. Dermed tjente de norske damene 12 IMP på dette spillet. De leder sin kamp 31-19 før de fire siste spillene.

Også de norske veteranene hadde et godt resultat på spillet da Peter Marstrander og Tor Bakke meldte 5 kløver, mens rumenerne meldte 3 grand med beit ved det andre bordet. Våre veteraner fortsetter poengsankinga, og leder sin kamp 32-10 før de fem siste spillene.

Det er godt å se at de norske har fått med seg at man ikke alltid trenger å leve opp til Bob Hammans regel om at man skal melde 3 grand dersom det er et alternativ.

Allerede på neste spill ble det et nytt godt resultat for Norge:

En hardmeldt utgang i sonen kan ofte gi poeng inn dersom man spiller den hjem. Her fikk Ulf ut ruter dame, som ble vunnet av esset i bordet. Deretter fulgte ruter konge og ruter til stjeling med spar 5. Deretter fulgte en liten trumf fra hånda. Vest gikk opp med kongen, og skiftet til liten hjerter i følgende posisjon:

Nå måtte Ulf gjøre riktig i hjerter. Hvis ikke ville øst vinne med dama, fulgt av ny hjerter til esset og hjerter til stjeling for ei beit. Heldigvis stakk Ulf med kongen. Da ble det ti stikk siden ruteren ga de nødvendige avkastene. 620 på bok for Norge.

Ved det andre bordet gikk det roligere for seg:

Jeg har stor sans for Boyes pass. Med 11 flate poeng foretrekker jeg pass i åpning, særlig i sonen. i 2 ruter ble det ni stikk, men 110 kunne selvsagt ikke måle seg med 620 fra det andre bordet. Dermed nye 11 IMP til Norge og 25-16 etter syv spill.

Dessverre var det Bulgaria som fikk det til å svinge i andre halvdel av kampen.Først med noen småscorer inn, mens de to største svingene kom til slutt.

I nest siste spill valgte Boye en litt alternativ variant:

Med sine 21 honnørpoeng valgte han å passe syds ruteråpning, som ikke trengte å inneholde en eneste ruter. Soneforholdene var nok avgjørende for Boyes valg. Med mindre makker har en 5-korts majorfarge, er det 3 grand som er den eneste aktuelle utgangen. Om det står 3 grand kan det være at det er vel så lukrativt å spille motspill og hente sonebeiter i stedet.

Denne gang ble det ikke riktig. Selv om det ble ei beit i kontrakten, fikk Bulgaria 8 IMP etter å ha meldt og vunnet 4 hjerter ved det andre bordet. I den kontrakten var det ikke mer enn to sparstikk og et trumfstikk å få tak i for forsvaret.

I kampens aller siste spill ble Boye og Espen satt under maksimalt press av bulgarerne. Det endte med at de ikke fant beste utgang, noe som ikke var helt unaturlig da meldingene gikk som de gjorde:

Utspillet fra nord var en ruter, som gikk til knekten i syd. Boye lasjerte, og syd fortsatte med en kløver, som gikk til knekten i bordet. Deretter fortsatte Boye med ruter til esset og ruter til stjeling med spar dame. Da han spilte hjerter dame fra bordet, kunne syd sikret beit ved å stikke med esst og spille ruter. Syd la imidlertid liten, og da kunne Boye vunnet ved å stikke over med kongen. Boye la imidlertid liten, og da fikk syd komme inn på neste hjerterrunde. Han spilte så mer ruter, og dermed måtte forsvaret få to tumfstikk til.

Det endte sågar med to beit og 200 ut. Ved det andre bordet fant bulgarerne 6-2-tilpasninga i hjerter etter at de ikke ble satt under like stort press som Espen og Boye:

I 4 hjerter ble det ti stikk, og dermed13 IMP ut på det siste spillet. Kampen endte med 30-50-tap, og Norge fikk med seg 5 VP. Laget er nå nede på 9.plass.

Nå må vi håpe at det (endelig) kan snu i dagens siste kamp mot Island! Også dette oppgjøret kan følges på BBO. Kampstart er klokka 16.00.

To storseire og ett tap

I dagens første runde ble det storseier både til damelaget og veteranlaget, mens vårt lag i åpen klasse dessverre gikk på et relativt klart tap.

Damelaget møtte Russland, og vant kampen med IMP-sifrene 52-25. Dermed får de med seg 16,26 vinnerpoeng fra kampen. I sammendraget leder Norge, et knapt poeng foran Polen, etter fire av 23 runder. I dagens andre kamp er det Ungarn som er Norges motstander.

Running scores damer

Vårt veteranlag tok en enda klarere seier mot vertsnasjonen Belgia. Etter IMP-sifrene 53-7, fikk Norge med seg nesten 19 vinnerpoeng fra denne kampen. Dermed er laget i ledelsen, åtte poeng foran Romania, som er motstander i dagens andre kamp. Det er for all del langt igjen i og med at det ikke er spilt mer enn fire av 21 runder, men det skader jo ikke å få en god start.

Running scores veteran

I åpen klasse tapte dessverre Norge mot Latvia med IMP-sifrene 25-42. Dermed får Norge med seg 5,61 VP fra dette oppgjøret. Imidlertid så det enda styggere ut noen spill før slutt. Heldigvis fikk Norge inn til sammen 10 IMP i løpet av de fire siste spillene. Det er såpass jevnt i sammendraget at det å få med seg 5,61 VP i stedet for 3,5 fra en dårlig kamp, godt kan være avgjørende når vi skal summere opp til slutt. i et seriespill er alle poeng like viktige! Men nå håper vi at trenden snur snart etter en litt tyngre periode for vårt lag i det siste.

I dagens andre kamp spiller Norge mot Bulgaria. Denne kampen kan følges direkte på BBO. Kampen starter klokka 12.40.

Running scores åpen klasse

Kjempestart for damene!

Vårt damelag fikk en kjempestart i kampen mot Russland. Etter syv spill ledet de 32-10.

I spill 2 fant Marianne og Ann Karin en litt hardmeldt, men godt spillbar hjerterslem, som et av få par:

Om motparten forsyner seg med ruter ess i utspillet, må det bli beit med den aktuelle sitsen. Etter at nord-syd har hentet ett stikk i ruter, trenger nemlig spillefører å kaste alle sine kløvertapere på bordets sparfarge. Det går bra om sparen er fordelt 3-3 eller 4-2, men ikke med den aktulle 5-1-sitsen. I tillegg må trumfen løses uten taper.

Ved bordet fikk Marinne i vest kløver ut. Da kan hun for eksempel ta for spar dame og to høye trumf, for så å kaste to ruter i bordet på ess-konge i spar. Med den aktuelle sparsitsen, må hun gå over til å godspille kløveren i stedet for sparen. Den kan sitte 3-3 eller 4-2. Ved det andre bordet stoppet russerne i 4 hjerter med elleve stikk. Dermed 11 IMP til Norge.

6 hjerter ble meldt og vunnet ved ti av de 76 bordene som er i aksjon i de tre klassene. I tillegg var det fem spilleførere som gikk beit i 6 hjerter.

I neste spill stoppet Marianne og Ann Karin i 3 ruter med elleve stikk, mens russerne gikk to sonebeit mot Bodil og Liv Marit:

Som vi ser er det tre topptapere i ruterkontrakt, men det fordrer at forsvaret får innkassert de to kløverstikkene før spillefører kommer inn. Hvis ikke kan spillefører ta ut trumfen og kaste en kløvertaper på det redje sparstikket. Mot 3 grand har nord-syd fem kløverstikk og hjerter ess. 8 nye IMP til Norge og 19-0 etter to spill.


Bodil Nyheim Øigarden gir her de siste formaninger til makker Liv Marit Grude før oppgjøret mot Russland.

Russerne fikk inn en toer og en åtter i løpet av de neste par spillene. Men i kampens syvende spill var det igjen tid for et stort svingspill inn for Norge:

Mens Bodil og Liv Marit fikk kjøpe kontrakten 2 spar i nord i lukket rom, ble Ann Karin spillefører i 4 hjerter på østs hånd i åpent rom. Om motparten starter med ruter ess og to toppstikk i spar, må hun toppe ut hjerter konge for å vinne kontrakten. Hvordan spillet gikk vites ikke, men hovedsaken er uansett at hun kunne notere 620 i riktig kolonne etter vunnet utgang! Dermed 12 IMP til Norge.

I spill 26 fikk russerne en utgangssving inn i sonen. Dermed ledet Norge 32-22 etter ti av 16 spill.

Men allerede i neste spill fikk Norge en syver tilbake etter at russerne gikk tre beit i 5 ruter, mens Marianne og Ann Karin fikk åtte stikk i 1 grand:

Norge på BBO 12.40 og 16.00

I dag får vi sjansen til å følge Norges lag i åpen klasse på BBO i to av rundene. I dagens andre kamp klokka 12.40 møter Norge i Bulgaria (16.plass), mens Island (3.plass) er motstander klokka 16.00. Begge disse oppgjørene kan du altså følge direkte på BBO. God fornøyelse!

 

Noen gladspill fra veteranene

Som tidligere lovet følger her noen av spillene som bidro til den første av to storseire for vårt veteranlag i dag. Finland ble totalt rundspilt i dagens midtkamp, og Norge ga seg ikke før det sto 83-5 på resultattavla. Det var mer enn nok til å vinne 20-0.

Det første spillet i kampen ble så vidt nevnt underveis i kampen, men her følger Mæsel-brødrenes vei til toppkontrakten 6 ruter:

Spilleføringa var en formalitet. Alt forsvaret kunne få for var spar ess. 10 IMP til Norge da Finland stoppet i 3 grand ved det andre bordet og fikk 12 stikk.

I kampens fjerde spill fikk Mæsel-brødrene doblet utgang i hus:

Med kurant sits var det ingen problem for Roald å snelle hjem åtte stikk for den nette score av 670. Forsvaret startet med to kløverstikk før vest skiftet til ruter, som gikk via knekten til dama. Vest spilte en kløver, som spillefører stjal i bordet. Deretter fulgte spar til kongen, og hjerter mot bordet. Vest la liten, og kongen vant stikket. Da det ble spilt ny hjerter fra bordet, måtte vest på med esset. Han fortsatte med sin siste kløver. Den ble stjålet i bordet, før en hjerter til stjeling på hånda fulgte.

Vest kunne velge om han ville stjele over eller ei. Uansett ble det ikke mer enn to kløverstikk og ett stikk i hver av de andre stikkene for forsvaret. Dette spillet ga 13 IMP til Norge da Peter Marstrander og Tor Bakke spilte 3 kløver med ti stikk ved det andre bordet.

I det neste spillet vi skal se på får vi se et eksempel på  at Roald kan leve opp til sitt kallenavn "Luringen":

Mot 2 spar spilte Helge ut en kløver gjennom bordets konge. Dermed startet forsvaret med to kløverstikk. Roald skiftet så til en liten trumf, som gikk til bordets dame. Da spillefører så spilte ruter dame, lasjerte Roald. Om han hadde stukket, ville spilleførers vei til hjemgang blitt enkel, fordi han kan sette opp ruteren. Nå ble det imidlertid for få inntan på hånda til både å få satt og ruteren og få hentet stikkene. Det hele endte med ei beit.

Ved det andre bordet tok Peter vare på sjansen han fikk i 3 ruter. Om nord finner kløver ut, må syd få fem stikk. Men uten gjennomspill i kløver, vil syd bli innspilt, og kan ikke få tak i mer enn fire stikk. Etter sparutspill ble det sågar ti stikk, og dermed 5 IMP til Norge.


Roald Mæsel skapte trøbbel for spillefører ved å lasjere. Her fra et tidligere mesterskap.

Det siste spillet vi tar med viser at man kan få godt betalt for å tørre å være aktiv i meldingene:

Her var Roald med til 4 spar, og fikk faktisk spille den kontrakten udoblet.To beit var billig moro da Tor Bakke spilte 3 grand med ni stikk ved det andre bordet. Dermed vant Norge 7 IMP på dette spillet. Det kan være flere oppsider med å melde 4 spar. Enten kan det stå, eller så kan det være en god stamp mot 4 hjerter.

Det har vært gøy å følge den fine starten til veteranene. Forhåpentligvis blir det en god dag i morgen også!

Program mandag

På mandag skal seniorene og det åpne laget spille 3 kamper, mens damelaget skal spille 4. Det er foreløpig uklart om det blir noen BBO-kamper for Norge, da dette ikke er markert i bulletinen slik det vanligvis har vært, men det er klart fra livebridge.net at Norge IKKE skal spille på BBO første kamp, så kommer vi tilbake med mer informasjon her når vi vet mer om resten av dagen.

Det åpne laget hadde en skuffende avslutning på dagen mot Monaco, men i morgen er det nye sjanser, og da venter Latvia, Bulgaria og Island. Det kan også nevnes at Norge ikke fikk medhold i TL-spillet mot Wales, der Terje fikk feil forklaring (les i artikkelen "Så snudde det for Norge").

Damelaget har fått en strålende start på EM med to store seire mot Italia og Danmark, i tillegg til en oversitt. I morgen skal de opp mot Russland, Ungarn, Nederland og Irland.

Veteranene startet dagen med et lite tap mot Skottland, men slo kraftig tilbake med storseire over Finland og Danmark, og avslutter dermed første dag på topp! Morgendagens første kamp er mot Belgia, før de skal opp mot dagens nr. 3 og 2, Romania og Ungarn.

Kampene starter klokken 10.00,12.40, 16.00 og damenes siste kamp starter 18.40. 

Veteranlaget kunne nyte en bedre middag etter en god start. f.v. Helge Mæsel, Christian Bakke, Kari Bakke, Bjørg Mæsel, Leif-Erik Stabell, Peter Marstrander, Tor Bakke, Tolle Stabell, Roald Mæsel. Siri Sandnes var fotograf.

Norge - Danmark

I dagens siste kamp møtte Norge Danmark i både seniorklassen og dameklassen, og i begge klasser endte det med hyggelige siffer, sett med norske øyne.

De norske seniorene tok tidlig ledelsen, og ledet 14-0 etter 2 spill, mens damene lå under 0-2. Så kom det et svingspill i begge kamper:

 

De norske damene kom seg i 3NT, etter at Marianne åpnet med 1NT på vest sine kort. Nord kunne ta 4 hjerterstikk, men så fikk ikke forsvaret flere stikk, og Marianne noterte 600 i Norges kolonne. Ved det andre bordet fikk ikke danskene helt kontroll på meldingsforløpet, og havnet til slutt i 6 kløver. Etter at nord tok 3 hjerterstikk, måtte syd få to trumfstikk for 4 beit og 14 IMP til Norge!

 

I seniorkampen kom danskene i 3NT etter 1NT-åpning i vest, mens Tolle ville ikke oppvurdere til 1NT med få oppspillsverdier, og åpnet derfor med 1 ruter. Nord meldte inn 1 hj, men over 1 spar sa syd 2 kløver! Leif-Erik var ikke sikker på om de hadde utgang i kortene, og var usikker på om han ville doble 2 hjerter, så han passet ut 2 kløver og hentet 5 beit. 250 holdt ikke mot 600 på andre bordet, og 8 IMP gikk til Danmark.

De norske seniorene fikk siden en utgangssving ut, som du kan lese om lengre nede, men fikk tilbake de IMPene med renter etter 2 slemsvinger inn. De norske seniorene vant til slutt 47-19, og leder sin klasse etter første dag!

 

De norske damene vant en 10'er etter at Torild og Gunn Tove fant en god stamp i 5 kløver, som kostet 200 mot 680 på andre bordet, men måtte like senere betale 10 tilbake etter at Danmark åpnet med 1 hj med 5 korts hjerter og 15 balanserte, der Norge åpnet med 1 NT. Dermed fant Danmark en god 4 hjerter Norge ikke fant.

På spill 11 spilte Danmark bort en slem, et spill du kan lese mer om i referatet fra Norge - Monaco, og på spillet etter ble det nok en slemsving i Norges favør:

Jeg synes syd har tømt hånden sin etter å ha gått på med 5 kløver, og når nord går ned i 5 spar, har man ikke til annet enn pass. Det så ut til å bli et norsk tapspill, da motspillet har 2 ess å ta for. 

Så hentet øst et utspill fra de villeste fantasiverdener med kløver 2!

Gunn Tove så ned på et håpløst prosjekt, men da kløver konge vant stikket så det plutselig veldig lyst ut. Hun fortsatte med liten hjerter i stikk 2, som vest kunne stikke med esset, og nå trodde hun nok hun hadde beiten ved å gi makker en kløverstjeling... men det var øst som hadde kløver ess og som måtte ta det med i kofferten hjem til Danmark. 1430 ga Norge 13 IMP inn, i stedet for 100 ut og 13 IMP til Danmark!

Torild og Gunn Tove fra landslagssamlingen i mars.

De norske damene vinner til slutt 58-20, og kan overnatte på 2. plass etter første dag, 0,60 VP bak Polen!

Norsk stortap mot Monaco

Dessverre gikk Norges lag i åpen klasse på et stortap i oppgjøret mot Geir Helgemo, Tor Helness og resten av Monaco-laget. Monaco spilte en god kamp, mens de norske spillerne hadde noen uheldige valg og mindre gode vurderinger. Etter 16 spill sto det til slutt 15-58 på IMP-tavla. Dermed får ikke Norge med seg mer enn halvannet vinnerpoeng fra dagens siste kamp.

Totalt sett har det vært en dag under pari med 9,09 poeng mot Russland, 12,55 mot Wales og 1,56 mot Monaco. Likevel henger Norge godt med i kampen om både medaljer og VM-plass. Det er veldig tett på resultatlista! Norge er på femteplass, og har ikke mer enn knapt syv poeng opp til ledende Italia. Opp til Island på bronseplass er det 3,5 poeng, mens det er rundt elleve poeng ned til Polen på 9.plass (første plassering som ikke gir VM-billett).

Vi skal ta en titt på et par av spillene som ble dyre for Norge i dagens siste kamp mot Monaco. Først var det Nils som ble litt ivrig i meldeboksen:

Utspillet fra Geir Helgemo var kløver 2 (norsk fordeling). Nils la nieren i bordet, men Tor Helness fulgte med en liten, og Nils la esset. Han fulgte opp med hjerter konge, som Geir stakk med esset, og spilte ny kløver. Tor la liten, og Nils vant med kongen. I stikk fire spilte Nils hjerter 9 fra hånda. Da Geir fulgte med syveren, gikk han i tenkeboksen. Imens var spenninga stor rundt bordet med den norske lagledelsen og andre supportere utenfor spillelokalene.

Vi var nå kommet fram til følgende scenario: om Nils gjorde riktig i hjerter, ville han fortsatt ha muligheten til å  vinne kontrakten. Om han derimot gjorde feil, ville det bli et par beit. Uansett hva resultatet ville bli på det andre bordet, var det ingen tvil om at det var mange IMP i sving!

Dessverre for Norge valgte Nils å gå opp med dama i et forsøk på å felle knekten i nord. Det er nok mot oddsen, og det ble heller ikke riktig slik det aktuelt satt. Da knekten ikke kom på, gikk Nils over på ruteren. Ruter 10 gikk rundt til esset. Geir spilte kløver til makkers dame. Han skiftet til en liten spar. Nils vant med knekten, og tok så for ruter konge fulgt av nok en ruter. Tor kom inn på dama. Han tok for spar ess og spilte nok en spar. Spar konge ga spillefører hans siste stikk, og det ble ikke mer enn syv totalt. Dermed 500 ut.

Ved det andre bordet gikk det roligere for seg:

Monacos spillende lagkaptein Pierre Zimmerman tok syv stikk, og sikret med det 11 IMP for sitt lag.

Noen spill senere var det godt spill for slem øst-vest. Tor Helness gjorde imidlertid livet surt for Ulf og Nils da han hoppet inn med 3 hjerter over Ulfs sterke kløveråpning:

Det ble ikke enkelt å få utvekslet informasjon etter dette. Kanskje litt forsiktig av Nils å passe, men samtidig kan det godt tenkes at 4 spar er høyeste kontrakt som står. Det er jo ikke så mye som tyder på at det er noe særlig tilpasning i spillet. Tor spilte ut sin single ruter. Uansett utspill var det med den aktuelle sitsen tolv enkle stikk for spillefører. Alt forsvaret fikk var et trumfstikk.

Ved det andre bordet fikk Zimmermann og Multon mer sving på sakene:

Det er meg ikke kjent hva alle meldingene betyr, men øst krevde til utgang med 2 ruter og fikk vist minst 6-korts ruter med 3 ruter. Med ess-konge i begge majorfargene er det ingen tvil om at han har meget gode kort.

Boye fant utspillet som setter spillefører under mest press, nemlig kløver. Kløver 8 gikk til dama i nord og spilleførers ess. Han tok for to store trumf, og fikk se at syd satt med et sikkert stikk i den sorten. Han fortsatte så med spar til esset og spar konge, som han kastet en kløver på. Nok en spar trumfet han på hånda, og det var godt nytt for spillefører at det var syd som hadde den siste uteværende sparen.

Zimmerman tok for ruter dame før han spilte hjerter til bordet. Deretter spilte han en stående spar fra bordet, og fikk med det kastet sin siste kløvertaper. Syd kunne trumfe, men det var med et originalstikk. Det var ikke mer å få tak i for forsvaret. Det var fortsatt en hjerterinnkomst i bordet som gjorde at spillefører fikk kastet sin hjertertaper på en godspilt spar. Dermed 10 IMP til Monaco.

Dette spillet ga forøvrig en sving i de norske damenes kamp mot Danmark også, men her var det i norsk favør. Mens Ann Karin Fuglestad spilte hjem 6 ruter for Norge, gikk den danske spilleføreren beit.

Hun spilte på å stjele en hjerter i bordet etter å ha fått hjerter ut. Det er nok en mye bedre spilleplan å stjele god sparen, slik som Zimmermann gjorde. Merk også at man ikke blir satt under like stort press med hjerter ut siden man da har kløver ess i behold.

De norske damene tok en imponerende seier mot Danmark, og ligger på en finfin andreplass etter første dag. Christian Bakke har skrevet en kamprapport fra dette oppgjøret. Veteranene har også fått en flott åpning på mesterskapet. De holder førsteplassen etter dagens tre kamper!

God start for Norge senior/damer

Det er ikke bare det åpne laget som har startet EM forrykende. Både veteranlaget og damelaget ser ut til å få en god start på EM. I starten av kamp 3 er veteranene i tet, og damene ligger på 2. plass foreløpig:

Resultater i senior (til venstre) og damer.

Det er imidlertidig lenge igjen, og Norges veteraner har i øyeblikket et dårlig spill:

Din makker har åpnet 2 ruter multi i 1. hånd ugunstig. Hva ville du meldt på syd sin hånd?

Alternativene er 2 hjerter pass/korriger, 2 spar pass/korriger (men hvis du gjenmelder 3 spar tror jeg det viser invitt med spar), 2NT er krav og spør etter makkers farge og maks/min.

 

Den norske syd valgte å si 2 hjerter, og da gikk det pass rundt. Denne gangen ble det feil, da dette var alle hendene:

Slik det sitter står det 4 hjerter, mens 4 spar er en veldig god kontrakt. Det hadde vært enklere om nord hadde åpnet 2 hjerter svake 2, da kunne syd meldt 2 spar, og nord kunne ikke hatt bedre kort og vil stå på til utgang.

Var syd for passiv, eller var det uflaks med systemet?

I skrivende stund er spillet scoret, og Danmark vant en 10'er, men på spillet etter kom det 11 IMP tilbake da danskene gikk beit i en slem. Forhåpentligvis fortsetter våre 3 lag i samme spor!

Noen bilder fra BBO-bordene

I skrivende stund er dagens siste kamp godt i gang. To av Norges lag overføres på BBO. I åpen klasse møter Norge Monaco (med Geir Helgemo og Tor Helness). I dameklassen møtes Norge og Danmark. I veteranklassen møtes også Norge og Danmark, men denne kampen overføres ikke på BBO. Under kan du se noen bilder fra de norske BBO-oppgjørene.


I åpent rom møter Espen og Boye Zimmermann og Multon.


I lukket rom møter Ulf og Nils Helgemo og Helness.


Marianne og Ann Karin møter Rasmussen og Bilde i åpent rom.


Her gjør Gunn Tove og Torild de siste forberedelsene i lukket rom før oppgjøret mot Madsen og Houlberg.

 

Storseier til veteranene mot Finland

I andre funde slo veteranene til med storseier mot Finland. 83-5 i IMP var mer enn nok til å sikre 20-0-seier. Jeg kommer om litt tilbake med noen spill fra kampen senere i kveld.

I skrivende stund kommer det opp BBO-kamper med både det åpne laget og damelaget. Følg med!


Veteranlaget har fått en flott åpning på EM!

Så snudde det for Norge!

Norge lå lenge under stort mot Wales, bl.a. etter at Boye og Espen meldte en god slem der det dessverre satt surt, men så snudde Norge kampen med en god spurt:

42-0 på de siste 6 spillene reddet kampen for Norge, som til slutt vant med 9 IMP.

På spill 27 fikk Allan og Terje spille 4 hjerter med 10 stikk, mens Espen og Boye meldte over i 4 spar. Øst burde ha doblet og redusert til 3 IMP til Norge, men nå ble det i stedet kun 100 og 8 norske IMP.

På spillet etter ble det nok en 8'er til Norge:

Espen valgte å åpne i 2 kløver på hånden i nord, og da ble det vanskelig for motparten å komme inn. Øst meldte inn 2 ruter, men etter systemet viste dette 4+ spar + en minor. Øst hadde glemt dette, og vest fant aldri ut hvilken minor makkeren hadde, og Espen fikk spille 4 spar for 10 stikk og +620.

Ved det andre bordet stampet Terje og Allan i 5 ruter doblet. Motparten tok for 3 majorstikk, før nord skiftet til liten kløver. Allan kunne klart seg med 1 beit hvis han tar kutten, men etter at nord hadde vist begge major i meldingsforløpet, ville han ikke risikere å få kløverstjeling for 500, og stakk dermed med esset for 300. 8 nye IMP til Norge, og comebacket var i gang.

 

På spillet etter spilte Wales bort en soneutgang, der det satt litt surt, mens Espen og Boye var i en mye sikrere 3NT.

Så fikk Boye og Espen tatt motparten:

Espen spilte ut hjerter konge, og skiftet til liten ruter. Vest stakk og spilte spar konge til nords ess. Espen fortsatte med ruter ess og ny ruter til vests konge. Spillefører tok for spar dame, mens nord trumfet spar knekt med sin siste trumf. Syd la spar 8 på den tredje runde sparen for å indikere at vest hadde spar 10 (med 108 ville han lagt 10'en).

Espen tenkte en stund før han skiftet til liten kløver. Spillefører la liten i bordet, og stakk kløver 10 med esset, før han innkasserte spar 10, der Espen måtte hive en hjerter.

Så spilte vest en kløver mot bordet, og Espen la liten i tempo, og spillefører la liten, slik at knekten i syd tok stikket. Boye kunne nå spille liten hjerter tilbake, før Espen innkasserte de to siste stikkene for K9 i kløver over bordets Q8. 300 ga Norge 6 imp, mot 1NT med en beit på andre bordet.

Norge vant 5 og 2 IMP på de siste to spillene, og snudde kampen til seier!

I tillegg ryktes det at det kan komme ytterligere IMP til Norge:

Terje i vest fikk forklart at nords 2NT var naturlig, og da var det lite fristende å stå på mot utgang, da han visste at nord satt bak med hjerterhonnører.

Nord forklarte derimot 2NT som en god løft til 3 kløver til øst. Vest har dermed fått feil forklaring, så spørs det hva makkerskapsavtalene til NS egentlig viser. Halve salen har meldt utgang, så det er håp om at Norge kan få en korrigering og dermed flere IMP!