Mandag: Norge på BBO hele dagen!

Mandag er vi så heldige at vi får se norske innslag på BBO i alle tre rundene, to ganger representert ved laget i åpen klasse og en gang ved damelaget. Forhåpentligvis er det mye god norsk bridge å se fram til.

Dagens program ser slik ut:

Åpen klasse: Running scores
05:00: Norge - Egypt  BBO
08.30: Norge - Chile
11.30: Norge - Israel   BBO

Damer: Running scores
05:00: Norge - New Zealand
08.30: Norge - England   BBO
11.30: Norge - Sør-Afrika

Veteran: Running scores
05:00: Norge - Polen
08.30: Norge - Forente arabiske emirater
11.30: Norge - Japan

Jeg håper du får anledning til å følge med. Heia Norge!

Kamprapport Norge - Sverige (D)

Har du sett ei rekke som dette før?

10 - 17 - 10 - 5 - 5 - 9 - 12 - 17

Dette er faktisk IMP-scorene de norske damene fikk gleden av å notere i sin kolonne da de sammenlignet listene etter dagens siste kamp. Motstandere var ingen ringere enn Sverige, som tok sølv i forrige EM. De nevnte åtte scorene kom på rekke og rad fra og med spill 3 til og med spill 10. For ordens skyld skal det nevnes at Norge fikk en treer inn senere i kampen og at svenskene sanket sammen 21 IMP i løpet av de 16 spillene.

Men likevel var det den norske dominansen total. Ja, det var til og med like før vi måtte ta fram kuleramma for å holde kontroll på hvor mange IMP Norge faktisk samlet i løpet av kampen. Da det hele var over hadde Norge vunnet hele 88-21. Det var mer enn nok til å få med seg 20 vinnerpoeng fra prestisjeoppgjøret. Dermed har damene fått en flott start på mesterskapet. Det skal i rettferdighetens navn sies at de svenske damene langt fra spilte sin beste kamp for året, men uansett var det stor grunn til å glede seg over resultatet for oss nordmenn!


Damelaget kunne juble etter 20-0 mot Sverige! Fra venstre Jon Egil Furunes, Torild Heskje, Liv Marit Grude, Gunn Tove Vist, Bodil N. Øigarden og Anne-Lill Hellemann.
(foto: Maria Ursin Ingebrigtsen)

La oss koste på oss et tilbakeblikk på noen av spillene fra kampen. Aller først en meget interessant spilleprøve:

Hvordan planlegger du spilleføringa etter spar 5 (norsk fordeling) ut fra vest, som går via knekten i øst til dama på hånda?

Om ruteren løser seg uten taper er det minst ti stikk i kontrakten (2+1+5+2). Man kan bare ta kløverfinessen og etter hvert summere opp hvor mange overstikk det blir.

Men om du må gi bort stikk for ruter dame er det straks mer fare på ferde. Med kun fire ruterstikk, to sparstikk og to ess er du oppe i åtte totalt. Da kan det virke som kløverfinessen blir siste mulighet.

Forresten er det kanske ikke opplagt hvilken farge man skal spille på først? Vil du legge ned esset og kongen i ruter, eller kan det være et alternativ å ta kløverfinessen på direkten? Om kløver til dama holder stikk, er du sikret hjemgang. Nå kan du nemlig gå over på ruteren. Men hvis øst kommer inn på kløver konge, kan du være nokså sikker på å få gjennomspill i spar. Da må ruteren etter alt å dømme løses uten taper etterpå.

Hele spillet så slik ut:

Etter spar ut til dama er vinnende variant å spille tre ganger ruter til vest. Hva skal vest spille inne på ruter dame? Det finnes ingen medisin som gir beit, i alle fall ikke med åpne kort. Det som setter spillefører under mest press er hjerter konge. Med åpne kort er det mulig å å vinne kontrakten uansett. Om du stikker med esset vil ikke motparten være i stand til å hente mer enn to hjerterstikk i tillegg til ett stikk i hver av minorfargene. Om du i stedet lasjerer to ganger vil det kunne oppstå en innspillsskvis mot øst i hjerter og kløver.

Torild Heskje spilte tre ganger ruter fra toppen etter spar ut til knekten og dama. Øst saket to hjerter på ruterrundene. Vest hadde all mulig grunn til å kapitulere da hun kom inn. Aktuelt skiftet hun kløver. Torild kunne dermed hente ni stikk (2+1+4+2).

Ved det andre bordet valgte den svenske spilleføreren å spille på kløverfinessen direkte i stikk to. Nå kunne Liv Marit Grude ha sikret beit i kontrakten ved å stikke og spille ny spar. Men hun lasjerte aktuelt i et forsøk på å lure spillefører til å ta finessen en gang til. Spillefører gikk da løs på ruteren fra toppen. Bodil Nyheim Øigarden kom inn på dama, og skiftet til hjerter konge.Spillefører stakk med esset, og fulgte opp med to ruterstikk og spar ess.

Spillefører hadde dermed hentet åtte stikk (2+1+4+1). Hun kunne nå notert hjemgang ved å gjøre noe så enkelt som å ta for kløveresset. Men da hun i stedet prøvde å gå for overstikket, kunne Liv Marit stikke med kongen. Forsvret kunne så hente resten av stikkene. Ikke akkurat safety play av svensken i syd! Dermed var den første tieren i den norske tallrekka du ble presentert for i starten av dette innlegget et faktum.

Du kan også lese om dette spillet på GeOs blogg.

Allerede i neste spill ventet mer:

Svenskene hadde tydeligvis en misforståelse som førte til at de endte opp i 6 ruter på 4-1-tilpasning.

Det er på sin plass å informere om at de norske navnene i diagrammet er feil. På BBO var Vist - Heskje lagt inn øst vest, mens Grude - Øigarden var plassert nord-syd. I realiteten var det motsatt. Ved det aktuelle bordet satt Liv Marit Grude i øst og Bodil Nyheim Øigarden i vest.

I 6 ruter ble det to beit. Gunn Tove Vist (nord) og Torild Heskje meldte seg fram til standardkontrakten i det andre rommet:

Da hjerteren løste seg uten taper ble det sågar overstikk i 6 hjerter. 17 IMP til Norge.

*Forklaring av meldingene: 1 hjerter viste spar, 2 hjerter var naturlig revers, 4 ruter splinter (hjerterstøtte med kortfarge i ruter), 4 grand spørsmål etter nøkkelkort, 5 kløver viste ett eller fire av fem ess, 5 ruter spurte etter trumfdama og 5 hjerter benektet denne.

I spill 5 ble valg av utgang avgjørende:

Ved det andre bordet meldte svenskene 5 kløver. For å beite den kontrakten må nord finne hjerter ut. Gunn Tove Vist blinket utspillet, og forsvaret måtte dermed få for begge majorkongene i tillegg til ruter ess. Ei beit.

Men tilbake til 3 grand. Hvordan vil du planegge spilleføringa med ruter ut til tieren og en honnør på hånda. Spillet inneholder flere instruktive poeng. For det første er det mulig å gardere seg mot 4-0-sits i kløver på begge sider. Legg ned en honnør fra øst først. Det gir en mulighet til å fiske opp knekten på begge sider.

Etter å ha fått ett ruterstikk i utspillet, har du i tillegg fem kløverstikk og de to majoressene. Det blir åtte stikk tilsammen, men du mangler fortsatt ett før du er trygt i havn. Det er finessemuligheter i begge majorfargene, men hvilken av dem velger du?

Her gjelder det å holde ute den farlige hånda ute. Du vil nødig riskere at syd kommer inn og spiller ruter gjennom din gjenværende ugarderte honnør. Dermed tar du sparfinessen, og ikke hjerterfinessen. Selv om finessen ryker, er ruteren beskyttet. Så lenge du har passet på å bevare kommunikasjonen i kløver, vil du kunne hente et tilstrekkelig antall stikk i kontrakten.

Aktuelt fikk Bodil hjerter ut, og dermed var hun i realiten hjemme allerede etter utspillet. Det endte med ti stikk og en tier inn for Norge.

Litt senere i kampen dukket dette actionfylte spillet opp:

 

I 5 ruter doblet kunne ikke nord få mer enn ett ruterstikk og ett kløverstikk. Liv Marit kunne kaste spar på hånda på bordets to siste kløverstikk. Merkelig valg av nord å doble 5 ruter. Om hun skal melde bør 5 hjerter vurderes som et like godt alternativ.

Også ved det andre bordet fikk Norge sannelig doblet utgang i hus:

Legg merke til at den svenske spilleren i øst valgte å doble 4 hjerter i stedet for å melde inn 4 grand for å vise minst 5-5 i minor. Jeg må si at jeg klart foretrekker 4 grand framfor dobling. Mot 5 hjerter må motspillerne innkassere to sparstikk med en gang om det skal bli beit. Hvis ikke forsvinner den ene spartaperen på ruter ess. Da ruter konge ble spilt ut, som selvsagt ikke var unaturlig, var det en enkel sak for Torild å vinne kontrakten. 17 IMP til Norge var et faktum for andre gang i kampen.

Vi kan nok ikke forvente mange kamper av denne typen i mesterskapet, men la oss håpe at damene våre tar med seg godfølelsen fra denne knusende seieren mot Sverige langt inn i mesterskapet!

Resultater VM-dag 1

I åpen klasse og dameklassen har Norge fått en flott start på VM i Wuhan. Begge lagene har to storseiere og ett klart tap. Også veteranene har to seire og ett tap, men den samlede VP-sankinga har vært lavere enn for de to andre lagene. Uansett henger alle våre lag godt med i kampen om avansement til sluttspillet etter tre av 24 kamper. Vi er så vidt i gang, men det er aldri en ulempe å få god start. Under følger resultatene fra første dag og stillinga så langt (klikk på overskriftene for komlette resultatlister).

Dagens resultater i åpen klasse:
Norge - Guadeloupe 20 - 0  (IMP-score: 78 - 7)
Norge - Bangladesh 7,45 - 12,55  (IMP-score: 38 - 47)
Norge - Kina 20 - 0 (IMP-score: 72 - 11)

En titt på hvordan Norge ligger an når det gjelder mitt skjema til å nå sluttspill:

Runde Motstander Forventet plassering Budsjetterte poeng Antall VP til Norge +/-
1 Guadeloupe 17-24 14 20 +6
2 Bangladesh 17-24 14 7,45 -6,55
3 Kina 1-8 8 20 +12

Med dagens resultater er Norge dermed 11,45 VP foran mitt skjema til å nå sluttspill (justert etter motstand).

Sett i forhold til forventet snitt som kreves for å gå videre (11,2 VP) er Norge 13,85 VP foran skjema.

 

Dagens resultater i dameklassen:
Norge - Hong Kong 18,33 -1,67  (IMP-score: 48- 6)
Norge - Canada 3,58 - 16,42  (IMP-score: 7 - 35)
Norge - Sverige 20 - 0  (IMP-score: 87 - 21)

En titt på hvordan Norge ligger an når det gjelder mitt skjema til å nå sluttspill:

Runde Motstander Forventet plassering Budsjetterte poeng Antall VP til Norge +/-
1 Hong Kong 17-24 15 18,33 +3,33
2 Canada 9-16 13,5 3,58 -9,92
3 Sverige 1-8 8,5 20 +11,5


Med dagens resultater er Norge dermed 4,91 VP foran mitt skjema til å nå sluttspill (justert etter motstand).

Sett i forhold til forventet snitt som kreves for å gå videre (12,5 VP) er Norge 4,41 VP foran skjema.

 

Dagens resultater i veteranklassen:
Norge - Taiwan 3,91 - 16,09 (IMP-score: 12 - 38)
Norge - Italia 14,60 - 5,40 (IMP-score: 60 - 42)
Norge - Kina 12,80 - 7,20  (IMP-score: 29 - 19)

En titt på hvordan Norge ligger an når det gjelder mitt skjema til å nå sluttspill:

Runde Motstander Forventet plassering Budsjetterte poeng Antall VP til Norge +/-
1 Taiwan 17-24 14,7 3,91 -10,79
2 Italia 9-16 13 14,60 +1,60
3 Kina 9-16 13 12,80

-0,20

Med dagens resultater er Norge dermed 9,39 VP bak mitt skjema til å nå sluttspill (justert etter motstand).

Sett i forhold til forventet snitt som kreves for å gå videre (12,2 VP) er Norge 5,29 VP bak skjema.                                     

Resultater fra runde 2

I dagens andre runde reiste veteranlaget seg og tok en komfortabel seier mot Italia (60-42 i IMP/14,6-5,4 i VP). Våre to andre lag tapte dessvere sine kamper. I åpen klasse tapte Norge 38-47 mot Bangladesh, mens damene tapte 7-35 mot Canada.

Slik ser resultatene ut etter to kamper:

Åpen klasse:

Dameklassen:

Veteranklassen:

I dagens siste runde kan du følge Norges damelag mot Sverige på BBO. Vi stiller med Heskje - Vist i åpent rom og Grude - Øigarden i lukket. Kampen starter 11:30 norsk tid.

Vi følger åpningskampen (oppdatert)

VM åpner klokka 05 natt til søndag.

Her er livelenkene hvor du kan følge resultatene til de norske lagene:

Åpen klasse
Dameklassen
Veteranklassen

I første runde kan Norges lag i åpen klasse følges direkte på BBO. Vi stiller med Terje Aa - Allan Livgård øst-vest i åpent rom og Nils Kvangraven - Ulf Tundal nord-syd i lukket rom.

Allerede i første spill ble det utgangssving inn for Norge:

2 kløver fra Nils var presisjon, opp til 15 honnørpoeng og minst 5-korts kløver. Guadeloupe havnet etter hvert i 4 hjerter. Det var ingen optimal kontrakt. Sjansene var langt bedre i sparkontrakt. Heldigvis meldte Allan og Terje seg fram til 4 spar. Hvordan det skjedde er imidlertid uvisst da det ikke er loggført på BBO. Om motparten starter med to kløverstikk, må trumfen løses uten taper og ruteren med én taper. Slik det sitter er det rimelig å fikse dette.

To beit i 4 hjerter og hjemgang i 4 spar ga 11 IMP inn, og dermed ble det en flying start for vårt lag i åpen klasse!

Det var lite omsetning i løpet av de neste fem spillene, men i spill 7 skulle det bli ny utgangssving inn for Norge:

Det var ingen opplagt melding i øst over opplysende dobling fra makker. Allan valgte å innlede med å overmelde 2 spar og kom igjen med 3 hjerter over 2 grand. Terje løftet så til utgang.

Syd valgte å spille ut spar ess. Allan trumfet på hånda. Deretter fulgte hjerter ess og ny hjerter til kongen. Bordets siste spartaper ble stjålet med håndas siste trumf. Kløver til bordet fulgte. Da dama kom på var det ikke noe problem å løse den farga uten taper. Bordets rutertaper forsvant på den femte kløveren, og dermed var det ikke mer enn ett trumfstikk å hente for forsvaret.

Ved det andre bordet kom ikke øst-vest med i meldingsforløpet:

Ulf måtte gå ei beit i 3 spar, men det ble likevel et stort vinstspill for Norge, nærmere bestemt 11 IMP.

Allerede i neste spill ble det nok en gang 11 IMP til Norge:

Allan og Terje meldte seg opp i 5 kløver etter sperremelding i ruter fra motparten. Når man ser øst og vests kort mot hverandre kan lilleslem være spennende, men det er ikke en kontrakt man absolutt bør melde. Særlig etter sperremelding kan det sitte surt imot, og slik meldingene aktuelt gikk er det i praksis svært vanskelig å komme høyere.

Allan tapte ett stikk i hver av minorfargene, og vant dermed utgangen akkurat.

Ved det andre bordet fikk Guadeloupe melde i fred, og da endte de i 3 grand. Etter at Nils fikk satt opp ruteren i utspillet, var vest tvunget til å løse kløveren uten taper. Eller rettere sagt var han nødt til å få satt opp kløveren uten å slippe nord inn. I og med at det ikke er meldt noe imot, er det ikke urimelig å toppslå kløveren. Det var ikke rett medisin denne gang, og dermed ble det to beit i kontrakten.

Om nord hadde avgitt ei sperremelding i ruter ville saken imidlertid stilt seg annerledes. I og med at spillefører disponerer begge majoressene er det ufarlig å slippe inn syd på kløver dame gitt at nord har 6-korts ruter. Dermed bør man rett og slett ta finessen for å unngå at nord kommer inn!

Samtidig kan vi konstatere at damelaget vårt er i tet idet vi går inn i avslutninga av første kamp:

Etter å ha havnet under 0-6 etter fire spill mot Hong Kong, har de nå gått opp i ledelsen med IMP-sifrene 40-7 idet det gjenstår tre spill. Måtte dette fortsette!

Tilbake til BBO-kampen i åpen klasse. Nils og Ulf profitterte på sitt relésystem i spill 13:

Ulf fikk etter hvert gode kort da makker viste fram ei maxhånd med ei viss kløvertilpasning. 3 ruter fra Nils viste nemlig minst dobbelton kløver og enten singleton eller renons i ruter. 4 hjerter viste kontroll og fortalte samtidig om minst fem kontroller. Esset teller som to, mens konger og trumfdama teller som én. Med den informasjonen Ulf hadde til rådighet måtte det være godt spill for lilleslem.

Hele spillet så slik ut:

Etter trumfutspill var det nokså enkelt å vinne 6 kløver. Med seks trumfstikk, to toppstikk i både spar og ruter, samt hjerteress, var det altså elleve sikre stikk da trumfen var jevnt fordelt. Det tolvte stikket kan enkelt settes opp i spar med inntaket i behold i hjerter.

Tilsynelatende kunne det se ut til at hjerterutspill gjorde det hakket verre i og med at inntaket til sparen da blir dratt ut. Men i praksis virker det som beste plan er å stikke utspillet med esset for så å stjele de to rutertaperne med tieren og esset. Dette går fint så lenge ikke en av motstanderne har D8xx i trumf og motparten ikke kan få tak i ei stjeling i tillegg til originalstikket i trumf.

Ved det andre bordet luktet Guadeloupe litt på slem, men endte opp med å stoppe i 5 kløver. Dermed 13 IMP til Norge.

Til slutt endte det med IMP-sifrene 78-7 til Norge. Det er mer enn nok til å få med seg full pott når vi regner om til vinnerpoeng. Dermed har Norge fått en like god start som i EM i fjor, og er eneste lag med full pott etter første runde. Alltid kjekt å få en god start!

Også i dameklassen leder Norge åpningskampen takket være storseier mot Hong Kong. IMP-sifrene 48-6 var nok til at de norske damene fikk med seg drøyt 18 vinnerpoeng. Veteranene fikk dessverre ingen god start. Det ble et relativt klart tap mot Taiwan (12-38 i IMP/3,91-16,07 i VP). Heldigvis er det mange kamper igjen.

Etter en lunsjpause tar lagene fatt på runde to klokka 08:30 norsk tid. Dessverre får vi ikke sjansen til å følge noen av de norske lagene på BBO da, men vi kan se fram til å se de norske damene mot Sverige på BBO i dagens siste runde. Den kampen starter 11:30 norsk tid.