Et innlegg fra bloggen Mesterskapsbloggen Mesterskapsbloggen

Kamprapport Norge - Sverige (D)

Har du sett ei rekke som dette før?

10 - 17 - 10 - 5 - 5 - 9 - 12 - 17

Dette er faktisk IMP-scorene de norske damene fikk gleden av å notere i sin kolonne da de sammenlignet listene etter dagens siste kamp. Motstandere var ingen ringere enn Sverige, som tok sølv i forrige EM. De nevnte åtte scorene kom på rekke og rad fra og med spill 3 til og med spill 10. For ordens skyld skal det nevnes at Norge fikk en treer inn senere i kampen og at svenskene sanket sammen 21 IMP i løpet av de 16 spillene.

Men likevel var det den norske dominansen total. Ja, det var til og med like før vi måtte ta fram kuleramma for å holde kontroll på hvor mange IMP Norge faktisk samlet i løpet av kampen. Da det hele var over hadde Norge vunnet hele 88-21. Det var mer enn nok til å få med seg 20 vinnerpoeng fra prestisjeoppgjøret. Dermed har damene fått en flott start på mesterskapet. Det skal i rettferdighetens navn sies at de svenske damene langt fra spilte sin beste kamp for året, men uansett var det stor grunn til å glede seg over resultatet for oss nordmenn!


Damelaget kunne juble etter 20-0 mot Sverige! Fra venstre Jon Egil Furunes, Torild Heskje, Liv Marit Grude, Gunn Tove Vist, Bodil N. Øigarden og Anne-Lill Hellemann.
(foto: Maria Ursin Ingebrigtsen)

La oss koste på oss et tilbakeblikk på noen av spillene fra kampen. Aller først en meget interessant spilleprøve:

Hvordan planlegger du spilleføringa etter spar 5 (norsk fordeling) ut fra vest, som går via knekten i øst til dama på hånda?

Om ruteren løser seg uten taper er det minst ti stikk i kontrakten (2+1+5+2). Man kan bare ta kløverfinessen og etter hvert summere opp hvor mange overstikk det blir.

Men om du må gi bort stikk for ruter dame er det straks mer fare på ferde. Med kun fire ruterstikk, to sparstikk og to ess er du oppe i åtte totalt. Da kan det virke som kløverfinessen blir siste mulighet.

Forresten er det kanske ikke opplagt hvilken farge man skal spille på først? Vil du legge ned esset og kongen i ruter, eller kan det være et alternativ å ta kløverfinessen på direkten? Om kløver til dama holder stikk, er du sikret hjemgang. Nå kan du nemlig gå over på ruteren. Men hvis øst kommer inn på kløver konge, kan du være nokså sikker på å få gjennomspill i spar. Da må ruteren etter alt å dømme løses uten taper etterpå.

Hele spillet så slik ut:

Etter spar ut til dama er vinnende variant å spille tre ganger ruter til vest. Hva skal vest spille inne på ruter dame? Det finnes ingen medisin som gir beit, i alle fall ikke med åpne kort. Det som setter spillefører under mest press er hjerter konge. Med åpne kort er det mulig å å vinne kontrakten uansett. Om du stikker med esset vil ikke motparten være i stand til å hente mer enn to hjerterstikk i tillegg til ett stikk i hver av minorfargene. Om du i stedet lasjerer to ganger vil det kunne oppstå en innspillsskvis mot øst i hjerter og kløver.

Torild Heskje spilte tre ganger ruter fra toppen etter spar ut til knekten og dama. Øst saket to hjerter på ruterrundene. Vest hadde all mulig grunn til å kapitulere da hun kom inn. Aktuelt skiftet hun kløver. Torild kunne dermed hente ni stikk (2+1+4+2).

Ved det andre bordet valgte den svenske spilleføreren å spille på kløverfinessen direkte i stikk to. Nå kunne Liv Marit Grude ha sikret beit i kontrakten ved å stikke og spille ny spar. Men hun lasjerte aktuelt i et forsøk på å lure spillefører til å ta finessen en gang til. Spillefører gikk da løs på ruteren fra toppen. Bodil Nyheim Øigarden kom inn på dama, og skiftet til hjerter konge.Spillefører stakk med esset, og fulgte opp med to ruterstikk og spar ess.

Spillefører hadde dermed hentet åtte stikk (2+1+4+1). Hun kunne nå notert hjemgang ved å gjøre noe så enkelt som å ta for kløveresset. Men da hun i stedet prøvde å gå for overstikket, kunne Liv Marit stikke med kongen. Forsvret kunne så hente resten av stikkene. Ikke akkurat safety play av svensken i syd! Dermed var den første tieren i den norske tallrekka du ble presentert for i starten av dette innlegget et faktum.

Du kan også lese om dette spillet på GeOs blogg.

Allerede i neste spill ventet mer:

Svenskene hadde tydeligvis en misforståelse som førte til at de endte opp i 6 ruter på 4-1-tilpasning.

Det er på sin plass å informere om at de norske navnene i diagrammet er feil. På BBO var Vist - Heskje lagt inn øst vest, mens Grude - Øigarden var plassert nord-syd. I realiteten var det motsatt. Ved det aktuelle bordet satt Liv Marit Grude i øst og Bodil Nyheim Øigarden i vest.

I 6 ruter ble det to beit. Gunn Tove Vist (nord) og Torild Heskje meldte seg fram til standardkontrakten i det andre rommet:

Da hjerteren løste seg uten taper ble det sågar overstikk i 6 hjerter. 17 IMP til Norge.

*Forklaring av meldingene: 1 hjerter viste spar, 2 hjerter var naturlig revers, 4 ruter splinter (hjerterstøtte med kortfarge i ruter), 4 grand spørsmål etter nøkkelkort, 5 kløver viste ett eller fire av fem ess, 5 ruter spurte etter trumfdama og 5 hjerter benektet denne.

I spill 5 ble valg av utgang avgjørende:

Ved det andre bordet meldte svenskene 5 kløver. For å beite den kontrakten må nord finne hjerter ut. Gunn Tove Vist blinket utspillet, og forsvaret måtte dermed få for begge majorkongene i tillegg til ruter ess. Ei beit.

Men tilbake til 3 grand. Hvordan vil du planegge spilleføringa med ruter ut til tieren og en honnør på hånda. Spillet inneholder flere instruktive poeng. For det første er det mulig å gardere seg mot 4-0-sits i kløver på begge sider. Legg ned en honnør fra øst først. Det gir en mulighet til å fiske opp knekten på begge sider.

Etter å ha fått ett ruterstikk i utspillet, har du i tillegg fem kløverstikk og de to majoressene. Det blir åtte stikk tilsammen, men du mangler fortsatt ett før du er trygt i havn. Det er finessemuligheter i begge majorfargene, men hvilken av dem velger du?

Her gjelder det å holde ute den farlige hånda ute. Du vil nødig riskere at syd kommer inn og spiller ruter gjennom din gjenværende ugarderte honnør. Dermed tar du sparfinessen, og ikke hjerterfinessen. Selv om finessen ryker, er ruteren beskyttet. Så lenge du har passet på å bevare kommunikasjonen i kløver, vil du kunne hente et tilstrekkelig antall stikk i kontrakten.

Aktuelt fikk Bodil hjerter ut, og dermed var hun i realiten hjemme allerede etter utspillet. Det endte med ti stikk og en tier inn for Norge.

Litt senere i kampen dukket dette actionfylte spillet opp:

 

I 5 ruter doblet kunne ikke nord få mer enn ett ruterstikk og ett kløverstikk. Liv Marit kunne kaste spar på hånda på bordets to siste kløverstikk. Merkelig valg av nord å doble 5 ruter. Om hun skal melde bør 5 hjerter vurderes som et like godt alternativ.

Også ved det andre bordet fikk Norge sannelig doblet utgang i hus:

Legg merke til at den svenske spilleren i øst valgte å doble 4 hjerter i stedet for å melde inn 4 grand for å vise minst 5-5 i minor. Jeg må si at jeg klart foretrekker 4 grand framfor dobling. Mot 5 hjerter må motspillerne innkassere to sparstikk med en gang om det skal bli beit. Hvis ikke forsvinner den ene spartaperen på ruter ess. Da ruter konge ble spilt ut, som selvsagt ikke var unaturlig, var det en enkel sak for Torild å vinne kontrakten. 17 IMP til Norge var et faktum for andre gang i kampen.

Vi kan nok ikke forvente mange kamper av denne typen i mesterskapet, men la oss håpe at damene våre tar med seg godfølelsen fra denne knusende seieren mot Sverige langt inn i mesterskapet!

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.