50 påmeldte til nybegynnerkurs. Hvordan?

På stand 30.10.2021 – «Spill bridge på Nesodden!»

Av: Per Watz

De fleste bridgeklubber i landet våknet nok opp av sin «Korona-søvn» og sa til seg selv at her har vi visst noe å gjøre for å gjenskape bridgemiljøet lokalt til det som var før Korona-epidemien rammet oss.

Laget rekrutteringsutvalg i mai

Nesodden BK var, som bjørnen – våkne allerede på vårparten. I mai satte styret i klubben ned et rekrutteringsutvalg, og vi startet diskusjonen om hvordan vi skulle hanke inn de gamle medlemmene som hadde forsvunnet under koronaen.

Utvalgets medlemmer brukte en liste over «gamle medlemmer» og ringte dem for å høre om de ville være med i klubben igjen, og hva som skulle til for at de ville komme tilbake til bridgebordene.

Ringerunde og egen pulje: 5-6 nye bord!

Alle som hadde tatt ordet «bridge» i sin munn siste 20 år ble ringt opp og invitert til å delta i en egen pulje på klubbkveldene våre. Der det var behov fikk de også tilbud om «personlige oppfriskningskurs» - dvs. at vi inviterer til hva vi kaller «celle-kurs» - 4 deltagere + bridgelærer der opplæringen skal matche deltagernes behov. Allerede tidlig på høsten kunne vi glede oss over at denne puljen vokste til 5-6 bord på spille-kveldene. Og det viste seg snart at spillegleden så visst ikke hadde fordampet under koronaen.

Mye vil ha mer!

Men vi ville ikke stoppe der. Klubben har tidligere lyktes godt med å avholde stands for å skape oppmerksomhet om «Bridge – et spill for alle». Det ville vi nå gjenta, og vi fikk tillatelse til å holde en «Rekrutteringsstand» på Tangen Senter lørdag 30.oktober. Mottoet for standen var «Spill bridge på Nesodden!». Plakater med bilder av spillerne våre, samt plakater og roll-ups utlånt fra NBF, ga en fin oppmerksomhet om hva standen dreide seg om.

For å forsterke førsteinntrykket hadde vi også satt opp et bridgebord der kortspillende interesserte kunne få prøve seg på et slag bridge sammen med medlemmer i klubben.

Personlig touch ga braksuksess

Og la det være sagt med en gang – det ble en stor SUKSESS! Hvis noen har ymtet om at Bridgens framtid er over, så ble denne standen et bevis på det motsatte. Resultatet var at over 50 personer som gjerne ville vite mer om hvordan bli bridgespiller, ble notert på blokka. Og selv om nok ikke alle disse blir medlemmer av klubben, så vitner det om et stort rekrutteringspotensial til bridgen!

En slik stand gir seg ikke helt av seg selv. For å tiltrekke oss interesserte måtte vi først og fremst bestemme oss for hva som skulle være «tilbudet» vårt. I første omgang valgte vi å invitere til et informasjonsmøte om bridge generelt og det å spille bridge på Nesodden. Vi skal også spille bridge her – i to grupper: De som aldri har spilt før vil få et lite minibridgekurs, og de som har spilt før vil spille noen spill for å friske på motivasjon og spilleglede. Vi annonserte også et nybegynnerkurs i klubbens regi umiddelbart ut på nyåret.
Vi lagde en egen brosjyre der vi fortalte litt om bridge, om klubben og hvordan spille Bridge på Nesodden. For å skape litt lokal oppmerksomhet tok vi også inn i brosjyren bilder av en del klubbmedlemmer for å gi den en litt «personlig touch».

2-timerssesjoner - 20 medlemmer involvert

Til selve gjennomføringen av standen hadde bedt vi medlemmene i klubben delta med å verve interesserte og være spillere på bridgebordet vårt. Vi delte dagen inn i 2-timers – sesjoner for å sikre at standen var fullt bemannet hele dagen. Og ca 20 medlemmer stilte opp, jevnt fordelt utover lørdagen.

Heldigvis hadde vi fått tillatelse til å ha standen midt i den mest sentrale delen av senteret. Det var en fordel, men det betød ikke at arbeids-forholdene dermed var veldig enkle for våre «ververe». Som vanlig hastet folk fram og tilbake, og det var nok ikke alle som var forberedt på å stoppe opp for å ha en prat om bridge.
Det var først og fremst medlemmene våre som sikret at denne standen ble en stor suksess. Vi hadde på oss «uniform» - T-skjorter fra NBF, og skiftet på å snakke med folk, og å ta «time-out» ved bridgebordet med kaffe og gode bridgeopplevelser med nye makkere.

"Hvorfor vi er så glade, i dette litt rare"

Mange var skeptiske til å «selge» - men ble fortalt at de ganske enkelt bare skulle «fortelle om hvorfor vi er så glade i dette litt rare, men svært fascinerende spillet vårt». Og det var det de gjorde. De fleste traff kjente som de kunne ha en god «verveprat» med, og var ellers blide og inviterte lørdagsshopperne til å vurdere en ny hobby. Det var mange av de som stoppet som sa de hadde spilt bridge før (eller at foreldrene hadde spilt), og kunne tenke seg å ta opp hobbyen igjen. Mange kjente igjen spillere fra plakatene vi hadde hengt opp og fra brosjyren. Det at de kjente noen i klubben var alltid et positivt element i samtalen.

20 deltakere på informasjonsmøte

Informasjonsmøtet med kort «lynkurs» i bridge ble gjennomført 11.november. Gledelig nok fikk vi over 20 deltagere på møtet, så tydeligvis hadde de ikke bare gitt fra seg et telefonnummer i all hast på en travel lørdag.

På møtet informerte vi om klubben og bridgemiljøet på halvøya. Vi viste også fram hvilke planer vi har med rekrutteringsinnsatsen framover - der et standard nybegynnerkurs med oppstart i januar er hovedaktiviteten.

Det ble også tid til å gjennomføre et «minikurs» der medlemmer i klubben var veiledere på bordene. Også det ble godt mottatt.

50 påmeldte til nybegynnerkurs

I begynnelsen av desember har vi fått hele 35 påmeldte til nybegynnerkurset. Nå er det opp til oss i Rekrutteringsutvalget å snøre igjen sekken, og holde det vi har lovet. Da burde vi klare å øke antallet nye bridgespillere på Nesodden.

Vi skal være de første til å understreke at det er litt tidlig å sette to streker under svaret, men utgangspunktet vårt for 2022 må sies å være det aller beste.

Med tilsvarende aktiviteter rundt om i landets bridgeklubber burde det være mulig å doble – sågar kanskje tre-doble – antall medlemmer i NBF.

Erfaringene fra Nesodden burde i hvert fall oppmuntre andre til å forsøke.