Innmeldinger - lenke spilletrening

Tirsdag 15. mars kl 18:00 blir det spilletrening med videogjennomgang på RealBridge. 8 spill. Tema er innmeldinger. Turneringen koster 25,-/spiller (medlemspris), 60,- for ikke-medlemmer.

Spillerlenke

Spillgjennomgangen passer nivå Spill Bridge 2/3. 

Velkommen til en artig og lærerik bridgekveld der begge makkerpar melder.