Medlemstall

Krets Kretsnavn Antall medlemmer Fratrukket par
bak plassen
Delings
tall
1,2
Delings
tall
 3
Delings
tall
5,5
Delings
tall
 8
Delings
tall
 10,5
Antall
plasser
2 NBF Østfold og Follo 943 759 632,50 253,00 138,00 94,88 72,29 4
12 NBF Rogaland 563 379 315,83 126,33 68,91     2
14 NBF Hordaland 518 334 278,33 111,33       2
4 NBF Hedmark og Oppland 489 305 254,17 101,67       2
7 NBF Buskerud 474 290 241,67 96,67       2
15 NBF Sogn og Fjordane 441 257 214,17 85,67       1
18 NBF Midt-Trøndelag 402 218 181,67         1
1 NBF Oslo 388 204 170,00         1
11 NBF Vest-Agder 352 168 140,00         1
9 NBF Telemark 351 167 139,17         1
8 NBF Vestfold 342 158 131,67         1
19 NBF Nord-Trøndelag 331 147 122,50         1
16 NBF Møre og Romsdal 325 141 117,50         1
23 NBF Troms og Ofoten 323 139 115,83         1
20 NBF Helgeland 312 128 106,67         1
3 NBF Romerike 295 111 92,50         0
6 NBF Østerdal 275 91           0
10 NBF Aust-Agder 267 83           0
13 NBF Haugaland 258 74           0
22 NBF Lofoten og Vesterålen 229 45           0
17 NBF Sør-Trøndelag 208 24           0
21 NBF Salten 207 23           0
5 NBF Gudbrandsdal 152 -32           0
24 NBF Vest-Finnmark 111 -73           0
25 NBF Øst-Finnmark 100 -84           0
  47 8656 184 1,2 3 5,5 8   10,5 
  Antall >= par bak plass 184             22