2020

Dag Resultat Spill Kommentarer Premier
Mandag RealBridge
Ruter
Kommenterte spill 1. plass (RelBridge)teller ikke pga at paret med
høyest prosentscore bare spilte fem spill pga
tekniske problem - så alle rykker opp en plass
10
Tirsdag RealBridge
Ruter
 Kommenterte spill     10
 Onsdag  RealBridge
Ruter
 Kommenterte spill    7
 Torsdag

RealBridge 
Ruter

Kommenterte spill  Ekstrapremie til plass 50:
"Kleda er gjennomvåte" av Erlend Skjetne
 11