NM for damelag 2024

NM for damelag 2024 arrangeres helgen 9.-10. mars 2024.
Spillested: Scandic Helsfyr Hotel i Oslo.
Starttidspunkt lørdag: kl. 10:30.
Premieutdeling: kl. 14:45 søndag.
Lagene tillates å ha spillere fra forskjellige kretser.

Hvis Norge kvalifiserer seg til European Champions' Cup via EM for nasjonslag 2024, vil vinnerlaget i NM for damelag være kvalifisert til Champions' Cup.
 Påmelding innen 5. mars 2024.

Deltagerne må være medlem av NBF i 2024 hvis de er norske statsborgere eller bosatt i Norge.

Velkomstturnering:
Fredag kveld kl 20:30 arrangeres det en velkomstturnering over 15 spill - åpen for alle.

Arrangement:
Turneringen arrangeres som monrad lagturnering. Ti runder á ti spill.Festmiddag:
Lørdag kl 20:00 arrangeres det festmiddag.
Det serveres en treretters middag 

Økonomi:
Startkontingent: kr 3.000 pr. lag.

Reiser:
Det opprettes en egen reisestøttekasse på all startkontingent etter at arrangementskostnader er trukket fra. Prinsippene for generell tildeling av reisestøtte i NBFs turneringer gjelder (minimum reiseavstand for reisedekning osv.). For alle reiser trekkes det først fra den vanlige egenandelen på kr 400 per reise (kr 500 ved bil). Reisefordelingskassen utgjøres av startkontingenter fratrukket arrangementskostnader. Hvis totale reisekostnader (fratrukket den vanlige egenandelen) er lavere enn reisekassen, blir det ingen ytterligere egenandel. Hvis totale reisekostnader (fratrukket den vanlige egenandelen) er høyere enn reisekassen, beregnes det ytterligere egenandel på reisene. Den vil være en lik andel av de overskytende reisekostnadene, slik at størrelsen på egenandelen øker med reisekostnadeene.

Eksempel:
Reisefordelingskassen er kr 80.000. Totale reisekostnader etter fratrekk av vanlig egenandel er kr 120.000. Det vil si at reisestøtten blir 2/3 av disse reiseutgiftene. Eller at egenandelen blir 33,3 % av reisekostnadene utover kr 400 (500). Hvis en spiller i dette eksempelet har reiseutgifter på kr 1.600, trekkes altså først kr 400 i vanlig egenandel. Av de overskytende kr 1.200, trekkes 1/3 (kr 400 i egenandel), og det utbetales kr 800 i reisestøtte. En spiller med kr 4.600 i reiseutgifter får tilsvarende utbetalt kr 2.800 i reisestøtte etter fratrekk av kr 400 + kr 1.400 (1/3 av kr 4.200).

Startkontingent betales enklest på Vipps til #11161.
 

Hotell:  

  • Enkeltrom med fullpensjon: kr 1.690,- pr. døgn
  • Dobbeltrom med fullpensjon: kr 1.370,- pr. person pr. døgn
  • Trippelrom med fullpensjon: kr 1.296,67 pr. person pr. døgn
  • Firemannsrom med fullpensjon: kr 1.235,- pr. person pr. døgn
  • Info om rombestilling kommer snarlig.