Juniorfondet

Det nærmer seg 15. mai og det er en av årets to søknadsfrister hvor man kan søke juniorfondet om støtte.

Juniorfondet
Statuttene til juniorfondet har nylig blitt revidert og vi har gått fra 3 kategorier til 2 kategorier å søke støtte i. Kategorien hvor man kunne søke juniorfondet for arbeid innen rekruttering utgår da NBF har ulike andre ordninger hvor det er mulig å søke støtte til dette formålet: Rekrutteringsfondet og prosjektmidler fra nasjonale støtteordninger (mer informasjon kommer). 
 
De to kategoriene man nå kan søke støtte i er:
a) Spillerutvikling av juniorer, herunder støtte til deltakelse i mesterskap.
b) Utvikling av juniorer i administratorroller.
 
NBF ønsker å være en demokratisk organisasjon hvor våre juniorer deltar aktivt. Derfor ønsker vi særlig søknader innen kategori b). Kanskje kan klubben eller kretsen arrangere en samling for juniorer som ønsker å bidra i organisasjonen? Vi har nylig blitt observatørmedlem hos LNU og de kan bidra på et slikt kurs ved at de f.eks kommer med kurstholder. Ved interesse fra flere kan NBF se på muligheten for å organisere et felles, nasjonalt kurs. Oppfordrer derfor alle juniorer, klubber og kretser som er interessert i temaet juniorer inn i verv/utvalg/styret om å ta kontakt med Gunn Tove hvis dere ønsker et sentralt kurstilbud.
 
Mer informasjon om fondet, statutter og hvordan du søker finner du på informasjonssiden. Her finner du også hvordan du kan støtte juniorfondet hvis du ønsker å gi et lite bidrag. 
Tusen takk til alle som støtter juniorene våre <3