SM 2024-25

Alle spillerne i SM må være medlem i 2025 av den krets laget representerer. Det kreves spillerlisens i 1. - 2. divisjon, se reglement om spillerlisens. 

 • 1. divisjon består av tolv lag.
 • 2. divisjon spilles i tre avdelinger med tolv lag.
 • 3. divisjon spilles i ti avdelinger med tolv lag. Geografisk inndeling.
 • 4. divisjon spilles i inntil 36 avdelinger. Geografisk inndeling.

NB: Lagene i 1.-3. divisjon kan bestå av inntil åtte spillere (maks seks spillere kan delta på hver helg). Man kan melde på nye spillere på et lag etter første spillehelg og bytte ut påmeldte spillere som ikke har deltatt første helg.

Arrangementsform:

1. og 2. divisjon: Lagene spiller alle mot alle i kamper â 24 spill. Kampene avvikles 15. - 17. november 2024 og 31. januar. - 2. februar 2025. Begge spillehelger spillehelg starter fredag kl. 19.00 og avsluttes søndag 14:15, det spilles én kamp fredag, tre kamper lørdag og to kamper søndag.

3. divisjon
Lagene spiller alle mot alle i kamper â 20 spill. Kampene avvikles over to helger som for sesongen 2024-25 er fastsatt til  (1.)2. - 3. november 2024 og (7.)8. - 9. februar  2025. Begge spillehelger starter lørdag kl. 10.00 med avslutning søndag kl. 16.20.
NB! Avdeling A spiller én kamp fredag, med start kl. 19:00 begge helger. Avdeling H spiller sammen med 1.-2. divisjon.
Denne sesongen rykker fem lag ned fra hver pulje i 3. divisjon, og 27 lag rykker opp fra 4. divisjon.

Spillesteder 3. divisjon

Avdeling A Spilles i Tromsø.
Avdeling B Første helg spilles delt mellom Mo i Rana og Steinkjer.
Andre helg spilles samlet i Steinkjer
Avdeling C Første helg spilles delt mellom Trondheim og Ålesund.
Andre helg spilles samlet i Trondheim.
Avdeling D Første helg spilles delt mellom Skei og Haugesund.
Andre helg spilles samlet i Bergen.
Avdeling E Første helg spilles delt mellom Stavanger og Rosfjord.
Andre helg spilles samlet i Stavanger.
Avdeling F

Spilles i Tvedestrand.

Avdeling G Spilles på Flesberg.
Avdeling H Spilles på Lillehammer.
Avdeling I Spilles på Kolbotn.Påmelding
Påmelding av lag til Seriemesterskapet skal skje via den krets de respektive lag representerer. Kretser som har lag i 1., 2. og 3. divisjon sender bekreftelse på deltakelse med spillernes fulle navn og medlemsnummer til NBF innen 1. oktober 2024. Bekreftelsen er ikke gyldig før startkontingent er innbetalt. Kretsene faktureres med forfall 1. oktober 2024.

Intakte lag hvor minst halvparten av spillerne fra forrige sesong er med har krav på sin plass. For at en spiller skal telle som del av et intakt lag, må vedkommende ha spilt nok halvrunder foregående sesong til å være berettiget til premie/bonuspoeng, det vil si minst 1/3 av halvrundene, (se avsnitt om premiering). Hvis et lag ikke er intakt, disponerer kretsen plassen.

Påmelding av lag til 4. divisjon foretas ved skriftlig påmelding til kretsen og innbetaling av startkontingent til kretsen innen den frist kretsen har bestemt. Kretsen sender skriftlig beskjed til NBF senest 1. oktober 2024 om antall puljer man skal arrangere. Startkontingent faktureres kretsene etter første spillehelg.

Samtlige lag påmeldt til 4. divisjon innen fristen vil få plass.

I 1. - 3. divisjon kan hvert lag bestå av inntill åtte spillere (maks seks spillere kan delta på hver helg). Lag som skal benytte mer enn seks spillere, kan melde på nye spillere etter første helg. De kan også bytte ut påmeldte spillere som ikke har deltatt første helg. I 4. divisjon er det ingen begrensning. Puljene settes opp geografisk med (5)6-12 lag pr. pulje.

Systemer
Lag i 1. og 2. divisjon (ikke tillatt i 3. - 4. divisjon) som benytter seg av sterkt kunstige systemer, skal innen 1. oktober 2023 sende følgende til NBF:

 • Ferdig utfylte systemkort NBF distribuerer dette til motstanderne.
 • Komplett systembeskrivelser til bruk for turneringsleder og appellutvalg.
 • Alle lag i 1. divisjon skal innen samme frist sende inn systemkort for alle parkombinasjoner.

Arrangement

 • Ikke-spillende autorisert turneringsleder (kan spille 3. og 4.div dersom en annen person administrerer turneringen) – Forbundsautorisert i 1. og 2.div. TL 
  evt. administrator skal være til stede under hele arrangementet.
 • Datagitte kort.
 • Spillstensiler på papir.
 • Resultat- og tidsskjemaer tilgjengelig på papir og tilsendt lagene før spillingen.
 • Butler i 1. – 3.divisjon tilgjengelig på internett.
 • Skjermer i 1. og 2. divisjon.
 • Rama på internett i 1. divisjon.
 • Informasjon til publikum og presse i 1. og 2.divisjon.
 • Resultatfiler skal publiseres fra Ruter (eller sendes NBF på e-post) senest dagen etter arrangementet (samme dag for 1. og 2. div). Utfylt FP-liste med medlemsnummer
  og rapport skal sendes NBF senest en uke etter arrangementet (gjelder bare de som ikke bruker Ruter).

Dersom arrangementet ikke holder den vedtatte standard, kan arrangementsstøtten helt eller delvis bortfalle. For eksempel vil manglende innsending innen fristen eller mangelfull utfylling av FP-lister, hver for seg medføre trekk i arrangementstøtten på kr 500. Kun ved helt spesielle forhold skal disse satsene avvikes.

Arrangementsstøtte

Per arrangementsted og helg:

 • 1.-2. divisjon: Etter budsjett og regning
 • 3. divisjon: kr 4.000
 • 4. divisjon: kr 3.000

Det utbetales kun EN støtte (høyeste sats) når det arrangeres flere puljer samme sted.

I tillegg utbetales pr. deltakende lag og helg:

 • 3. divisjon: kr 350
 • 4. divisjon: kr 300

Premiering

I 1. divisjon utdeles premier til de tre beste lag. I 2., 3. og 4. divisjon premieres avdelingsvinnere. For å oppnå premie må en spiller ha spilt minst 1/3 av halvrundene. FP utdeles etter tabell J.

Reglement

Det er røyke- og alkoholforbud.
For øvrig vises det til Turneringsreglementet.

Startkontingenter

1. divisjon kr 1000 pr. spiller pr. helg
2. divisjon kr 850 pr. spiller pr. helg
3. divisjon kr 600 pr. spiller pr. helg
4. divisjon kr 2.400 pr. lag

Halv pris for juniorer (25 år eller yngre i 2025).