Plassfordeling

  Krets Kretsplass Plassering Medlemstall Deltakelse Totalt
1 NBF Oslo 1 2 1   4
2 NBF Østfold og Follo 1   4   5
3 NBF Romerike 1   0 1 2
4 NBF Hedmark og Oppland 1 2 2   5
5 NBF Gudbrandsdal 1 1 0 1 3
6 NBF Østerdal 1   1   2
7 NBF Buskerud 1 2 2   5
8 NBF Vestfold 1 1 0   2
9 NBF Telemark 1 1 1   3
10 NBF Aust-Agder 1 1 0 1 3
11 NBF Vest-Agder 1 1 1   3
12 NBF Rogaland 1   2   3
13 NBF Haugaland 1   0   1
14 NBF Hordaland 1   2   3
15 NBF Sogn og Fjordane 1 1 1 1 4
16 NBF Møre og Romsdal 1 1 1   3
17 NBF Sør-Trøndelag 1   0   1
18 NBF Midt-Trøndelag 1 1 1   3
19 NBF Nord-Trøndelag 1   1   2
20 NBF Helgeland 1 1 1   3
21 NBF Salten 1   0   1
22 NBF Lofoten og Vesterålen 1   0 1 2
23 NBF Troms og Ofoten 1 2 1   4
24 NBF Vest-Finnmark 1   0 1 2
25 NBF Øst-Finnmark 1   0 1 2
             
    25 17 22 7 71