Et innlegg fra bloggen Mesterskapsbloggen Mesterskapsbloggen

Spilleprøve fra Wroclaw

I runde seks (åpen og damer) dukket det opp et interessant spill. Vest fikk utdelt en solid syvkortsfarge i spar. Hva ville du åpnet med om du fikk utdelt følgende hånd?

Det er en avtalesak hva man skal åpne med. Noen spiller at åpninger på 3-trinnet er destruktive og dermed er to topphonnører syvende for gode kort til å åpne med i første hånd utenfor sonen. Dermed valgte en del å åpne med 4 spar. Polakken jeg spilte mot valgte en mer forsiktig linje da han åpnet med 2 ruter multi. Han kom riktignok sterkere tilbake og meldte utgang et par melderunder senere. Det er interessant å konstatere at etter å ha spurt en håndfull personer hvor høyt de sperreåpnet har jeg fått både 2-, 3- og 4-trinnet til svar.

Uansett var hovedpoenget med å ta opp spillet å finne ut hva som er beste spilleplan. Hvordan planlegger du spilleføringa i 4 spar etter hjerter knekt ut fra nord?

Jeg har hørt at de lærde strides om hva som er beste spilleplan. Ved et bord tok vest finessen i hjerter i første stikk. Tanken var at det var gratis å ta finessen fordi man kunne kaste en kløvertaper på hjerter ess senere dersom kutten sprakk. Aktuelt vant syd med hjerter konge og skiftet til ruter. Hva tyder det på?

Det kan vel neppe være noe annet enn singelton. Du vinner andre stikk med ruter knekt i bordet. Hva nå? Skal man ta trumffinessen?

Av to grunner er det farlig å slippe nord inn. For det første risikerer man at han gir makker ei ruterstjeling. For det andre risikerer du å få kløver gjennom bordets ugarderte konge. Dette kan tyde på at spar til esset og spar dame er riktig.

Samtidig kan det bli feil dersom syd har sparkongen tredje og nord har esset i kløver. Da vinner syd andre sparrunde med kongen før han kan spille makker inn på kløver ess for så å få ei ruterstjeling som blir forsvarets fjerde stikk.

Ved å spille spar til esset får man også med seg kongen singel bak. Om syd har kongen dobbel står kontrakten uansett fordi bordets kløverkonge er beskyttet. Har syd kongen tredje i spar blir man avhengig av at han også har kløveresset fordi nord da ikke kommer inn og får gitt makker ruterstjeling.

Sjansen for kongen singel bak er ikke all verdens stor, men det faktum at nord er den farlige hånda å slippe inn gjør at det kanskje kan være en alternativ spilleplan å stikke utspillet med hjerter ess fulgt av spar til esset og spar dame.

Om spar konge ikke faller under esset står kontrakten i praksis på en av to finesser i minor. Etter å ha tatt ut trumfen spiller du ruter til knekten. Om den holder stikk stjeler du deg tilbake på hånda i hjerter og gjentar finessen.

Hva da om syd dukker opp med kongen etter sleipt å ha lasjert første gang?

Da blir du avhengig av kløveresset i nord slik at du får stikk for kløverkongen og samtidig satt opp et inntak for å få hentet ruteresset.

Hele spillet så slik ut:

Mange spilleførere gikk beit etter å ha tatt sparfinessen på et tidlig tidspunkt. Etter at nord fikk for singel konge kunne han spille kløver gjennom bordets konge og forsvaret fikk tre stikk i den sorten.

Hva mener du er beste spilleplan? Kom gjerne med dine synspunkter i kommentarfeltet!

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.