Et innlegg fra bloggen Mesterskapsbloggen Mesterskapsbloggen

Safety play

Når man spiller lagkamp er det viktig å gjøre det man kan for å sikre kontrakten. Med den nye VP-skalaen er overstikkene mer verdt enn før, men det er stadig slik at det er aller mest å hente på å maksimere sjansene for hjemgang.
I dagens spill, som er hentet fra runde 34 i åpen klasse, er oppgaven å se om du finner en sikker vei til ti stikk i 4 hjerter på vests hånd. Hvilke muligheter ser du med ruter dame i utspill?
I verste fall er det en spartaper, to trumftapere og en kløvertaper. Det som imidlertid er til fordel for deg er at den eventuelle spartaperen sitter langt inne og at motparten ikke har presset ut esset i kløver. Kanskje kan du etter hvert få til et innspill som tvinger motparten til å hjelpe deg?
For å få til et eventuelt innspill er det viktig at du ikke blir fristet til å bruke opp inntakene i bordet til å spille hjerter mot hånda. Det kan være fristende, og ofte vil det funke bra. Problemet er bare at dersom nord sitter bak med ess-knekt tredje vil det ikke ha noen hensikt.
Og poenget er at du faktisk har råd til to trumftapere hvis du bare klarer å unngå to svarte tapere i tillegg.
En mulig spilleplan er å slippe utspillet til esset på hånda, for deretter å spille hjerter dame. Merk at det er bedre å spille dama enn kongen fordi sjansen da øker for å få beholde det første hjerterstikket. Om nord sitter med esset kan det bli feil å stikke dama i tilfelle makker har kongen singel. Om du derimot spiller kongen skjønner jo nord at hans makker umulig kan ha noen høyere hjerter.
Selv om motparten vinner første trumfrunde med esset, finnes det ingen medisin. Spar kan de ikke spille uten å løse den farga for deg. Om de spiller en minorfarge ligger veien åpen for et innspill. Dette kommer vi tilbake til.
Det kanskje mest spesielle å ha øye for er hva du må passe på å gjøre om de spiller trumf. Om nord vinner med hjerter ess og spiller mer trumf er det rett opp i saksa, så det byr ikke på problemer. Hvis det derimot er syd som vinner og spiller mer trumf, hva gjør du da?
Svaret er at det er viktig å ta finessen. Om syd har de resterende hjerterne får du kuttet opp knekten. Om nord derimot vinner med knekten får du to trumftapere. Det er ikke noe problem fordi du kan nyttiggjøre deg av bordets siste trumf til å lykkes med et innspill.
La oss si at hjerter dame vinner stikk nummer to. Begge motstanderne følger lavt.

Nå er min foreslåtte fortsettelse ruter til kongen og ruter til stjeling fulgt av kløveress og ny kløver. En av motstanderne kommer inn i følgende posisjon etter at begge minorfargene er eliminert:

Foreløpig har du kun gitt bort et stikk. Nå finnes det ingen måte for motparten å få tak i tre stikk til, uansett hvordan det sitter.
La oss si syd kommer inn. Hvis han spiller ei minorfarge til dobbeltrenons trumfer du i bordet og kaster håndas spartaper. Spiller han i stedet spar hjelper det deg å finne dama i den sorten. Siste alternativ er å spille trumf. Da må du huske å behandle trumfen som jeg foreslo for litt siden. Om nord kommer inn på knekten er også trumfen eliminert og nord er sørgelig innspilt.
Uansett hva som skjer må motparten må hjelpe deg til hjemgang i kontrakten.

Hele spillet så slik ut:

Thor Erik Hoftaniska og Thomas Charlsen satt øst-vest for Norge med sistnevnte som spillefører. Thomas fikk ruter dame ut til esset og spilte deretter hjerter dame som sto. Nord tenkte riktignok lenge før han la liten, og dette fikk Thomas til å mistenke at han var utstyrt med ess-knekt tredje.
Dermed så det trygt ut å fortsette med spar ess, spar til kongen og ny spar. På denne måten fikk Thomas satt opp et sparstikk for avkast av håndas kløvertaper. Merk at han også fikk med seg sjansen for et overstikk dersom spar dame hadde falt under esset eller kongen, noe man for øvrig ville gått glipp av ved å spille på innspillet.
Når man ser øst og vests hender er innspillsvarianten tilsynelatende den tryggeste med tanke på å sikre ti stikk. Den lange tenkepausen gjorde imidlertid at Thomas mente det var risikofritt å gå for overstikket. Den eneste teoretiske risikoen ved hans spilleplan er at spar konge blir stjålet. Det virker imidlertid urealistisk at syd skal være i stand til å stjele. Årsaken er at nord trolig ville lagt liten hjerter i tempo dersom han hadde hatt esset dobbel i tilfelle hans makker skulle være utstyrt med kongen singel.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.