Et innlegg fra bloggen Mesterskapsbloggen Mesterskapsbloggen

Rapport fra morgenkampen

I onsdagens første kamp, som er runde 10 av 23, ble det storseier til vårt lag i åpen klasse, mens damene vant sin kamp med minste mulige margin og veteranene dessverre gikk på et nytt tap. Under resultatrapporten kan du lese om noen av spillene fra denne runden. Som vanlig dukket det opp flere spennede spill.

Åpen klasse:

Norge - Canada 16,73 - 3,27 (IMP-score:37 - 7)

 

Dameklassen:

Norge - USA 2 9,69 - 10,31 (IMP-score: 25 - 26)

 

Veteranklassen:

Norge - Bulgaria 7,20 - 12,80 (IMP-score: 17 - 27)

I rundens tredje spill kom fikk vest tildelt ei voldsom hånd:

Det norske damelaget fikk slemsving inn etter at Marianne Harding og Ann Karin Fuglestad meldte seg fram til 7 grand på følgende vis:

2 grand viste altså minst 8 honnørpoeng, men om det skal meldes på minimum styrke må man ha rene honnører, det vil si ikke bare damer og knekter. I og med at Marianne har alle essene, tyder det på at makker må ha minst et par konger og ei dame. I så fall bør det være minst tolv sikre stikk, og trolig finesse- og/eller skvismuligheter for å få tak i det trettende stikket. Marianne mente det så vanskelig ut å få kontroll på meldingsforløpet i en slik grad at man kunne melde storeslem med full kontroll. Dermed valgte hun å ta sats og melde 7 grand.

Men det er kanskje mulig å melde denne storeslemmen med full kontroll? Hva om hun fortsetter med 4 ruter?

Ann Karin vil da kontrollmelde 4 hjerter, og Marianne kan gå i Blackwood, selv om hun vet hva makker kommer til å svare. Over 5 kløver (0 ess), kan hun melde 5 grand for å si at alle nøkkelkort er på plass. Hvor mange stikk kan Ann Karin telle til da?

Det er tre sikre stikk i både hjerter og kløver og makker har i tillegg garantert spar ess. Da er vi opp i syv stikk totalt. 4 ruter tyder på minst 6-kortsfarge, og 5 grand har jo garantert for de tre høyeste i farga. Med minst åtte ruter til sammen og de tre høyeste i farga er det absolutt håp om at farga gir seks stikk. For det første kan makker ha knekten eller ytterligere ekstra lengde. Om så ikke skulle være tilfelle, står kontrakten trolig i verste fall på 3-2-sits i ruter (68 %). Dermed er det all mulig grunn til å hoppe til 7 grand over 5 grand.

Uansett ble det 13 IMP til de norske damene da amerikanerene stoppet i 6 grand ved det andre bordet.

I åpen klasse ble det uavgjort spill etter 7 grand ved begge bord.

I veteranklassen tjente Norge 2 IMP etter å ha meldt 6 grand da Bulgaria stoppet i 6 ruter ved det andre bordet.

Litt senere i kampen kom det en potensiell slem til. Denne gang var det nord-syd som skulle teste meldeformen i slemsonen:

Syd har spennende kort, og idet hjerteren støttes har man ni stikk på egen hånd.

Allan Livgård og Terje Aa fant slemmen på følgende vis:

Aktuelt står slemmen på ruteresset foran, men i og med at øst har meldt 2 spar, er det sett fra syds ståsted en mulighet for at makker kan ha stjeleverdi i spar. Dessuten er vest klar favoritt til å ha ruteresset slik meldingsforløpet har gått.

Allan og Terje meldte fint fram til 6 hjerter. 4 kløver er kortfarge og sleminteresse. 4 ruter fra Allan er kontrollmelding som samtidig forteller om at kortfarga i kløver ikke er helt uinteressant. Allan finner så ei god melding når han går på en gang til med 5 kløver. Det viser førstekontroll og ytterligere interesse. Husk at Terje har indikert sleminteresse mot en enkel høyning, som viser omtrent 6-9 hp. Dermed kan Allan nesten ikke ha bedre kort (om man ser bort i fra at han kunne hatt dobelton spar).

Her er et spill hvor man gjerne vil være i sparutgang øst-vest uten at det var opplagt å melde ut:

Slik meldte Ann Karin og Marianne. 2 hjerter viser en god løft i spar etter syds opplysende dobling. Jeg må si jeg har litt sympati for at Ann Karin nedvurderer si hånd med single ruter konge. Samtidig er det slik at nords dobling kan tyde på at motparten har hjertertilpasning, og dermed er det betimelig å håp at makker i vest har relativt få hjerter. Om hun i tillegg har hjelp i kløver, skal det ikke så mye til før det er spill for utgang. Det er klart at man kan være noe mer sårbar om det bare er 3-korts spar i vest, men faktisk kan så lite som dama tredje i spar og ess-dame fjerde i kløver gi godt spill for utgang.

Jeg er usikker på hva som er forskjellen på pass og 2 spar over nords dobling, men øst bør i alle fall ikke avgi den minst oppmuntrende meldinga i den situasjonen.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.