Et innlegg fra bloggen Mesterskapsbloggen Mesterskapsbloggen

Norge økte litt i andre sett

Norge vant andre sett av bronsefinalen mot USA 1 med 8 IMP. Dermed økte de ledelsen totalt til 39 IMP.

Her er resultatene etter 2 av 5 sett:

Vi ser på noen av spillene som dukket opp i andre sett.

I spill 20 ble det meldt 4 spar ved begge bord. Espen ble spillefører i øst etter følgende meldingsforløp:

Da Espen fant spardama var alt motparten fikk for de tre essene. 620 til Norge i lukket rom.

Ved det andre bordet gikk meldingsforløpet noe annerledes:

Allan valgte altså, ikke urimelig, å hoppe inn med 3 ruter. Weinstein spilte Terje for ruterdama, og dermed ble det beit. 12 IMP til Norge.

Noen spill senere kom det en interessant spilleføringsprøve:

Allan spilte 4 hjerter i nord etter at Terje hadde vist 6-10 honnørpoeng med eksakt 4-korts spar og minst 4-korts hjerter med 1 spar over østs ruterinnmelding. Etter alt å dømme må trumfen løses med én taper for å vinne kontrakten siden man må regne med én rutertaper og én spartaper. Hvordan ville du planlagt spilleføringa med ruter ess ut fra øst og skift til spar 8?

Om øst har honnør dobbel, må man spille liten mot knekten. Stikker øst, tar man finessen i neste runde. Legger han lavt må honnøren toppes ut i neste omgang.

Med honnør dobbel i vest må man spille en mellomhonnør fra bordet. Dekker vest, stikker man med esset og spiller ny hjerter mot bordet. Om det kommer liten på fra øst, har man valget mellom å finessen eller å prøve å toppe ut nieren.

Allan fikk ruter dame ut fra øst og skift til spar 8. Vest gikk i med dama før Allan vant med esset. Han fortsatte med kløver til esset i bordet fulgt av hjerter knekt. Vest dekket med dama, og Allan vant med esset. Ny trumf mot bordet stakk øst med kongen, og dermed slapp Allan å gjette. Men han forteller at han hadde tenkt å stikke med tieren fordi han ikke hadde tro på at vest skulle ha både dame-knekt i spar og konge-dame i hjerter for sperremeldinga i ruter.

Hele spillet så slik ut (inkludert meldingsforløpet fra den andre bordet, hvor kontrakten var den samme):

2 ruter fra nord viste trefargehånd med kortfarge i ruter og normal åpningsstyrke. Det ble buttspill etter at også amerikaneren vant 4 hjerter.

I spill 26 passet Terje ut Allans balanseringsdobling etter ruteråpning fra øst:

Terje spilte ut kløver konge, som han fikk beholde for. Kløver dame gikk til esset hos spillefører. Han fortsatte med tre runder hjerter fra toppen. Allan kom inn på dama, og spilte ruter ess og ruter til kongen. Spillefører stjal hjertertaperene i bordet, men så måtte motspillerne få resten av stikkene. Terje hadde innkomst i både spar og kløver, og kunne trekke ut spilleførers trumf. Han hadde dermed ikke mer å stille opp med i dette spillet. 500 inn ga 9 IMP til Norge etter at Meckstroth spilte 2 grand med åtte stikk ved det andre bordet etter at meldingsforløpet ble innledet identisk. Der Terje valgte å passe ut doblinga, hoppet Meckstroth i stedet til 2 grand, invitt.

I settets nest siste spill meldte amerikanerne en litt hard 3 grand mot Allan og Terje:

Allan spilte ut hjerter 7. Han og Terje bruker invittutspill mot grand. Allan spilte ut hjerter 7 for å indikere at han hadde interesse av en skift. Aktuelt var han interessert i gjennomspill i kløver. Hjerterutspillet gikk via dama hos Terje til spilleførers ess. Han fortsatte med ruter knekt som gikk rundt til Terjes dame. Terje fortsatte med spar 3 til Allans knekt. Nå hastet det å hente tre kløverstikk, men det var ikke opplagt å finne denne skiften. Allan fridde seg passivt i ruter. Spillefører stakk med kongen i bordet, spilte spar til tieren, ruter til bordet og innkasserte de to siste ruterstikkene med hjerteravkast. Han kunne så avslutte med spar til dama og spar ess. Ni stikk og 400 ut.

Ved det andre bordet stoppet Espen og Boye i delkontrakt i ruter:

Der ble det ti stikk, og dermed vant USA 7 IMP.

Det var godt å se at Norge vant det andre settet også. La oss håpe de fortsetter i samme spor også i det tredje og siste settet for dagen!

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.