Et innlegg fra bloggen Mesterskapsbloggen Mesterskapsbloggen

Motspillsprøve II

I morgenkampen på søndag fikk østspillerne følgende motspillsprøve:

Makker spiller ut ruter 9 (norsk fordeling). Du vinner med dama, og ser spillefører følge med femmeren. I stikk to innkasserer du ett ruterstikk til. Makker følger med åtteren, og dermed er ruterfordelinga klar. Makker har to og spillefører tre. Hva fortsetter du med i stikk tre?

Det er kanskje ikke noe opplagt svar på dette spørsmålet. Da hele spillet så slik ut var det dyrt dersom man fortsatte med en av de svarte fargene:

Om det spilles kløver kan spillefører slippe den til dama i bordet, og det siste stikket forsvaret for er for hjerter ess. Om det spilles spar fra øst er det mulig å spise opp vests dame-knekt slik at spillefører får kastet kløvertaperen.

Ruter dame kan ha noe for seg dersom makker skulle ha for eksempel dama dobbel i trumf. Da vil vi sørge for ei trumfhøyning. Det kan være et poeng å spille ruteren nedenfra for å indikere at du vil ha kløver tilbake.

Ved noen bord spilte øst kløver. Om makker har kløver ess og spillefører for eksempel har dama dobbel eller dame-knekt tredje i spar, kan det være essensielt å få hentet kløverstikkene før spillefører får kløveravkast på sparen i bordet.

Men denne gang var det altså ei av rødfargene som gjorde susen.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.