Et innlegg fra bloggen Mesterskapsbloggen Mesterskapsbloggen

Innbringende motspill

Damelaget vårt har fått en flott start på Venice Cup, som er navnet på VM-turneringa for den klassen. Fjerdeplass lar seg absolutt høre etter at vi er ferdig med drøyt en tredjedel av kvalifiseringa. Måtte de fortsette i samme spor slik at vi får se Marianne, Ann Karin, Torild, Gunn Tove, Liv Marit og Bodil i sluttspillet som starter på mandag! Selvsagt er det en lang vei å gå før man er der, og det er viktig at spillerne fokuserer på sine arbeidsoppgaver og tar ett spill av gangen.

Enn så lenge kan vi glede oss over et par av spillene som ble innbringende i løpet av dagen i dag:

Det første spillet er hentet fra morgenkampen (runde 7), hvor Norge møtte Pakistan. Hvordan ville du planlagt spilleføringa med hjerter dame ut fra vest?

Situasjonen er den at vests langfarge i hjerter truer ditt prosjekt. Du må innom både spar- og ruteresset for å få nok stikk, og dermed er det en viss fare for at vest både får godspilt og hentet hjerterstikkene.

Vest har nok ikke begge essene fordi hun da ville åpnet på 1-trinnet siden hun allerede er markert med dame-knekt i hjerter.

En mulig plan er å stikke utspillet med esset i bordet for så å godspille sparen. Om vest har spar ess, er kontrakten da trygg. Du får godspilt tre sparstikk og har inntak på hjerter konge. Dernest kan du presse ut ruter ess, som må være hos øst. På dette tidspunktet har øst etter alt å dømme ingen hjerter igjen, og dermed er det ufarlig å slippe henne inn.

Aktuelt ville ikke denne planen fungert da hele spillet så slik ut:

Øst kan stikke med spar ess og godspille makkers hjerter mens vest ennå har ruter ess i behold.

En annen plan er å lasjerer utspillet, men ei mulig utfordring med det er at forbindelsen til hånda og det siste sparstikket brytes, forutsatt at øst lasjerer sparen to ganger. Men kanskje er det ikke alltid et problem? Motparten må jo spille noe, og må muligens hjelpe deg til målet.

Det var nettopp slik spillet ble innledet der Torild Heskje og Gunn Tove Vist spilte imot. Etter at hjerter dame fikk beholde første stikk, så Torild at det ikke lenger var mulig å få godspilt farga da makker er markert med maksimalt to kort i farga. Hun skiftet til spar 4. Spillefører stakk med kongen, men Gunn Tove lasjerte. Deretter fortsatte spillefører med ruter konge til Torilds ess. Torild spilte så sin siste spar. Den ble stukket med dama i bordet, og Gunn Tove lasjerte nok en gang. Neste trekk fra spillefører var ruter dama, og sursitsen kom for en dag.

Syd spilte nå spar fra blindemann. Gunn Tove stakk og fridde seg i hjerter. Inne i bordet tok spillefører for ess-konge i kløver, før ruter knekt fulgte. Nå måtte Torild være våken og kaste ruter 9! Hvis ikke ville hun bli innspilt på den i neste stikk. Med bare hjerter igjen måtte hun så latt spillefører komme inn på hånda og hente ett stikk i hver av majorfargene for hjemgang i kontrakten.

Alt dette slapp hun ved å ofre ett ruterstikk. I stedet fikk Gunn Tove to kløverstikk tilbake, og dermed beit i kontrakten. Etter at ruterstikkene var innkassert, måtte spillefører avslutte med kløver fra knekten i bordet slik at Gunn Tove fikk for dama og tieren.

Det skal sies at det ikke var noen topp spilleføring. Syd hadde flere sjanser i løpet av spillet til å få dette i havn, men det var uansett et litt snedig sluttpoeng som gjorde at motspillerne til syvende og sist unngikk å bli innspilt og dermed fikk bei i kontrakten.

Spillefører kunne ha spilt inn øst i sluttpossen i kløver om hun ikke hadde tatt begge de høye kløverne, og det var faktisk mulig å spille inn øst i spar på et tidligere tidspunkt etter at ruter ess var presset ut. Om hjerter ess innkasseres før den tredje runden spar spilles, har øst nemlig bare svarte kort igjen. Da må hun enten slippe syd inn i spar eller spille kløver rett opp i ess-konge-knekt.


Gunn Tove Vist (t.v.) og Torild Heskje viste fin motspillsform da motparten havnet i 3 grand.

Det andre spillet er hentet fra oppgjøret mot Australia i dagens siste kamp (runde 9):

Hvordan ville du planlagt motspillet mot 3 grand om du satt i Torilds stol og fikk se makker spille ut hjerter 8 (norsk fordeling)?

En mulig plan er å lasjere utspillet i håp om at makker kommer inn og kan spille enda en hjerter mens du ennå har ruteresset i behold. Men det er ikke sikkert makker har mer hjerter, og det er i alle fall ikke sikkert at hun kommer inn. Men da står kanskje kontrakten uansett?

Torild valgte å stikke med esset og skifte til spar dame. Spillefører fulgte med liten og makker med knekten før blindemanns ess vant stikket. Spillefører ba så om en ruter fra bordet. Hva gjør du nå?

Torild stakk opp med esset, og spilte sin siste spar. Spillefører vant med kongen, men etter alt å dømme var to sparstikk godspilt for makker i nord.

Hele spillet så slik ut:

Spillefører hadde åtte stikk (2+1+1+4), men det niende stikket manglet. Det var ikke andre steder å sette det opp enn i ruter. Dermed måtte Gunn Tove slippes inn på dama. Hun kunne så forsyne seg med to sparstikk for ei beit i kontrakten.

Spillefører måtte lasjert den første sparrunden for å vinne kontrakten, men når spillefører først gjorde feil, var Torild våken og stakk opp den første ruterrunden for å beskytte makkers eventuelle inntak. Det måtte jo spares til sparen var godspilt!

Vi ønsker damene lykke til videre i mesterskapet! Allerede i neste kamp kan deres jakt på flere IMP og vinnerpoeng følges direkte på BBO. Motstander er USA 2, og Norge stiller med Marianne - Ann Karin og Bodil - Liv Marit.

Kommentarer

Brad Moss spilte akkurat likt mot Boye som Torild gjorde. Boye stakk den andre sparen og spilte 3 høye kløver og var inne i bordet (kl 8 lå igjen som inntak). Nå spilte han spar og kastet ruter 10, hva skal N gjøre nå? Hjerter og ruter gir favør, mens spar godspiller den siste sparen i bordet.

Totalt 1 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.