Et innlegg fra bloggen Mesterskapsbloggen Mesterskapsbloggen

Hvilken farge har makker?

Multi 2 ruter er en populær konvensjon som viser en svak hånd med enten 6 kort hjerter eller spar. Noen ganger er det ikke så lett å vite hvilken farge makker har, og det kan det bli problemer. Hva ville du gjort med Geir Helgemos hånd?
QJT63
93
A976
A9

Makker åpner i første hånd i gunstig sone som er den nevnte Multikonvensjonen. Nestemann hopper til 4 kløver som viser minst 5-5 i kløver og en major. Du passer foreløpig og hører nestemann si 4 ruter som ber om majoren. Makker passer og nestemann melder 4 hjerter. Stamper du i spar?

Geir Helgemo meldte 4 spar da det virket sannsynlig at det var makkers farge. Da vil det på en god dag stå 4 spar. Dette var ikke en god dag! Makker hadde dessverre svake to i hjerter, så du blir spillende 4 spar på 5-1 tilpass.

Hele spillet:4 spar kostet 1100 i beter. De norske damene gikk 1700 i bet på spillet, sannsynligvis etter et lignende meldingsforløp.

Mange bruker dobling av en majormelding hos motparten etter Multi som pass/correct, altså pass om du har motpartens farge og meld om du har den andre, men hvor høyt gjelder egentlig dette? Det er lurt om du avtaler dette med makkeren din!

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.