Et innlegg fra bloggen Mesterskapsbloggen Mesterskapsbloggen

Hva er beste sjanse?

Det følgende spillet er hentet fra det tredje settet i åttendedelsfinalen i OL. Oppgaven du får er å sikre minst ni stikk i 3 grand. Husk at turneringsformen er lagkamp, så det gjelder å sikre kontrakten. Overstikkene er mindre viktige. Har du en plan etter liten kløver ut fra vest?

Du har fire sikre stikk i hjerter og ett i ruter. Du får beholde første stikk for kløver konge. Om hjerteren sitter 3-3 eller 4-2 har du et ekstra stikk i den sorten og er oppe i syv stikk totalt. Hvordan gå fram for å få tak i de to stikkene du mangler?

Ruter er den lengste og kanskje mest fristende farga å spille på. Men om øst sitter bak med kongen tredje, risikerer du at motparten får satt opp kløverfarga i tillegg til to ruterstikk og spar ess, før du har fått tak i ni stikk. Utspillet tyder på at vest har minst femkorts kløver. Husk at det oftest er naturlig å spille ut en majorfarge etter dette meldingsforløpet. Hvis denne antagelsen stemmer er øst favoritt til å ha ruterlengden.

Tenk litt på hvordan du vil behandle ruterfarga. Imens skal vi lansere et løsningsforslag som er litt utenfor boksen.

Hva med å spille spar i stikk to?

Om motparten vinner med esset og fortsetter i kløver er du hjemme (1+5+1+2). Husk at du ikke spiller med åpne kort. Det er ikke så lett for motparten å skjønne at du har bare dobbel spar når du spiller på den farga. Det kan fort være at de stikker seg på og godspiller kløveren. Hvis de mot formodning kontrer ved å spille mer spar kan du falle tilbake på ruter til dama.

Hvis motspillerne er på høyden kan det imidlertid være at de lukter lunta. Det er ofte noe muffens på gang når spillefører ikke går på sin lengste farge i 3 grand. Som motspiller må du spørre deg hvorfor spillefører ikke går direkte på ruteren. Det kan være fordi farga er tett, men om så er tilfelle er det jo ganske vanlig å ta stikkene i denne  farga slik at motparten må kaste en del kort.

Et scenario som slettes ikke er uvanlig er at spillefører forsøker å lure til seg et stikk i ei farge før han skifter fot til ei annen farge.

Uansett skal motspillerne virkelig være i toppform for å skjønne tegninga allerede i stikk to. Det er i en veldig tidlig fase av spillet. Du som spillefører har nesten ikke vist fram noe av det du har på hånda og samtidig har ikke motspillerne fått sjansen til å utveksle mange motspillssignaler.

I praksis tror jeg derfor det veldig ofte kan ordne seg om du spiller spar i stikk to.

Et annet alternativ kan være å spille mer kløver i stikk to. For at dette skal gå galt må vest ha sekskorts kløver og samtidig sparesset som inntak. Om øst-vest spiller fordelingsutspill tyder toeren på at vest har femkortsfarge, og i så fall får de ikke tak i mer enn tre kløverstikk og spar ess.

Likevel skal vi gå tilbake å se på hvordan ruterfarga skal behandles da det er et reelt alternativ å spille på denne farga tidlig i spillet. Har du funnet ut hvordan du vil angripe den?

Du har ni kort til sammen og mangler konge-knekt-ti. Hvis du ikke har råd til taper i farga spiller du rutet til dama. Eneste sjanse er kongen dobbel foran. Her er imidlertid tilfellet at du har råd til en taper, men du må gjøre det du kan for å unngå to.

Om øst har tre ruter med kongen i spiss har han alltid to ruterstikk. Det du først og fremst skal gardere deg mot er at han har kongen singel. Ruter til dama på et tidlig tidspunkt er derfor farlig. Om det sitter slik vil vest ha stopper i farga på gjenværende knekt-ti. Å legge ned esset i første runde kan derfor være en mulighet. Om ikke kongen kommer på går du inn på hånda og spiller ruter opp mot bordet. Nå får du med deg alle 2-2-sitser, kongen singel bak og kongen tredje foran.

Du har ikke inntak til bordet utenom ruteren og risikerer å få bare to stikk i farga på denne måten. Men det er etter alt å dømme nok. Teller du fem hjerterstikk og kløverstikket vi allerede har fått er vi oppe i åtte. Motparten må gi deg et svart stikk til og du kan notere vunnet kontrakt.

Om du trenger mange stikk i ruter og er uten inntak er det en bedre variant å spille ruter ni rundt. Om den taper til til tieren eller knekten må du neste gang bestemme deg for om du vil toppe farga å spille på 2-2-sits eller om du vil ta finessen med dama og spille på at vest har kongen tredje.

Hovedpoenget er at du ikke må spille ruter til dama på direkten.

Hele spillet så slik ut:

Som vi ser satt øst med kongen singel bak og en del spilleførere ble hardt straffet for å spille ruter til dama. Da måtte det bli beit i kontrakten. Med den aktuelle sitsen fungerer alle andre måter å behandle ruteren på. Å legge ned esset, å spille nieren rundt eller å spille liten ruter fra bordet i stikk to gir deg de ruterstikkene du trenger for å vinne kontrakten.

Del gjerne dine synspunkter om spilleplanen i kommentarfeltet!

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.