Et innlegg fra bloggen Mesterskapsbloggen Mesterskapsbloggen

Et par motspillsnøtter

Jeg synes ofte motspillet i bridge får for lite oppmerksomhet. Når man for eksempel skal spille med en ny makker kan man bruke opp til flere timer på å avtale meldesystem, mens man kanskje setter av et halvt minutt til slutt for å avtale norske mot farge og invitt mot grand. Dette på tross av at man skal spille motspill i omtrent halvparten av spillene.
Jeg har en makker som til stadighet beklager seg over at han har hatt så dårlige kort at det har blitt få sjanser til å prøve seg som spillefører og tilsvarende mange motspillsoppdrag.
Fra ham høres ofte utsagn som «Jeg hadde bare tre spilleføringer i løpet av kveldens 27 spill» og «Nå satt vi i mot kortene igjen».
Er det så at motspill er kjedelig?
Ikke etter min mening. Selvfølgelig er det gøy å sitte med gode kort, melde seg opp i en litt hardmeldt, men godt spillbar kontrakt, for så å spille den hjem på innspill eller skvis. Men det å få til et godt motspill er heller ikke å forakte.
Mens man er alene om herligheten som spillefører, må man ofte være to som er på høyden for å få til det optimale motspillet. Det er gøy når både signalene og vurderingene sitter og man får samarbeidet med makker om å hente maksimalt antall stikk i motspillet.
Også i bridgejournalistikken har jeg inntrykk av at det er mange flere spilleføringer som kommer på trykk enn motspill.
Det var imidlertid fint å se at det var et motspill som vant prisen for beste spill under årets NM-finale for lag. Prisvinnerne var Per Erik Austberg og Jan Tore Berg fra vinnerlaget Heimdal BK 2.
Uansett hva du liker best av spilleføring og motspill, er det selvsagt en fordel å beherske begge deler godt. Det er mange poeng å spille om enten du har en offensiv eller defensiv rolle i spillet.
Vi skal i dag se på et par motspillsnøtter som dukket opp under årets EM i Budapest.
Hvordan ville du planlagt motspillene? Hva ville du spilt og hvorfor?

Motspillsnøtt 1:

Kontrakten er 4 spar i vest etter meldingsforløpet du ser over. Hvordan planlegger du som syd motspillet etter ruter 10 ut fra makker (norske/toppen av sekvens)? Hva er beste sjanse for beit?

 

Motspillsnøtt 2:

Makker spiller ut hjerter knekt mot 4 spar i nord etter at syd har vist en gående minorfarge. Du vinner første stikk med kongen i vest, mens spillefører følger med toeren. Hvordan planlegger du motspillet?

Hvis du spiller ruter, velger du da i så fall kongen eller esset? Og er makkers påkast fordeling eller styrke/svakhet?

Ta gjerne i bruk kommentarfeltet for å dele dine synspunkter.
Jeg kommer tilbake med et løsningsforslag med tilhørende ekspertutalelser i helga. Følg med!

Kommentarer

Interessante motspillsprøver Kristian, jeg husker jeg så begge spillene og tenkte at dette var ganske vanskelig. Dette var som Geo skrev tidligere typiske spill som var mye enklere om man så alle kortene.

På den første er det 3 muligheter, satse på ruterruff eller skifte til hjerter eller kløver. Mener å huske at hjerterskift var nødvendig og at makker hadde T9x i ruter, men må innrømme at jeg nok hadde satset på ruteren.

På den andre er det også 3 muligheter, trumfskift (som krever svært god trumf hos makker eller at spillefører er blakk i kløver), satse på 3 ruterstikk eller "avisvarianten" med kløverskift (dreper bordet med singel kløver hos spillefører, men krever i tillegg at makker har noe i trumf, ellers kan spillefører stjele tredje kløver høyt og trumfe hjertertaper). Sistnevnte er vel eneste vinnende om spillefører har noe slikt som AKQxxxx, Qxx, xx, x. Virker rett å legge ned en ruterhonnør, standard er at A ber om styrke og K fordeling (gir kontrakten med sitsen over). Problemet er at Qxx er gull mens Qxxx ikke er det. Satser derfor på kongen og fortsetter i ruter om makker legger den minste og skifter trumf om makker legger en høy (typisk overnorske fra 4).

I spill en ville jeg spilt 3 runder ruter. Sjansen for bet er størst om vest ikke har 5kortsfarger. Håper makker har hjerterdame og noen i kløver i tillegg. Vest kan ha AQx Ax QJxx AKxx.

Spill 2. I stikk 2 ville jeg spilt ruter Konge, som i dette tilfelle lover esset (J10x i bordet). Her handler mye om avtaler. Hvis makker legger fordeling, kan vi finne ut om spillefører har 1/3, eller 2/4 ruter. Legger makker en uvanlig høy først, tolker jeg det som dobbelton, og forsøker å gi makker stjeling. Legger han den minste uteværende, har han enten 3 eller 5. Hvis makker har eksakt Qxx i ruter er det riktig å fortsette.
Bruker man styrke/svakhet legger makker styrke fra Qxxx Qxx eller dobbelton.
Det kan også være rett å skifte trumf, hvis nord har f.eks 7-8 gode spar og blakk i kløver. Eller at han har ca AKJ10xxx xxxx x x

Tror likevel jeg ville spilt 3 x ruter siden det er fare for at spillefører har gående spar med en kløver.

Sannsynligheten er størst for at spillefører har D-Kn tredje eller fjerde i ruter. Selv om makker skulle ha dobbel ruter, vil motparten få godspilt 4.ruter til avkast av taper om jeg fortsetter med ruter ess og ny ruter. Velger derfor å fortsette med kløver 10 i stikk to. Selv om vest har E-K-D i kløver, forsvinner ikke ruterstikket. Tempo kan være viktig her. Har spillefører 4 hjerter (eller 4 ruter) forsvinner en mulig kløvertaper på 4.hjerter. Håper på noe i kløver hos makker og kanskje hjerter 10 slik at hjerterstikk ikke forsvinner. Hvis makker kommer inn på konge eller ess i kløver, kan han spille ny ruter i stikk 3 og eventuelt få en stjeling, men det kan være viktig å få godspilt et kløverstikk først.
I det andre spillet fortsettes med ruter konge i stikk 2 som må vise også esset siden spillefører ikke stikker når Kn-10 er i bordet. Makker legger da styrke med damen eller dobbelton i ruter. Om ikke ruterfargen gir 3 stikk får vi håpe på et trumfstikk hos makker. (Makker bør også legge styrke i ruter hvis han har et sikkert sparstikk for å sikre seg at vi innkasserer beten ved å ta ruterstikkene. Ellers kan det være mulig å spille på renons i kløver hos spillefører og skifte til trumf.)

Totalt 3 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.