Et innlegg fra bloggen Mesterskapsbloggen Mesterskapsbloggen

Noen spill fra mix-finalen

Det ble en fantastisk finale i JR EM mix par for meg og Sofie, som sikret Norges 2. EM-gull og 3. EM-medalje sommeren 2018! Vi ledet etter hver sesjon i finalen, men underveis i sesjonene var det noen andre par som var oppe og snuste på 1. plassen. Før de 3 siste spillene ledet vi med under 1 poeng, men en solid avslutning (95, 86, 73 %) sikret seieren med ca. 8,5 poengs margin!

 Det var ingen BBO-overføring, men her følger noen spill fra finalen. Først et spill der Sofie klinket til med et kjempeutspill:

Nederlenderne meldte seg ganske naturlig opp til 3nt, og Sofie spilte ut ruter 9!

Spillefører slapp ruteren til damen på hånden, og med få inntak i bordet, la han ned kløver knekt i stikk 2. Den stakk jeg med kongen og skiftet til hjerter knekt, til damen og kongen i øst. Nå fortsatte Sofie med ruter knekt, som sikret oss 3 ruterstikk for 1 beit.

Når det satt så fint for spillefører, måtte det ruter 9 (eller knekt) ut for å beite kontrakten. Over halvparten av bordene hadde vunnet 3NT, og en beit sikret oss ca. 73% på spillet.

 

Så bommet jeg spilleføringen fullstendig:

Etter at vest meldte inn 2 ruter i ugunstig sone, viste 2 spar fra Sofie en positiv hånd med 5 spar og 2NT fra meg 20-21 balanserte. Jeg valgte å passe 3NT med 3-korts spar, siden jeg trodde det kunne være like mange stikk i NT med min kløverfarge og dobbelhold i ruter.

Vest spilte ut hjerter dame til esset i øst, som skiftet til ruter 10.

Jeg har nå 11 toppstikk, og det 12. kan komme i kløver. Jeg regnte med vest hadde minst 10 røde kort for sin innmelding i ugunstig på lite verdier og dårlig farge, så jeg startet med to runder spar for å finne ut hvor mange spar han hadde. Han fulgte på den første, og kastet en ruter på den andre.

Vest har dermed sannsynligvis enten 1462 fordeling eller 1561 fordeling. Har vest singel kløver, kan jeg legge ned en honnør først for å se om enten kløver 10 eller knekt faller singel, men har han singel, er det dobbel så stor sjanse for at det er en liten singel. Har øst J10xx(x) i kløver må jeg ta dobbelkutten i kløver på direkten (mens jeg ennå har et sparinntak i bordet).

Jeg valgte derfor å seile kløver 8, men det ble veldig feil da det satt slik:

Vest stakk med kløver 10, og dermed ble det bare 11 stikk og en ren bunn!

12 stikk hadde gitt litt under middels, da det var noen få par i slem og noen som hadde fått 13 stikk i utgang. 

 

Vi gjorde det godt mot slutten av både sesjon 2 og sesjon 3. I nest siste runde i sesjon 2 fikk jeg utdelt følgende hånd:

 

Alle i sonen, og mtv. åpnet med 2NT (20-21) og det gikk to passer til meg.

Mange ville nok passet uten å tenke særlig over det, og det gjorde nok resten av salen også, men jeg har hørt om en regel som sier at 2NT alltid skal dobles i de situasjonene der. Det er riktignok sjeldent at jeg har gjort det, men nå kunne jeg knapt hatt en mer perfekt hånd for en dobling tenkte jeg, så da lå rødlappen på bordet.

Mth. tok ut i 3 ruter i sistehånd, og da fryktet jeg et lite øyeblikk at jeg hadde hjulpet motstanderne over i en bedre kontrakt, men da makker doblet 3 ruter, var jeg ganske fornøyd. Hele spillet:

Jeg startet med 3 hjerterstikk og skiftet liten kløver til Sofies ess, som siden måtte få 2 ruterstikk til for +500 og en ren topp!

 

Før siste runde i siste sesjon var det utrolig jevnt mellom 1. og 2. plass. Vi visste ikke resultatene (annet enn at vi hadde en liten ledelse etter sesjon 2), men vi hadde en mistanke om at det var jevnt, og Sofie kunne i etterkant fortelle at hun hadde over 95 i puls. Første spillet i siste runde:

Vest valgte heldigvis å melde 1sp fremfor å redoble, og de endte til slutt i 3nt, etter at øst hadde vist minst 54 i minor, og vest minst 4 spar og hjerterhold.

Jeg spilte ut ruter knekt til esset, og spillefører fortsatte med 3 høye rutere, der han hev 2 hjertere og makker 1 hjerter.

Så fulgte spar knekt, til damen og esset, før kløver knekt dro alle kløverhonnørene.

Sofie fortsatte med kløver 9 til bordets 10'er, før spillefører prøvde en spar til 9'en.

Jeg stakk med spar 10 og innkasserte ruterstikkene mine. Før den siste ruteren var posisjonen som følger:

På den siste ruteren kastet både syd og vest en spar. Sofie kunne etterpå innkassere et kløverstikk og hjerteress for 2 beit og +200.

Om syd ikke kaster sparen sin kan vi faktisk få 3 beit. Inne på kløver 8, må spillefører ned på singel spar ess for å holde hjerteren, og da kan syd spille vest inn i spar og få de 2 siste hjerterstikkene.

2 beit var likevel et kjempespill og ga 19 av 22 mp (ca. 86%). Det tsjekkiske paret på 2. plass hadde også et godt resultat med +800 i 1spar doblet.

Sistespillet var selvsagt et slemspill:

Jeg spilte ut kløver konge til stjeling i vest. Ruter til esset ble etterfulgt av spar til damen og kongen min. Jeg fortsatte med liten ruter i håp om at makker kunne ha startet med singel, men den gikk til damen og kongen. Da vest la ned spar ess, trodde jeg kontrakten stod, men da spillefører begynte å tenke og etterpå la ned hjerter ess, skjønte jeg at makker måtte ha et hjerterstikk. Det hadde hun og dermed ble det 1 beit!

Det var en deilig følelse å avslutte med at motparten gikk beit i slem, og da vi etterpå gikk ut for å sjekke resultatene, så vi at vi ledet, men at det tsjekkiske paret kunne ta oss igjen hvis de fikk et kjempespill til slutt. Deres resultat var selvsagt det siste som kom inn, men da de bare fikk 12 av 22 mp, kunne vi slippe jubelen løs! 

Pallen i mix par. Vår president, Kari-Anne Opsal, fikk æren av å dele ut gullmedaljene!

I dag har kvalifiseringen for U26, U26 jenter, U21 og U16/13 startet, og resultatene kan følges på mesterskapssiden her.

Sofie og Agnethe har fått en god start i jenteklassen, og ligger på en foreløpig 3. plass som beste norske.

Best av de norske i U16 er foreløpig Marius Austad og Anders Brogeland på en 4. plass.

Undertegnede og makker Marcus Scheie hadde derimot en tung sistesesjon i U26, og datt fra 14. til 35. plass, men avstanden er ikke stor opp til 26. plassen.

Kvalifiseringen spilles ferdig i morgen, og de 26 beste i U26 og 14 beste i Jenter U26 og U16 går videre til finalen søndag!

Mulighetene er absolutt til stede for flere EM-medaljer til Norge!

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.