Et innlegg fra bloggen Mesterskapsbloggen Mesterskapsbloggen

Briljant av Espen Lindqvist

I siste kamp mot Israel som bare handler om plassering for Norge, men hvor våre gutter gjerne vil hjelpe Geir og Tor som kjemper om gullet mot Monaco presterer Espen Lindqvist en fantastisk spilleføring i 6 hjerter:


Espen var kommet i 6 hjerter etter at motparten hadde vært ganske aktive i meldingsforløpet. Som vi ser av kortene er det en hjertertaper når kongen sitter bak, og ruteren kan ikke trumfes god. Dermed er man i prinsippet avhengig av å finne spardamen. Men Espen fant en nydelig måte å unngå dette valget på.

Han fikk kløver ut og trumfet ruter på hånden og kløver i bordet et par ganger. Alle Østs kløver var nå borte, og nå spilte Espen enkelt å greit hjerter til esset og ny hjerter. Og stakkars Øst var innspilt! Spilte han spar ville han løse den fargen for Espen, og ruter ville la Espen ta kappen på damen og få to avkast til sparen.

Så enkelt kan det gjøres!

Kommentarer

Dere har gitt og oss en reise, mye fantastisk bridge. Noen fryktelige feil,
men tør ikke si dårlig bridge. I siste kampen mot Israel, mot 3nt. Spilte de ut noe jeg ikke ville, det var korrekt. Å ikke høre på meg var korrekt.
Jeg kan se alle kampene og alle feilene, men, jeg er imponert over nivået.

Så alle, møtes i Fredrikstad. Og Håper landslaget stiller!

Totalt 1 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.