Resultater 2022-23

Når turneringene kommer inn tildeles alle klubber en puljebokstav i den rekkefølgen vi mottar resultatene. Deretter skåres alle puljene samlet. Parnumret ditt i sammenlagtresultatet blir da puljebokstav + opprinnelig parnummer.

Simultanturneringer

Sammenlagtstilling (5 beste resultat teller - HCP-simultan teller ikke)

Premier på årsbasis:
1. plass: kr 5.000
2. plass: kr 3.000
3. plass: kr 2.000
Ti trukne premier: kr 1.000

SEPTEMBER PULJER PAR STATUS VINNERE
29. sep - html 1 174  Alle resultat inne Markus Hansen Moe - Asgeir Aas 
26. sep - html 17 176 Sluttresultat offisielt Johnny Hofseth - Dag Sandbrekkbråten
20. sep - html 26 298 Sluttresultat offisielt Tommy Birkelund - Reidar Mangelrød 
14. sep - html 8 84 Sluttresultat offisielt Bjarne Berget - Arne Ellseth 
8. sep - html 15 143 Sluttresultat offisielt Ivar Bull - Svein Olav Ernstsen
5. sep - html 11 112 Sluttresultat offisielt Frode Dyrstad - Kåre Aasen
3. sep - html 7 105 Sluttresultat offisielt Anne E. S. Enger - Finn Leiang