Simultanturneringer med Bridge+More

Det går fint å arrangere simultanturneringer i Bridge+More. Men for å lage resultatfil som vi kan bruke til å slå sammen resultatene med de andre klubbene på landsbasis, trenger vi turneringsfil (.mc2) fra Ruter, eller i det minste en bridgematedatabase (.bws) med deltakere og spillresultater.

Heldigvis lar Bridge+More deg eksportere deltakere og spillresultat til en bridgematedatabase - du må bare sørge for å ha en slik database med riktig flyttemønster tilgjengelig før du oppretter turneringa i Bridge+More.

Tommy Skodje  har lagd ei fullstendig brukerveiledning som dokumenterer hvordan du først oppretter turneringa i Ruter, lager bridgematedatabase og så bruker denne til å opprette turneringa i B+M og foreta eksporter derfra og importer til Ruter. 

Dokumentasjonen er lagd for å kunne kjøre en vanlig spillekveld på Bridge+More og ha resultatvisning fortløpende i spillelokalet fra Ruter. Den er derfor mer omfattende enn det som trengs for å kjøre simultanturneringer på Bridge+More. Og den viser ikke hvordan du importerer kortfila som skal brukes på simultanturneringer.

Det er strengt tatt ikke nødvendig å gå veien om Ruter for simultanturneringer, så lenge du har en bridgematedatabase tilgjengelig. Du følger da de punktene i brukerveiledninga som går på å sette opp turneringa på Bridge+More samt eksport av data til bridgematedatabasen. Og så sender du inn bws-fila til ruter@bridge.no i stedet for ei mc2-fil fra Ruter.

Til dette har vi lagd en del bridgematedatabaser som kan lastes ned til dette formålet. Alle turneringene er oppretta som "Uendelig Howell" i Ruter. Man kan avbryte etter 24 spill i stedet for å spille full turnering med 4+ bord.

Beskrivelse Fil
3 bord, 6 par, 5x5 spill .bws
4 bord, 7 par, 7x4 spill, blindpar 1NS .bws
4 bord, 8 par, 7x4 spill .bws
5 bord, 9 par, 9x3 spill, blindpar 1NS .bws
5 bord, 10 par, 9x3 spill .bws
6 bord, 11 par, 9x3 spill, blindpar 1NS .bws
6 bord, 12 par, 9x3 spill .bws
7 bord, 13 par, 13x2 spill, blindpar 1NS .bws
7 bord, 13 par, 9x3 spill, blindpar 1NS .bws
7 bord, 14 par, 13x2 spill .bws
7 bord, 14 par, 9x3 spill .bws
8 bord, 15 par, 15x2 spill, blindpar 1NS .bws
8 bord, 15 par, 9x3 spill, blindpar 1NS .bws
8 bord, 16 par, 15x2 spill .bws
8 bord, 16 par, 9x3 spill .bws
9 bord, 17 par, 14x2 spill, blindpar 1NS .bws
9 bord, 17 par, 9x3 spill, blindpar 1NS .bws
9 bord, 18 par, 14x2 spill .bws
9 bord, 18 par, 9x3 spill .bws
10 bord, 19 par, 14x2 spill, blindpar 1NS .bws
10 bord, 19 par, 9x3 spill, blindpar 1NS .bws
10 bord, 20 par, 14x2 spill .bws
10 bord, 20 par, 9x3 spill .bws
11 bord, 21 par, 14x2 spill, blindpar 1NS .bws
11 bord, 21 par, 9x3 spill, blindpar 1NS .bws
11 bord, 22 par, 14x2 spill .bws
11 bord, 22 par, 9x3 spill .bws
12 bord, 23 par, 14x2 spill, blindpar 1NS .bws
12 bord, 23 par, 9x3 spill, blindpar 1NS .bws
12 bord, 24 par, 14x2 spill .bws
12 bord, 24 par, 9x3 spill .bws