Systemkort 1. divisjon

Haugaland 1 Lutro - Nitter
  Hansen - Urheim
  Eileraas - Svendsen
Hordaland 1 Charlsen - Hoftaniska
  E. Berg - Simonsen
Hordaland 2 Bakke - J. Høyland (very old)
  Høyland-Høyland - Eide (very old)
  Hantveit - S.I. Høyland
Midt-Trøndelag 1 Livgård - Aa
  Grøtheim - Tundal
  Erichsen - Skjetne (old)
Midt-Trøndelag 2 Hornslien - Høyem (old)
  Austberg - Berg (old)
  Furunes - Mikkelsen (older)
Midt-Trøndelag 3 Våge - Eide
  Berg - Kippe
  Bogø - Græsli
Møre og Romsdal 1 Lie - Kvangraven
  Berset - Ekren
  Kindsbekken - Voll
K-V 3rd seat gr_red
Rogaland 1 Hauge - Sælensminde (old)
  Kristoffersen - Sælensminde
  Brogeland - Lindqvist
Vest-Agder 1 J.S. Hansen - Baumann
  Brekka - Høiland
  J. Hansen - Svindahl
Vest-Agder 2 Aalberg - Mæsel
  Bogen - Karlberg
  Fuglestad - Harding
Vestfold 1 Kopstad - Grude
  Johansen - Rekstad
  Svendsen - Tøndel
Østerdal 1 Skoglund - Skoglund
  Evenstad - Larsen (old)
  Ovesen - Sætre (old)
   

old = from last season (2013-14)
older = from 2012-13 season
very old = from 2011-12 season or older