RealBridge online lag 2021

NBF RealBridge lag er ei lagturnering på tre nivåer som starter 1. februar 2021.

Turneringa er åpen for alle som er medlem av NBF i 2021.

Les info om hvordan RealBridge fungerer  i nyhetssak om kamper på RealBrige i NM for klubblag.

Kamplenker

Her finner du: Kamplenker

Vugraph på RealBridge

Logg inn på kibitz.realbridge.online med fullt navn. Velg turnering fra lista som kommer opp - i kronologisk rekkefølge.

Sluttspill

Kampoppsett /
Resultat
Kontakpersoner
Begynnerklasse Begynnerklasse
Åpen klasse Åpen klasse

Eliteklasse - Challonge
Eliteklasse m/kampresultat
Tippekonkurranse

Eliteklasse


Førstnevnte lag er hjemmelag, og har sitterettigheter; dvs. hjemmelaget kan sette seg etter at bortelaget har satt seg til første halvrunde, og dermed styre hvilke par som møtes i første halvrunde.

I åpen og elite overtar et dårligere seeda lag seedinga til det laget de slår ut. Hvis f.eks. seed 50 slår seed 15, blir de seeda som 15 videre.

Første runde i sluttspillet er i uke 14 (5.-11. april). I denne runden er det mulig å spille framskutt kamp. I resten av sluttspillet MÅ kampene avvikles innen utløpet av terminfesta uke - hvis begge lag er klare for neste runde tidlig, kan de spille neste runde i samme uke om ønskelig.

Puljer

Puljeoppsett Resultat m/kampoppsett Kontaktpersoner
Begynnerklasse Begynnerklasse Begynnerklasse
Åpen klasse Åpen klasse Åpen klasse
Eliteklasse Eliteklasse Eliteklasse

 

Bestilling av kamper

Lagene velger kampdag mandag (kl 19:00), onsdag (kl 19:00) eller søndag (kl 19:00). Kamper bestilles ved å sende inn skjemaene under.

Skjemaet må besvares innen kl 23:59 søndagen før runden skal spilles. Unntaket er i første og andre runde - da godtar vi innsending av skjema innen kl 11:59 dagen før kampdagen (dvs. har man avtalt å spille onsdag, så må vi ha skjemaet i hende tirsdags formiddag kl 11:59).

Lagkaptein på hjemmelaget (først nevnte lag) er ansvarlig for innsending av skjema. Man må sende inn et skjema pr kamp.

Uke 14 - 5.-11. april (semifinaler (B) - 1/16-finaler (Å) - 1/32--finaler (E))

Uke 15 - 12.-18. april (finale (B) - 1/8-finaler (Å) - 1/16-finaler (E))

Uke 16 (19.-25. april (kvartfinaler (Å) - 1/8-finaler (E))

 

Fremskutt kamp

I første runde i sluttspillet er det mulig å spille framskutt kamp både i uke før påske og i påskeuka. Fyll ut det normale skjemaet for uke 14 - det er ikke noe eget skjema for framskutte kamper. I senere runder vil det også være mulig å spille framskutt kamp hvis to lag som skal møtes spiller sine kamper i runden før tidlig i oppsatt uke. Utsatte kamper tillates IKKE i sluttspillet, da dette tar bort mulige spilledager for påfølgende runde(r).

Lagene vil også bli ansvarlig for å finne en egen kampstarter.

 

Terminliste

Uke Dato Begynner Åpen Elite
Uke 5 1.-7. feb Runde 1 Runde 1 Runde 1
Uke 6 8.-14. feb Runde 2 Runde 2 Runde 2
Uke 7 15.-21. feb Runde 3 Runde 3 Runde 3 
Uke 8 22.-28.feb Runde 4 Runde 4 Runde 4
Uke 9 1.-7. mar Runde 5 Runde 5 Runde 5
Uke 10 8.-14. mar Runde 6 Runde 6 Runde 6
Uke 11 15.-21. mar Runde 7 Runde 7 Runde 7
Uke 12 22.-28. mar Fri Fri  Fri
Uke 13 Påske Fri Fri Fri 
Uke 14 5.-11. apr Semifinaler 1/16-finaler 1/32-finaler 
Uke 15 12.-18. apr Finale 1/8-finaler 1/16-finaler
Uke 16 19.-25. apr   Kvartfinaler 1/8-finaler
Uke 17 26/4-2/5   Semifinaler  Kvartfinaler
Uke 18 3.-9. mai   Finale Semifinaler 
Uke 19 10.-16. mai     Finale


 
Nivåinndelinger

Nivå MP-grense HCP-grense
Elite Åpen for alle Åpen for alle
Åpen Åpen for alle Åpen for alle
Begynner < 50 MP HCP>=40

Eliteklassen er åpen for alle medlemmer, uavhenging av antall mestepoeng eller handikap; ønsker et lag å stille i Eliteklassen kan de spille der.
Åpen klasse er også åpen for alle medlemmer. Den er mynta på spillere som har for mange mesterpoeng og/eller for lavt handikap til å spille i begynnerklassen, men som ikke føler seg hjemme i eliteklassen.
Begynnerklassen er for spillere som ikke har fått hjerternåla (<50 MP) og har et handikap på minst 40.

Man må altså oppfylle begge kravene - både MP og HCP for å spille i begynnerklassen.
Hvert lag i begynnerklasesn tillates å ha med én spiller på laget som hører hjemme på høyere nivå etter kravene over. Det vil si én pr kamp - et lag på nivå C kan ha flere spillere i "stallen" som hører hjemme på høyere nivå, men da kan bare en av disse spille pr kamp.
 

Turneringsopplegg:

I Elite- og åpenklasse består puljene av 7-8 lag som møtes i seriespill, alle mot alle i kamper på 24 spill..
I Elite går 64 lag og i Åpen 32 lag videre til sluttspill, som arrangeres som ren cup. I sluttspillet er det 32-spillskamper, bortsett fra i semifinalene som går over 40 spill og finalen som går over 48 spill (3x16). I Elite går de fem beste i hver pulje i grunnspillet videre til sluttspillet. I tillegg går de fire beste 6. plassene videre. I Åpen klasse går de fire beste i hver gruppe videre til sluttspillet. I tillegg går de fire beste 5. plassene videre. Rangering etter VP og deretter IMP-kvotient.
 

I begynnerklassen spiller alle lagene i ei pulje og møtes i seriespill, alle mot alle i kamper på 16 spill.
Fire lag går videre til semifinaler.
I sluttspillet er det 20-spillskamper.

I puljespillet terminfester vi rundefrister, med én kamp i uka. Det går fint å spille framskutte kamper, hvis det er ønskelig. Utsettelse av kamper tillates også, se relgementet for turneringa nedenfor.
I cupspillet blir det også frist på ei uke for å avvikle kampene - her tillates ikke utsettelse av kampene.

Lagene avtaler kamptidspunkt seg i mellom - på samme måte som i NM for klubblag. NBF setter opp kamper på tre faste tidspunkt hver uke - mandag, onsdag og søndag kl. 19:00.


Startkontingent:

Elite og åpen: kr 1.500 pr lag i grunnspillet, deretter kr 200 pr lag pr runde de kvalifiserer seg for.
Begynner: kr 500 pr lag i grunnspill (inkl. mellomspill), deretter kr 200 pr lag pr runde de kvalifiserer seg for.

Startkontingent betales på Vipps til 11161. Betal for hele laget samlet, og merk betaling med lagnavn.


Premier:

  Elite Åpen Begynner
1. pl. kr 10.000 kr 6.000 kr 4.000 
 2. pl.  kr 5.000 kr 3.000 kr 1.500 
 3. pl.  kr 3.000 kr 2.000  -
 3. pl.  kr 3.000 kr 2.000 -

Tapende kvartfinalister i åpen/elite og tapende semifinalister i begynner får et privat RealBridgebord med fasitspill (ett bord til hver spiller på lagene).
Premiebeløpene utbetales til lagenes kapteiner.Mesterpoeng:

Kretspoeng etter tabell D2 i gruppespillet; dvs. 12 KP per kamp til fordeling på spillerne i Begynnerklassen, 20 KP per kamp i Åpen klasse og 24 KP per kamp i Eliteklassen.
Forbundspoeng i sluttspillet.
I Begynnerklassen 2 FP per kamp til fordeling på vinnerlaget i semifinalene, 3 FP i finalen.
I Åpen klasse: 3,2 - 3,6 - 4,0 - 6,0 - 8,0 FP per kamp til fordeling på vinnerlaget samt bonus.
I Eliteklassen: 3,6 - 4,0 - 4,4 - 4,8 - 7,2 - 9,6 FP per kamp til fordeling på vinnerlaget samt bonus.


Innbydelse


Påmelding innen 24. januar

Reglement: 

 

Eliteklassen

Sluttspill


Gjettekonkurranse sluttspill NBF Realbridge lag - Elite

For å se alle tipsene - gå inn på Challonge og trykk på den enkelte tipper. (den fungerer dessverre ikke i tabellen under)

Tabell tippekonkurranse: