NBF Organisasjonsdager 2009

Vi inviterer til en av årets viktigste samlinger i norsk bridge - NBF Organisasjonsdager - denne gang på Rica Gardermoen Hotell 17. - 19. april.

NBF Organisasjonsdager i fjor på Hell var en suksess med godt over 60 deltakere. Nå satser vi på en reprise på Gardermoen, med et omfattende program som  inneholder noe for enhver smak.

Det er lagt opp til et omfattende program  med en felles programdel og rundebordsdiskusjon fredag kveld. Deretter legger vi om opplegget slik at det lørdag og søndag blir workshops hvor deltakerne velger tema ut fra egne interesser. Det står den enkelte fritt til å velge workshop, og man kan fritt hele veien velge seminar/workshop på tvers av de forskjellige hovedtemaene: Aktiviteter i forbundsregi, Arbeidet i klubbene og Arbeidet i kretsene. 
I år tilbyr vi blant annet temaene felles nordisk opplæringsmateriell, nettbasert opplæring, bridgelæreropplæring, lage - /oppdatering av hjemmeside i SparTi, bruk av SparTi i turneringer, klubbstyrets oppgaver, klubbkultur, profilering og markedsføring av klubben, rekrutterings og opplæringsarbeid i klubben.
I tillegg går det Turneringslederkurs med autorisasjon på klubbnivå, lørdag og søndag. Dette er et helt kurs som går hele veien fra lørdag morgen til avslutning på søndag.

Lørdag kveld blir det lynbridge etter en bedre middag  og som alltid god stemning.

Vi har 45 rom til disposisjon og av hensyn til hotellet ber vi vennligst om bindende påmelding innen 1. april.

I en artikkel tidligere på hjemmesidene og i #1/09 av Norsk Bridge (som går ut i postkassene i disse dager) vil dere se at nå styrker NBF administrasjonen. 1. april tiltrer Marianne Harding som konsulent i forbundet. Marianne skal spesielt arbeide med å spre kunnskap og interesse om bridge. Rekruttering og opplæring blir hennes hovedoppgave, og dette vil skje i nært samarbeid med klubber  og kretser.
Marianne vil være til stede under Organisasjonsdagene slik at dere kan lære henne å kjenne. Hun har sikkert noen gode råd å gi, og kanskje kan dere gjøre en avtale med henne om at hun kommer på besøk i klubben/kretsen din?