NBFs råd og anbefalinger angående bridgespilling under korona (oppdatert)

Oppdatering 26. nov:
Norske myndigheter forlenget i går sine nasjonale råd og retningslinjer i tre uker. Det betyr at vi har de samme forutsetninger (som i oppdatering fra 6. nov nedenfor) å forhold oss til fremover mot jul. 

Samtidig er det mange bridgeklubber som i disse dager henvender seg til NBF med et ønske om å kunne møtes for å spille litt i desember. Som statsministeren også var klar på i sin tale, det er for tiden store nasjonale forskjeller på nivået av smitte. I endel områder, kanskje i og rundt de største byene, så er smittetrykket stort. Her er det for tiden IKKE anbefalt å møtes for å spille bridge. 

Endel steder er det også lokale begrensninger som setter en stopper for organisert bridgespilling - dette skal bridgeklubber selvfølgelig følge til punkt og prikke.

NBFs råd og anbefalinger angående bridgespilling under korona (oppdatert)

Oppdaterte anbefalinger er:

 • Alle bridgeklubber i områder med høy smitte bør ikke møtes fysisk i klubben før tidligst i 2021. 
 • Bridgeklubber i områder med liten eller ingen smitte kan etter egne lokale vurderinger avholde spilling frem mot jul. Styret i klubben må selv sørge for å sette seg inn i de lokale (eventuelle) begrensninger som finnes, og sørge for at en særdeles streng smitteprotokoll følges. Dette er ikke tiden for lempinger på smittevernet, og det er heller ikke tiden for den normale "sosiale" kontakten i klubben. Om dere spiller, sørg for at alle holder minst 1 meters avstand til enhver tid - og vurdere eventuelt også om man skal anbefale bruk av munnbind under spilling.
 • Norsk Bridgeforbund vil gjerne gjenta at vi anser bridge som en aktivitet som kan spre smitte. Derfor er det utrolig viktig at gode smittevernsrutiner innføres og FØLGES!
 • Selv i områder med liten eller ingen smitte, så kan det være korrekt/fornuftig å avvente fysisk spilling. Særlig om man kan skape alternative arenaer på BBO/Realbridge.
 • En av årsakene til at vi faktisk åpner opp for fysisk spilling i områder med liten eller ingen smitte er at dette er en mørk og tung tid for mange med ensomhet og sosial isolasjon. Bridgespilling er for mange ett av få lyspunkter, og der vi kan legge til rette for det under trygge forhold, så kan vi utgjøre en stor forskjell i menneskers liv. Det skal vi ha respekt for.
 • Norsk Bridgeforbund vil klargjøre at dette er våre anbefalinger. Med 300 klubber land og strand rundt har vi ingen mulighet til å gjøre en konkret vurdering og anbefaling for hver enkelt. Det påhviler derfor et stort ansvar for det enkelte klubbstyre å gjøre sin egen vurdering. Er man i tvil - bruk din lokale kommunelege. 

 Som annonsert i en annen nyhetssak vil vi i desember arrangere MP-treffet på Realbridge. Vi avlyser også handikap-simultanuka. Samtidig håper vi mange klubber benytter seg av de mulighetene spilling på BBO/Realbridge gir - det er et verdifullt tilskudd når det å møtes fysisk ikke er mulig/anbefalt. Vi bistår veldig gjerne med opplæring og hjelp, så ikke være redd for å prøve noe nytt!


Oppdatering 6. nov:
Norske myndigheter anbefalte tidligere denne uken nye og strengere smittevernsrutiner. Særlig ønsket de at hver enkelt av oss for en liten periode holdt oss hjemme og begrenset antall sosiale kontakter sterkt. Sagt på en annen måte - det er på tide med en ny dugnad. 

Norsk Bridgeforbund er en ansvarlig samfunnsaktør, og vi respekterer selvfølgelig myndighetenes anbefalinger.
 
Det er også viktig å påpeke at et bridgearrangement i regi av NBF, kretser eller klubber er et offentlig arrangement. Det betyr at det fra og med mandag 9. nov er en begrensning for denne type arrangement på maksimalt 50 personer. De tidligere kravene om minst 1 meters avstand mellom alle deltakere og en ansvarlig arrangør gjelder fortsatt. Det er viktig for oss å påpeke hva som er de faktiske reglene for å unngå misforståelser.
 
Selv om vi har lov til å arrangere bridgearrangement, er ikke dette alltid lurt. 
Vår anbefaling er:
 • At alle bridgeklubber tar minimum 2-3 ukers pause for å ta del i den nasjonale dugnaden
 • Om 2-3 uker kan det, dersom smittenivået har blitt redusert, være mulighet for at man kan organisere klubbkvelder i områder med liten eller ingen smitte. 
 • Om man organiserer klubbkvelder etter 2-3 uker bør man fortsatt være ekstra påpasselig med NBFs smitteprotokoll, samt oppfordre alle deltakere til så liten sosial kontakt som overhodet mulig.
For helgens 3. og 4. divisjon gjelder tidligere vedtak i styret, men vi ber arrangør om å ta de nye faktorene med i betrakning.
Ellers gjelder alle anbefalinger fra og med i dag. 
 
Nettspilling:
Mange klubber er godt rustet til å spille på nettet etter spilling der i vår/sommer. NBFs avtale med BBO gjelder fortsatt, slik at det ikke er noe i veien for at klubbspilling
kan flyttes til BBO. Vi anbefaler klubbene om å samarbeide slik at flest mulig får et slikt tilbud. 
 
Noen kjenner også kanskje til plattformen Realbridge. Den lanseres offisielt i neste uke, og klubber kan der inngå avtale med Realbridge om å benytte den plattformen.
På grunn av kapasitetsproblemer har ikke NBF muligheten til å sette opp turneringer på Realbridge riktig ennå - vi må blant annet håndtere NM for klubblag. 

Styret i Norsk Bridgeforbund ønsker at alle klubber i NBF kommer i gang med ordinær spilling igjen fra og med sesongstart 1. september. Forutsetningen er at oppstart gjøres med strengt smittevern i tråd med regjeringens reglement og NBFs råd og anbefalinger. Samtidig er det også ulike lokale forhold som må tillegges vekt i vurderingen. 


Generelt er NBFs råd og anbefalinger mye av de samme som de var i mai. Fra regjeringen er det fortsatt krav om minst 1 meters avstandmaksimalt 50 mennesker på et arrangement og en ansvarlig arrangør. Vi har oppdatert og laget nye støttedokument til klubber (og kretser/turneringsarrangører):

 • Generell anbefaling - en oppsummering av de ulike tiltakene
 • Mal for risikoanalyse - enkelt grunnlag for at klubber (kretser/turneringsarrangør) selv kan utarbeide sin egen risikoanalyse
 • Brev til spillerne - et brev klubbene kan sende ut til sine medlemmer
 • Mal på rapportskjema - kan brukes for å dokumentere hvem som har deltatt på klubbkvelden (resultatlisten kan også være godt nok grunnlag om spillerne har oppdaterte profiler på bridge.no)
 • Spillernes ansvar - spesifikk oppgave til Nord, Øst, Syd og Vest brukt på bridgefestivalen med god erfaring.
 • Spillernes ansvar bordrotert - samme dokument som over, men tilpasset å ligge midt på bordet.

Fra 6. mai: (nye råd over er nå gjeldende)
Norge åpner sakte men sikkert opp igjen, og fra og med torsdag 7. mai er det tillatt med kulturarrangementer inntil 50 mennesker, så fremt det finnes en ansvarlig arrangør og man klarer å holde minst 1 meters avstand. Det gjør at det er mulig å spille bridge i klubben igjen. Samtidig vet vi at bridge medfører en økt smitterisiko i forhold til en del andre kulturaktiviteter, og veldig mange av våre medlemmer er i risikosonen.

Derfor anbefaler vi sterkt – om dere vil åpne opp klubben etter 7. mai – å følge de råd og anbefalinger vi herved gir.

Samtidig ser vi at tilbudet på nett er blitt veldig bra, og vi anbefaler egentlig de som er i gang med det, om å fortsette med den type spilling til over sommeren. Det er helt risikofritt, og gir et tilbud også til de i risikosonen.
NBF kommer til å fortsette med sine helgeturneringer hele sommeren.

Tilbake til klubbspilling – vi har laget følgende:

 • En generell anbefaling om hvordan man bør legge opp klubbkveldene
  Vi er klar over at anbefalingen samlet er strenge, men vi ønsker at dere skal kunne tilby trygge klubbkvelder med så lav risiko som overhodet mulig.
 • En mal for risikoanalyse
  Dette ber vi klubbstyret gjennomgå og fylle ut på forhånd, og markere klubbens løsninger på de ulike punktene. Skjemaet offentliggjøres på klubbens hjemmeside, til medlemmer og sendes NBF.
  Ved tvil om noe – kontakt lokal smittevernlege (typisk kommunelegen). Man kan gjerne legge til andre punkter i risikoanalysen.
 • En anbefaling for spillerne
  Denne ønsker vi at sendes ut sammen med risikoanalysen til klubbens medlemmer. Ved at klubbens medlemmer gir tilbakemelding på at dette er lest, så vet klubbstyret at alle er klar over retningslinjene.
 • En mal på rapportskjema for klubbkvelden
  Myndighetene krever at man oppbevarer god dokumentasjon på hvem som har vært tilstede i slike sammenhenger, og skjemaet kan være en hjelp til dette. Oppbevares av klubbleder eller lignende i tilfelle det oppstår smitte.

Alle råd og anbefalinger vi har laget er kvalitetsjekket av et utvalg bridgespillende leger, og vi har fått mange gode råd og innspill som er innarbeidet i dokumentene. Forhåpentligvis kan vi ved å følge dette, spille bridge med minst mulig risiko i tiden fremover.
Om det blir oppdateringer i dokumentene, så vil vi sende dere beskjed om dette.

Rabatt på kort og mapper i Idrettsbutikken i denne perioden:
Alle klubber har i utgangspunktet 10 % rabatt på prisene i Idrettsbutikken ved å kjøpe via klubbkontoen – vi gir 10 % ekstra rabatt i denne perioden.
Tilbudet er aktivt i Idrettsbutikken fra og med i dag.