Tråd: Questbackundersøkelsen

Du kan logge inn på linjen øverst på siden under hovedmenyen. Du må være medlem av NBF for å logge inn. Har du ikke fått tildelt brukernavn og passord - kontakt NBF. Har du glemt passordet? Trykk her

Reply top
14. desember 2012 13:01:01

Ser at NBF har foretatt en undersøkelse i forbindelse med innføring av ny serviceavgift. Undersøkelsen er verdiløs fordi den ikke spør om alle forhold ved forbundets drift. Bant annet har man (beleilig?) unnlatt å spørre om medlemmenes forhold til internasjonal representasjon, Kostnader til internasjonal representasjon utgjør minimum kr 750.000 ihh økonomiplanen for 2012. Personlig mener jeg i en presset økonomisk situasjon må internasjonal representasjon komme i andre rekke. Inntil videre bør derfor den være selvfinansierende.

mvh
ketil Jørstad

Reply bottom