Appeller 2016

Lovutvalget behandler alle appeller som gjøres i NBFs turneringer, og dom vil bli publisert på disse sider.

Alle appeller som publiseres vil bli anonymisert, da hvem som er involvert ikke er interessant, men Lovutvalgets dom.

Appeller 2016 Dato publisert Turnering Merknader
Appell 1 18. feb 3. div  
Appell 2 18. feb 3. div  
Appell 3  28. november  1. & 2. runde NM for Klubblag  Hvor går grensen for 3. håndsåpning? 
Appell 4 28. november 3. div Feil forklaring
Appell 5 28. november 3. div Hvor går grensen for 3. håndsåpning?