Hjerter Konge BK

Dato: 2018-12-12
Arrangør: Hjerter Konge
Spill: 27, runder: 9, par: 32
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
K762
62
982
K982
T3
AK5
KT
AQJ643


N
S
W
E
1
J84
J9873
AJ764
AQ95
QT4
Q53
T75

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23 24 1 3 N 10 430 - 15,00 -15,00
27 28 1 3 N 9 400 - 13,00 -13,00
25 26 1 1 S 11 210 - 11,00 -11,00
17 18 1 1 S 9 150 - 9,00 -9,00
21 22 1 2 N 8 120 - 7,00 -7,00
1 2 1 3 N 8 - 50 0,00 0,00
5 6 1 3 N 8 - 50 0,00 0,00
7 8 1 3 N 8 - 50 0,00 0,00
9 10 1 3 N 8 - 50 0,00 0,00
29 30 1 3 S 8 - 50 0,00 0,00
31 32 1 3 N 8 - 50 0,00 0,00
11 12 1 3 N 7 - 100 -9,00 9,00
13 14 1 3 N 7 - 100 -9,00 9,00
19 20 1 2 S 6 - 100 -9,00 9,00
3 4 1 3 N 6 - 150 -14,00 14,00
15 16 1 3 N 6 - 150 -14,00 14,00
76
AQT2
AK96
AJT
KQT8
J8543
42
Q5


N
S
W
E
2
AJ942
K976
K862
53
QJT8753
9743

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 4 S 11 650 - 10,00 -10,00
5 6 1 4 S 11 650 - 10,00 -10,00
9 10 1 4 S 11 650 - 10,00 -10,00
15 16 1 4 S 11 650 - 10,00 -10,00
21 22 1 4 N 11 650 - 10,00 -10,00
31 32 1 4 N 11 650 - 10,00 -10,00
3 4 1 4 S 10 620 - 1,00 -1,00
11 12 1 4 N 10 620 - 1,00 -1,00
23 24 1 4 N 10 620 - 1,00 -1,00
27 28 1 3 N 9 600 - -3,00 3,00
29 30 1 2 S 11 200 - -5,00 5,00
7 8 1 2 S 10 170 - -9,00 9,00
13 14 1 1 S 10 170 - -9,00 9,00
19 20 1 2 S 10 170 - -9,00 9,00
25 26 1 2 N 8 120 - -13,00 13,00
17 18 1 3 N 8 - 100 -15,00 15,00