SM 1. - 4. divisjon helg 2 (oppdatert 2.2.22)

Ny oppdatering: Andre helg av 1. og 2. divisjon spilles på Scandic Ringsaker 22. - 24. april 2022. Arrangement av 3.-4. divisjon anbefales.

Styret i NBF har i et styremøte søndag 16. januar besluttet at 2. helg av SM 1. og 2. divisjon utsettes til 22. - 24. april. 

SM 1. - 4. divisjon helg 2 (oppdatert 2.2.22)

Oppdatering onsdag 2. februar
Pressekonferansen i går avklarte at arrangementene kan gå som planlagt. NBF anbefaler derfor at kretsene arrangerer 3. og 4. divisjon de helgene dette er planlagt (12.-13. februar for de fleste). Meteren gjelder fortsatt, noe som innebærer at man fortsatt må operere med smitteverntiltak. Dersom meteren ikke kan overholdes innebærer det at man må spille med munnbind.

Kretsene avgjør selv om de arrangerer på terminfesta tidspunkt eller utsetter.
NBF inviterer kretsene til teamsmøte torsdag 3. februar kl. 17:00 for dem som har spørsmål rundt dette.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTM0YjUyOTYtODM2Ni00ZjI1LWJkOWMtYjZkODdlMzMzMjI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eacd15d6-edaa-40f3-9fbd-87efe32d06e1%22%2c%22Oid%22%3a%22dfe9c0bd-add3-418f-84b5-0937b256f687%22%7d


Oppdatering torsdag 20. januar:
Da har NBFinngått en avtale med Scandic Ringsaker for 2. helg av 1. og 2. divisjon. 
Scandic Ringsaker husker nok mange som Rica Olrud, så det er et kjent og kjært hotell. Hotellet er i utgangspunktet gjort om til et bed & breakfast hotell, men vil for vårt arrangement ha kiosksalg i resepsjonen (pølser/baguetter, sjokolade og kioskvarer samt kaffe/te, mineralvann, øl og vin) og lage til en 2-retters middag lørdag kveld. Vi kommer tilbake til middagsbestilling. NBF beklager at serveringstilbudet på hotellet ikke er større, men dette var det beste vi kunne få ordnet når det ble trøbbel med Scandic Lillehammer. 

Bookingkode: BNOR220422
Priser enkelt-/dobbeltrom: 1160,- / 1360,-

Hotellet ligger ca 5 km fra Hamar togstasjon som har hyppige forbindelser til Gardermoen/Trondheim. Hotellet ligger også rett ved E6, så tilkomst med bil er enkelt. NBF vil vurdere å ordne en skyssløsning til/fra stasjonen, men kommer tilbake med mer info om dette. 

Slik omstendighetene ble gleder vi oss å ønske velkommen til Scandic Ringsaker!

Oppdatering mandag 17. januar:
Nåværende smittevernregler gjør at det er umulig å gjennomføre 2. helg av SM 1. og 2. divisjon som planlagt på Scandic Lillehammer Hotell fra 4. - 6. februar. Styret i NBF vedtok derfor i styremøte søndag 16. januar å utsette spillehelgen til 22. - 24. april 2022.

Hvordan man skulle fullføre SM var på forhånd utredet av NBFs administrasjon og Utvalget for Turneringsvirksomhet (UTV). Først og fremst ble det konkludert med at man ønsker å fullføre årets utgave siden man allerede er over halvveis. I all hovedsak satt man da igjen med to alternativer:
1. Spille andre helg på Realbridge på terminfestet tidspunkt
2. Utsette andre helg til et senere tidspunkt

NBF har vært i dialog med Scandic Lillehammer Hotel om ledige datoer for alternativ 2. Hotellet er relativt fullbooket, og de eneste ledige alternativene var i slutten av februar og 22. - 24. april. Da risikoen for ytterligere utsettelser i slutten av februar er stor, så var det eneste reelle alternativet 22. - 24. april. 

Styret er av den oppfatning at det er fordeler og ulemper med begge alternativ. Det som taler for avvikling på Realbridge er at man får gjennomført på terminfestet tidspunkt på et plattform de fleste er kjent med.
Men styret la mer vekt på at SM er en turnering som skal avvikles over bordet så langt det lar seg gjøre. Erfaringen fra fjorårets finale i NM for klubblag viser også at lagene ønsker å møtes live, og styret falt derfor enstemmig ned på å utsette 2. helg av 1. og 2. divisjon. Det er også vedtatt at det ikke blir ytterligere utsettelser, så om smittevernreglene medfører at man ikke kan møtes live 22. - 24. april, så vil SM fullføres på Realbridge samme helgen. 

Vi kommer snart tilbake med oppdatert bookinginformasjon for hotellet. De som har ubenyttede billetter til 4. - 6. februar bes snarest endre disse til 22. - 24. april. Både SAS og Wiederøe sportsbilletter, og Norwegian har i disse dager kostnadsfri ombooking. NBF vil ikke dekke kostnader for billetter som er avglemt ombooket. 

Styret vedtok også at man for 3. og 4. divisjon avventer nye smittevernregler som er varslet 1. februar. Rett i etterkant av det vil styret gjennomføre et møte med kretsene for å beslutte hvordan man skal fullføre 3. og 4. divisjon - håpet er fortsatt at man de fleste steder kan spille som normalt den terminfestede helgen. Dersom det ikke lar seg gjøre, så er styret åpne for ulike løsninger for at kretsene skal kunne arrangere på en god måte. 

Styremedlemmer som deltok i møtet:
Kari-Anne Opsal (president), Anders H. Gundersen, Tonje Brogeland, Jan Muri, Tom Danielsen, Tarjei Eck-Hansen og Stig Dybdahl (vara for Åse Langeland). 


Oppdatering 15. januar:
For 3. og 4. divisjon avventer vi ny informasjon fra myndighetene 1. februar før det tas endelig stilling til gjennomføring i samarbeid med kretsene.

Myndighetene har varslet at det kommer nye retningslinjer fredag 14. januar. Innen det vil det være umulig for NBF å ta en endelig avgjørelse på gjennomføring av SM. 

Samtidig jobber vi med hvilke alternativer vi har for gjennomføring. Først og fremst har vi bestemt at vi skal gjennomføre turneringen som er over halvveis. Om det ikke lar seg gjennomføre som planlagt i februar har vi tre alternativer:

  1. Spille andre helg på Realbridge
  2. Utsette andre helg til senere på våren (sommer)
  3. En kombinasjon av de to ovennevnte

Utvalget for turneringsvirksomhet (UTV) er i gang med å vurdere de ulike alternativene, og de vil fremme et begrunnet forslag til styret i NBF for endelig avgjørelse rett i etterkant av myndighetenes oppdatering. 

For spillere som er avhengig av kollektiv reise til spillelokalet ber vi om dere enten avventer reisebestilling eller bestiller fleksible billetter. For flyreiser er SAS sportsbilletter et godt alternativ - NBF har avtale om dette. Mer info finnes under "Medlemsfordeler" på sin spillerprofil. 

Vi håper å komme med en endelig avgjørelse mandag 17. januar.