NBF Organisasjonsdager - Klubbutvikling

Klubbutvikling er alle tiltak i klubben (møter, kurs, prosesser) som bidrar til å utvikle klubben fra en nå-situasjon mot en enda bedre framtidig situasjon. I "Ny giv i klubben" får deltakerne på organisasjonsdagene innsikt i klubbutviklingsprosessen og møter noen av NBFs klubbguider som kan veilede i en slik prosess

Vi anbefaler alle styremedlemmer å delta på denne sesjonen.

Påmelding: bridge@bridge.no

 

NBF Organisasjonsdager - Klubbutvikling