Utlysning: Landslagskaptein U21 (oppdatert)

Norsk Bridgeforbund søker etter landslagskaptein (NPC) for vårt landslag i U21 klassen.

Utlysning: Landslagskaptein U21 (oppdatert)

NBF satser systematisk på juniorklassene i bridge og internasjonalt deltar vi i klassene U16, U21, U26 og U26 damer - med målsetning om å hevde oss blant de beste i EM og VM. Det er egen NPC for hver av klassene, og vi søker nå NPC for U21 etter at vår mangeårige kaptein har takket av (se egen sak tidligere på bridge.no). Som NPC vil du jobbe i team med NPC for de tre andre ungdomslagene og sportssjefen.

Ungdomslagene deltar internasjonalt i følgende mesterskap:

 • EM ungdomslag i partallsår, neste i 2024
 • Nordisk mesterskap i oddetallsår, neste i 2025
 • VM ungdomslag i oddetallsår, neste i 2025
  NB! EM foregående år er kvalifisering der de de 8 beste er kvalifiserte.

Hovedoppgavene for landslagskapteinen vil være:

 • Ansvarlig for å organisere og gjennomføre aktiviteter i sitt landslag både før, under og etter mesterskap.
 • NPC skal sørge for at det til enhver tid er en landslagsstall med 4-6 par oppnevnt. Det er NPC sitt ansvar å ta ut 3+1 par som skal representere Norge i mesterskap. NPC skal i god tid før mesterskap informere sportssjefen om uttaket.
 • For at spillere skal kunne forberede seg godt til mesterskap, skal uttaket fortrinnsvis skje senest 4 måneder før mesterskap.

Vi søker etter en person som;

 • ønsker å bidra til utviklingen av norsk bridge.
 • har gode bridgekunnskaper (2. divisjons nivå eller tilsvarende).

Det vil også være en fordel om vedkommende:

 • har erfaring fra ungdomsarbeid.
 • er flink til å skape samhold og utvikle gode relasjoner internt i lag.
 • har kjennskap til juniorbridgen i Norge.

Verv som landslagskaptein for norske landslag er et frivillig ubetalt tillitsverv, men landslagskapteinen får dekket kostnader etter regning for godkjente, planlagte aktiviteter. Under internasjonale mesterskap dekkes reise, opphold og hotell.

Vi anbefaler interesserte å lese NBFs Sportsplan for perioden 2022-2026.

NBF krever politiattest av alle ledere knyttet til ungdomslandslagene:

 • Alle med oppgaver i Norsk Bridgeforbund som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise en gyldig politiattest (barneomsorgsattest).

Eventuelle spørsmål kan rettes til sportssjef Øyvind Ludvigsen mobil 90 03 81 23 eller landslagskoordinator Sten Bjertnes mobil 93 22 94 70.

Kortfattet søknad sendes til sten.bjertnes@bridge.no innen den 10. november 2023.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju enten på NBF sitt kontor i Oslo eller alternativt på Teams.