Referat fra styremøte 5-22

Styret i NBF avholdt styremøte 5-22 1. - 2. oktober - dette var første møte i nyvalgt styret etter tinget '22. 

Referat fra styremøte 5-22

 Referatet fra styremøtet er nå publisert - referater fra alle styremøter kan finnes her.

Styret hadde en bred gjennomgang av hele NBFs virksomhet. På mange av områdene ble det planlagt igangsetting av viktige arbeid. 
Noen av de viktigste vedtakene gjort i møtet:

Styret tar gjerne i mot kommentarer og forslag fra organisasjonen - finn kontaktinfo på styreoversikten.