Nye reglement

Utvalg for Turneringsvirksomhet har over tid jobba med revisjon av Mesterppoengreglementet og Turneringsreglementet.

Nye reglement

Endelig utkast av begge reglementene foreligger nå, og blir tatt opp til styrebehandling i førstkommende styremøte (1.-2. oktober).

Begge reglementene vil få virkning fra 1. oktober 2022. Vi publiserer utkastene nedenfor, slik at det er mulig å sette seg inn i endringene før de trer i kraft, og slik at det er mulig å komme med innspill til reglementene før de endelig vedtas.