Nye reglement

Utvalg for Turneringsvirksomhet har over tid jobba med revisjon av Mesterpoengreglementet og Turneringsreglementet. Nye reglement ble formelt vedtatt i styremøte 1/10.

Nye reglement

Begge reglementene har virkning fra 1. oktober 2022. Vedtatte reglement:

De viktigste endringene

Mesterpoengreglementet:

 • Store endringer i tabell E2 (og tilsvarende D2 og F2) (populært kalt sommerpoengtabellen)
  • Kuttet i antall par som ligger til grunn for beregningen – det er nå et tak på antall par
  • Laget begrensninger i når den kan brukes slik at den oppfyller hensikten. Kan nå brukes:
   • I sommerbridgeperioden
   • I helger
   • Kan benyttes av kretser og NBF
 • Generell begrensning på 10/5/20 x antall spill for par/lag/singel i tabellene
  • Størst innvirkning på simultan hvor maks antall par i tabellen nå blir 240
 • Innført 1/3 skala klubbpoeng for kursturneringer med minst 6 spill
 • Egne regler for netturneringer mot roboter (lavere skalaer)
 • Halv skala i Nordisk ved færre enn 4 lag i klassen
 • Nye krav for å bli stormester m/stjerne og superstormester
  • Tidligere var det ikke FP-krav her, så man kunne i teorien oppnå disse gradene uten å være stormester
  • Nye krav hhv 1000FP og 1500FP
 • Åpnet for å tildele kretspoeng etter halv skala for turneringer med 34-41 spill
 • Halve kretspoeng i lagturneringer rundes av tilslutt, og ikke for hver halvrunde

Turneringsreglementet:

 • Henvises til EBLs skjermreglement (tidligere WBF, men de er dårlig på å oppdatere)
 • Endret til protestfrist 48 timer for alle typer feil (tidligere 30 minutter på ting man for eksempel hadde fått slipper på)
 • Spesifisert at klubber kan sette egne protestfrister
 • Stryke reise som godkjent årsak til å benytte stedfortreder
 • Få inn at standardavvik nå brukes for å skille lik poengscore (i stedet for kvalitetsberegning)
 • Tatt vekk at arrangør av NM par må betale for de to arrangørplassene
 • Lagt inn reglene om grønt systemkort