NBFs fortjenstmerke tildelt Erik Granly

Lørdag 8. oktober ble NBFs fortjenstmerke tildelt Erik Granly under den årlige Rondanecupen.  

NBFs fortjenstmerke tildelt Erik Granly

Otta BK hadde søkt om å tildele merket til Erik med støtte fra NBF Hedmark og Oppland, og styret i NBF vedtok tildeling i styremøte 5-22. Merket ble delt ut av kretsleder i NBF Hedmark og Oppland, Johnny Holmbakken. 

Kriteriet for tildeling av NBFs Fortjenstmerke er:
"Medlemmet må ha nedlagt en bemerkelsesverdig innsats i klubb- og/eller kretsadministrasjon, eller på annen måte ha utmerket seg slik at det naturlig settes likhetstegn mellom vedkommende og bridge generelt." 

Otta BKs søknad om tildeling beskrev hvorfor Erik Granly er tildelt merket:
"I Otta Bridgeklubb ønsker vi å hedre vår klubbformann gjennom mange år, Erik Granly, for hans store innsats for bridgen:

 • Erik har ikke bare vært leder, men selvutnevnt materialforvalter, kortansvarlig, kortlegger og innpisker for å få spillere til å delta.
 • Kortlegger har han vært for flere klubber, og for kretsen ved kretsens arrangement.
  Kortleggingen har også generert inntekter til klubben.
 • Erik har også vært en viktig brikke i avviklingen av Rondanecupen, en av landets aller eldste storturneringer.
  Særlig viktig har innsatsen vært etter fadesen for noen år tilbake. Sammen med gode hjelpere har han ført Rondanecupen tilbake, som en god og attraktiv turnering, for både elite- og hobbyspillere.
 • Når koronaen satte en stopper for det meste av bridgespilling i 2020, konstruerte Erik bridgebord som ivaretok 1 meter avstand. Disse ble brukt i klubbspilling og i Rondanecupen, som en av få store turneringer som ble avholdt i 2020.
 • Innsatsen med å holde kontinuiteten gjennom pandemien har gjort at klubben i stor grad har opprettholdt antall spillere.
 • I tillegg til å administrere og å legge til rette, er Erik en habil spiller, som hevder seg godt på klubb- og kretsnivå, han var bla på vinnerlaget i 4.divisjon avdeling Otta i 2021/-22.
 • Sist, men ikke minst, hver torsdag formiddag, organiserer Erik lagkamp for pensjonister. Dette har pågått i mange år.

Vi håper NBF ser med velvilje på en slik utdeling, slik at Erik kan få fortjent heder, i forbindelse med Rondanecupen 2022.

Norsk Bridgeforbund gratulerer Erik Granly med fortjenstmerket og benytter samtidig anledningen til å takke for stor innsats for organisasjonen!


Johnny Holmbakken utdeler fortjenstmerket til Erik Granly.