NBFs råd og anbefalinger angående klubbspilling

Norge åpner sakte men sikkert opp igjen, og fra og med torsdag 7. mai er det tillatt med kulturarrangementer inntil 50 mennesker, så fremt det finnes en ansvarlig arrangør og man klarer å holde minst 1 meters avstand. Det gjør at det er mulig å spille bridge i klubben igjen. Samtidig vet vi at bridge medfører en økt smitterisiko i forhold til en del andre kulturaktiviteter, og veldig mange av våre medlemmer er i risikosonen.

 

NBFs råd og anbefalinger angående klubbspilling

Derfor anbefaler vi sterkt – om dere vil åpne opp klubben etter 7. mai – å følge de råd og anbefalinger vi herved gir.

Samtidig ser vi at tilbudet på nett er blitt veldig bra, og vi anbefaler egentlig de som er i gang med det, om å fortsette med den type spilling til over sommeren. Det er helt risikofritt, og gir et tilbud også til de i risikosonen.
NBF kommer til å fortsette med sine helgeturneringer hele sommeren.

Tilbake til klubbspilling – vi har laget følgende:

 • En generell anbefaling om hvordan man bør legge opp klubbkveldene
  Vi er klar over at anbefalingen samlet er strenge, men vi ønsker at dere skal kunne tilby trygge klubbkvelder med så lav risiko som overhodet mulig.
 • En mal for risikoanalyse
  Dette ber vi klubbstyret gjennomgå og fylle ut på forhånd, og markere klubbens løsninger på de ulike punktene. Skjemaet offentliggjøres på klubbens hjemmeside, til medlemmer og sendes NBF.
  Ved tvil om noe – kontakt lokal smittevernlege (typisk kommunelegen). Man kan gjerne legge til andre punkter i risikoanalysen.
 • En anbefaling for spillerne
  Denne ønsker vi at sendes ut sammen med risikoanalysen til klubbens medlemmer. Ved at klubbens medlemmer gir tilbakemelding på at dette er lest, så vet klubbstyret at alle er klar over retningslinjene.
 • En mal på rapportskjema for klubbkvelden
  Myndighetene krever at man oppbevarer god dokumentasjon på hvem som har vært tilstede i slike sammenhenger, og skjemaet kan være en hjelp til dette. Oppbevares av klubbleder eller lignende i tilfelle det oppstår smitte.

Alle råd og anbefalinger vi har laget er kvalitetsjekket av et utvalg bridgespillende leger, og vi har fått mange gode råd og innspill som er innarbeidet i dokumentene. Forhåpentligvis kan vi ved å følge dette, spille bridge med minst mulig risiko i tiden fremover.
Om det blir oppdateringer i dokumentene, så vil vi sende dere beskjed om dette.

Rabatt på kort og mapper i Idrettsbutikken i denne perioden:
Alle klubber har i utgangspunktet 10 % rabatt på prisene i Idrettsbutikken ved å kjøpe via klubbkontoen – vi gir 10 % ekstra rabatt i denne perioden.
Tilbudet er aktivt i Idrettsbutikken fra og med i dag.