TL-seminar_2017

  Dokument PDF
Foredrag
Øvingsoppgaver
Diskusjonsgrunnlag
Viktige endringer
oversatt fra Jacob Duschek