Materiell Org.dager 2010

Organisasjonsdager 2010 - TL-kurs

 

PDF

PPT

XLS

Turneringsarrangement -
foredrag

Turneringsledelsen i klubben -
foredrag

Gruppeoppgaver 1

Gruppeoppgaver 2

Gruppeoppgaver 3

Gruppeoppgaver 4

Gruppeoppgaver 5

Gruppeoppgaver 6

Gruppeoppgaver 7

Gruppeoppgaver 8

Gruppeoppgaver 9

Gruppeoppgaver 10

Gruppeoppgaver 11

Engelsk klubbTL-oppdatering

Skårkalkulator 1

Skårkalkulator 2