Appeller 2019

 Appeller 2019 Dato publisert   Turnering  Merknader
 Appell 1  10.12.19 MP-treffet tirsdag Feil forklaring og urettmessig informasjon