Appeller 2018

Lovutvalget behandler alle appeller som gjøres i NBFs turneringer, og dom vil bli publisert på disse sider. 
 
Alle appeller som publiseres vil bli anonymisert, da hvem som er involvert ikke er interessant, men Lovutvalgets dom.
 Appeller 2018 Dato publisert   Turnering  Merknader
 Appell 1  23.5.18  KM par Lofoten og Vesterålen Manglende alert/feil forklaring