Appeller 2017

Lovutvalget behandler alle appeller som gjøres i NBFs turneringer, og dom vil bli publisert på disse sider.

Alle appeller som publiseres vil bli anonymisert, da hvem som er involvert ikke er interessant, men Lovutvalgets dom.

Appeller 2017 Dato publisert Turnering Merknader
Appell 1 19.4.17 KM par Helgeland Tenkepause fra spillefører som villeder motparten
Appell 2 19.4.17 KM par Helgeland UI fra makker i meldingene
Appell 3 19.4.17 SM 2017 3. div. B Spilleføring etter feilinformasjon fra motparten
Appell 4 19.4.17 SM 2017 3. div. J UI fra makker i meldingene
Appell 5 22.8.18 SM 2017 4. div. Ski Feil forklaring?