Appeller 2015

Lovutvalget behandler alle appeller som gjøres i NBFs turneringer, og dom vil bli publisert på disse sider.

Alle appeller som publiseres vil bli anonymisert, da hvem som er involvert ikke er interessant, men Lovutvalgets dom.

Appeller 2015 Dato publisert Turnering Merknader
Appell 1 - 2015 9. okt 2015 SM 3. divisjon  
Appell 2 - 2015 9. okt 2015 SM 4. divisjon  
Appell 3 - 2015 9. okt 2015 NM par